Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Ontslag op staande voet tijdens ziekte heeft zeer nadelige gevolgen. Het is van belang tijdig een jurist te raadplegen. Om het ontslag aan te vechten moet u binnen 2 maanden een verzoekschrift bij de rechtbank indienen.

 

Ontslagverbod tijdens ziekte niet van toepassing

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte geldt normaal een ontslagverbod. Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet is dit ontslagverbod niet van toepassing. Hierdoor eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en ontvangt u geen loon meer.

 

Gevolgen uitkering

Bij een terecht en correct gegeven ontslag op staande voet heeft u geen recht op een WW-uitkering, omdat u verwijtbaar werkloos bent. Dit geldt ook voor een zieke werknemer, die anders misschien recht zou hebben op een Ziektewetuitkering. Een ontslag op staande voet is dus zeer nadelig, met name als onduidelijk is hoelang de ziekte duurt.

 

Onenigheid over de aanwezigheid van ziekte

Het komt voor dat een werkgever u op staande voet ontslaat vanwege werkweigering, terwijl u stelt dat u ziek bent en niet in staat om te werken. Laat u goed juridisch adviseren. Daarnaast is het aan te raden om bij het UWV een second opinion te vragen. Een arts van het UWV verricht dan een onafhankelijke medische beoordeling, die als bewijs kan dienen in de procedure. Om de arts van UWV zo goed mogelijk te informeren kunt u het verzoek om een second opinion ondersteunen met documenten van de huisarts en eventueel brieven/ documenten van andere behandelaars (liefst zo dicht mogelijk op de datum van het ontslag op staande voet). Een deskundigenoordeel kost u € 100,-

 

Kijk uit met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte! Laat u adviseren!

Het komt regelmatig voor dat een ontslag op staande voet niet kansrijk blijkt en de werkgever voorstelt om dan maar in onderling overleg (met een vaststellingsovereenkomst) uit elkaar te gaan. Dit brengt een risico met zich mee. De kans is namelijk groot dat een uitkering geweigerd zal worden. Tijdens ziekte heeft de werkgever de plicht om uw loon te betalen en diverse verplichtingen met betrekking tot re-integratie. Als deze verplichtingen worden doorkruist door ontslag in onderling overleg, dan oordeelt het UWV meestal dat u verwijtbaar bent. Een uitkering wordt dan geweigerd. Soms kan wel in onderling overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gekomen, maar vanwege de risico’s is het sterk aan te raden dat u zich laat bijstaan door een jurist.

 

Vraag advies aan de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 of vul formulier direct advies jurist in.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel het gratis boek 'Transitievergoeding' 2023Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen