Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Concept Vaststellingsovereenkomst

Als werkgever de arbeidsovereenkomst met u wilt beëindigen, kan hij kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Er vindt dan geen ontslagprocedure plaats bij UWV of kantonrechter. Jullie maken afspraken die worden vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’.

 

Vaststellingsovereenkomst in conceptvorm

U maakt met uw werkgever afspraken over:

  • De ontslagdatum
  • De hoogte van de ontslag- of transitievergoeding
  • De uitkering in geld van de vakantierechten (vakantiedagen, eventueel andere verlofuren, vakantiegeld)
  • (Eventueel) 13e maand pro rato
  • (Positief) getuigschrift en goede referentie

 
Om afspraken te maken voeren uw werkgever en u overleg. Met andere woorden: u onderhandelt over de vaststellingsovereenkomst, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. De normale regels van het overeenkomstenrecht zijn van toepassing. Dit betekent dat als de werkgever of u instemt met het voorstel van de andere partij, een beëindigingsovereenkomst (=vaststellingsovereenkomst) tot stand komt. 

 

Juridische hulp is vereist

Het ontwerp (of ‘het concept’) van de vaststellingsovereenkomst wordt door de werkgever opgesteld. Het is vervolgens de taak van de werknemer om dit concept te (laten) controleren: staan alle gemaakte afspraken erin, klopt het juridisch? En loopt de WW-uitkering geen gevaar (is de vaststellingsovereenkomst ‘WW-proof’).

De juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland kunnen u helpen en juridisch bijstaan. Lees over de rol van de jurist bij de vaststellingsovereenkomst.

 

Bedenktermijn van 14 dagen

Het is mogelijk dat u toch niet instemt met het ontslag, bijvoorbeeld omdat u ontevreden bent over de gemaakte afspraken, of dat het toch nadelig is.

U heeft dan het recht om door middel van een schriftelijke verklaring de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit moet binnen 14 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.

  

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld door uw werkgever? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst beoordelen:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Meer over vaststellingsovereenkomst.

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit? Zie voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie