Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechtersformule of transitievergoeding 2023

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

De arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever kan lange tijd goed gaan, maar er kunnen zich ook problemen voordoen. Deze problemen kunnen leiden tot ontslag. De meeste ontslagen worden tegenwoordig -onderling- geregeld via een vaststellingsovereenkomst.

 

Vaststellingsovereenkomst regelt ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever doet u een ontslagvoorstel. De werkgever vraagt aan u medewerking om de arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum onder bepaalde voorwaarden te beëindigen. Het doel is om - op rechtsgeldige wijze - de arbeidsovereenkomst te beëindigen en uw WW-uitkering veilig te stellen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

In de praktijk onderhandelen partijen met elkaar over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Een hekel punt is de ontslagvergoeding. Zodra partijen het met elkaar eens zijn, worden de afspraken in de vaststellingsovereenkomst schriftelijk neergelegd.

 

Kantonrechtersformule in vaststellingsovereenkomst?

De ‘kantonrechtersformule’ wordt NIET meer gebruikt door kantonrechters. Deze formule is ooit bedacht door de ‘Kring van Kantonrechters’, en berekende vóór 2015 de ontslagvergoeding bij ontslag via de kantonrechter. Let op: de kantonrechtersformule mag nog steeds worden gebruikt bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. De kantonrechtersformule bedraagt een halve, een, 1,5 of 2 maanden per gewerkt jaar.

 

Transitievergoeding

Als u tegenwoordig via de kantonrechter ontslagen wordt, ontvangt u de transitievergoeding. Deze is veel lager dan de kantonrechtersformule.

 

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt bepaald door het aantal dienstjaren. U ontvangt 1/3 maandsalaris voor elk jaar dienstverband. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 89.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is.

 

Transitievergoeding lager dan kantonrechtersformule

De transitievergoeding is (veel) lager dan de kantonrechtersformule. Bij het onderhandelen over ontslag middels een vaststellingsovereenkomst kan een jurist -mogelijk- inzetten op de kantonrechtersformule. De werkgever zal inzetten op de transitievergoeding. De uitkomst is het resultaat van de onderhandelingen. Het hangt af van de onderhandelingskwaliteiten van de jurist welke ontslagvergoeding u ontvangt.

 

Andere factoren in de vaststellingsovereenkomst:

  1. Het juist formuleren van de tekst van de vaststellingsovereenkomst om uw WW-recht te garanderen
  2. Het in acht nemen van de juiste opzegtermijn (meer over opzegtermijn vaststellingsovereenkomst)
  3. Een correcte afrekening van de verlofrechten, zoals vakantiedagen, vakantiegeld, andere verlofuren
  4. Vrijstelling van werk met loondoorbetaling
  5. Concurrentie- en relatiebeding
  6. Positief getuigschrift en goede referentie

 

Laat jurist onderhandelen voor een betere ontslagregeling

In het geval uw werkgever met u wenst te onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst, is het verstandig Juristen ArbeidsRecht Nederland in te schakelen. Bel 088 20 50 899 of direct juridisch advies.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Heeft u al een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren:

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

GRATIS check van uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2023.


Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie