Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst ontvangen

Ik ontvang een vaststellingsovereenkomst. Wat moet erin staan?

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen via ontslag met wederzijds goedvinden. In dit geval wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld.

 

Recht op WW-uitkering veilig stellen

Om de WW-uitkering veilig te stellen is het van belang dat de vaststellingsovereenkomst op een juiste manier is geformuleerd. Er moet in ieder geval in staan:

  • Wat de reden is voor het ontslag
  • Dat het initiatief tot ontslag is genomen door de werkgever
  • Dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontslag
  • Dat er geen sprake is van een dringende reden

 

De reden voor het ontslag moet neutraal zijn, bijvoorbeeld:
‘verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden’.

Meer over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Opzegtermijn en start WW-uitkering

Om de einddatum van de arbeidsovereenkomst goed te laten aansluiten op de ingangsdatum van de WW-uitkering moet rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Allereerst wordt gekeken of in de cao of individuele arbeidsovereenkomst een opzegtermijn is opgenomen. Als dit niet het geval is dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

 

Voorbeeld:

  • Er staat geen afwijkende opzegtermijn in de cao of individuele arbeidsovereenkomst.
  • Het dienstverband heeft 6 jaar geduurd, volgens de wet geldt een opzegtermijn van 2 maanden
  • Aangezien tegen het eind van de maand moet worden opgezegd begint de opzegtermijn te tellen vanaf de eerste van de opvolgende maand. Bijvoorbeeld 1 januari.
  • Als nu in december voorafgaand de vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, dan moet het ontslag liggen op 1 maart. Vanaf 1 maart start de WW-uitkering
  • Als een eerdere einddatum wordt overeengekomen dan zult u zelf een periode moeten overbruggen totdat de WW ingaat.

 

Ontslagvergoeding

Vaak wordt er bij een ontslag met wederzijds goedvinden een ontslagvergoeding overeengekomen. De hoogte van de vergoeding is van diverse factoren afhankelijk, bijvoorbeeld van de kans van slagen  van een ontslagprocedure via de kantonrechter of van de financiële situatie van de werkgever. Vaak wordt aansluiting gezocht bij de transitievergoeding.

Lees meer over kantonrechtersformule of transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst.

 

Maximaal 49,5% belasting over ontslagvergoeding

Over een ontslagvergoeding betaalt u maximaal 49,5% belasting. Er zijn verschillende manieren om belasting te besparen. Lees meer over belasting besparen ontslagvergoeding op vraag financieel advies aan een financieel adviseur.

 

Vakantiedagensaldo en vakantiegeld

Bij ontslag moeten de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen en het opgebouwde vakantiegeld tot uitkering komen. Regelmatig staat in de vaststellingsovereenkomst dat de opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen bij ontslag geacht worden te zijn opgenomen en dus niet worden uitgekeerd. Dit is redelijk als u over de duur van de opzegtermijn wordt vrijgesteld van werk met doorbetaling van loon.

 

Het is aan te raden vooraf duidelijke afspraken te maken en in de vaststellingsovereenkomst op te nemen wat het aantal nog openstaande vakantiedagen is en wat de hoogte van het opgebouwde vakantiegeld is bij ontslag. 

 

Inleveren bedrijfseigendommen

In de vaststellingsovereenkomst staat dat bedrijfseigendommen (laptop, leaseauto) uiterlijk de laatste werkdag in goede staat moeten worden ingeleverd. Het is aan te raden een zo concreet mogelijke formulering aan te houden, bijvoorbeeld: ‘bij einde dienstverband moeten de bedrijfseigendommen in goede staat worden geretourneerd, dit betreft uitsluitend een bedrijfstelefoon en leaseauto’.

 

Concurrentiebeding en relatiebeding

Bij commerciële bedrijven staat in de arbeidsovereenkomst vaak een concurrentiebeding of een relatiebeding. Dit kan een obstakel vormen bij het zoeken naar nieuw werk. Advies is om te bedingen dat het concurrentie- en relatiebeding komen te vervallen. Mocht de werkgever dit niet willen, dan kan eventueel als middenweg opgenomen worden met welke gerelateerde ondernemingen u niet in zee mag. Dit is ook nadelig, maar de beperking voor u is in ieder geval minder.

 

Pensioen

Bij ontslag stopt uw pensioenopbouw bij uw werkgever. Met name voor oudere werknemers is belangrijk om het pensioenreglement goed te bestuderen en te kijken of een bepaalde einddatum voor de pensioenopbouw gunstiger is. U kunt dan bijvoorbeeld akkoord gaan met een lagere ontslagvergoeding mits de einddatum later is en u tot de einddatum wordt vrijgesteld van werkzaamheden.

 

Outplacement

U kunt een budget voor outplacement onderhandelen. In een outplacementtraject wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van een cv, het schrijven van een goede motivatiebrief en bij het vinden van vacatures. Soms is het traject aangevuld met cursussen over presentatietechnieken en bijvoorbeeld taal- en computervaardigheden. Meer over outplacement.

 

Finale kwijting

In de vaststellingsovereenkomst is vrijwel altijd opgenomen dat u akkoord gaat tegen finale kwijting. Dit betekent dat als u akkoord gaat en er komt later iets naar boven zoals een vergoeding die onverhoopt niet is voldaan en niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat hier dan geen aanspraak meer op gemaakt kan worden. Ook als sprake is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan kan na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst de schade niet meer op de werkgever worden verhaald.

 

Finale kwijting is standaard in een vaststellingsovereenkomst. Normaal is het wederkerig, dat betekent dat zowel de werkgever niets meer van u kan vorderen als dat u niets meer van de werkgever kunt vorderen.

 

Bedenktermijn om uw handtekening in te trekken

U heeft een bedenktermijn van 14 dagen. U kunt binnen 14 dagen terugkomen op uw akkoord met de vaststellingsovereenkomst. U moet zich schriftelijk op deze bedenktermijn beroepen. De werkgever moet u binnen 2 dagen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn, doet hij dit niet dan geldt een bedenktermijn van 3 weken.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Wilt u deze laten controleren door onze juristen?
Doe de gratis check vaststellingsovereenkomst.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie