Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht 2018

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht veranderd.

 

Wettelijke transitievergoeding

De transitievergoeding als ontslagvergoeding is wettelijk vastgelegd. Deze transitievergoeding betaalt de werkgever aan de werknemer die tenminste twee jaar in dienst is geweest en waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet verlengd (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). De werkgever moet de vergoeding altijd betalen ongeacht de reden van ontslag en de instantie die hierover oordeelt. Alleen bij een (terecht gegeven) ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, faillissement van de werkgever en bij ontslag wegens pensioen, hoeft de werkgever de transitievergoeding niet te betalen.

 

Transitievergoeding lager dan kantonrechtersformule

De transitievergoeding is lager dan de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule, zeker bij oudere werknemers. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar voor de eerste 10 dienstjaren en daarna 1/2 maandsalaris met een maximum van € 79.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000,-. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt een overgangsregeling 50-plussers, waardoor zij tot 2020 aanspraak maken op 1 maandsalaris per dienstjaar over de dienstjaren na hun 50ste. Kleine werkgevers met 25 werknemers of minder in dienst zijn van deze regel uitgezonderd.

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding berekenen 50-plusser

 

Ontslag via kantonrechter, UWV óf vaststellingsovereenkomst

Er zijn 2 verplichte ontslagroutes en 1 vrijwillige route. Een werkgever moet een werknemer ontslaan via UWV als sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden (slechte financiële situatie) óf na 2 jaar ziekte. Bij ontslag wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid) moet ontslag via de kantonrechter lopen. Als u het ontslag onderling wilt regelen (ontslag met wederzijds goedvinden), is dat ook mogelijk. Dan moeten de ontslag-afspraken op papier worden gezet in een vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Werknemer zal hiermee pas akkoord gaan als hij minimaal de transitievergoeding meekrijgt.

 

Afkoelingsperiode 14 dagen na tekenen vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt er tussen werkgever en werknemer onderhandeld  over de hoogte van de ontslagvergoeding, waarbij de transitievergoeding de ondergrens is. Risico voor de werkgever is dat werknemer een hogere vergoeding probeert te realiseren door vlak voor het einde van de afkoelingsperiode opnieuw te gaan onderhandelen over de hoogte. Daarmee wordt het einde van het dienstverband opgeschoven, zodat de werkgever het salaris langer moet doorbetalen.   

 

WWZ kent hoger beroep en cassatie

Met de mogelijkheid van beroep en cassatie kan een ontslagprocedure maanden tot jaren duren. Als in hoger beroep of cassatie de arbeidsovereenkomst wordt hersteld, moet alsnog salaris doorbetaald worden. Als de arbeidsovereenkomst NIET wordt hersteld kan in hoger beroep of cassatie alsnog een ontslagvergoeding worden toegekend aan de werknemer. De kantonrechter bepaalt de hoogte.

 

Strengere toetsing door kantonrechter

In de WWZ toetst de kantonrechter in een ontslagprocedure streng of er inderdaad sprake is van disfunctioneren én of de werkgever voldoende heeft gedaan om het functioneren weer op het gewenste niveau te krijgen (bijvoorbeeld het aanbieden van een opleiding). Als u onvoldoende kunt aantonen dat sprake is van disfunctioneren en/of onvoldoende inspanningen heeft verricht om kennis en kunde van de werknemer op het gewenste niveau te brengen, dan zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden.

Meer over ontslag via kantonrechter

 

Langere procedure kantonrechter en UWV

Ontslagprocedures via UWV en kantonrechter duren in de Wet Werk en Zekerheid langer, omdat het gewone bewijsrecht een rol gaat spelen. Partijen kunnen een bewijsopdracht krijgen en er mogen getuigenverhoren plaatsvinden. Hoe langer de ontslagprocedure duurt, des te langer moet werkgever salaris doorbetalen. Dat maakt een ontslagprocedure duur voor de werkgever. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst kan een uitkomst zijn. Meer info over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Arbeidsrechtadvocaten en extra informatie

Wij staan u graag bij met raad en daad. Raadpleeg onze gespecialiseerde arbeidsjuristen en arbeidsrechtadvocaten.

 

Wilt u ons gratis boekje WWZ en transitievergoeding ontvangen? Bestel boekje WWZ en transitievergoeding.

 

Bestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2018

Mail uw vraag

Check GRATIS uw arbeidsovereenkomsten

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen