Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Arbeidsconflict: ontslag via kantonrechter

Als uw werkgever u wilt ontslaan, zal hij een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen. De kantonrechter toetst zeer streng. De werkgever zal moeten aantonen:

  • Dat er een geldige reden is voor ontslag (= arbeidsconflict)
  • Herstel van het conflict niet meer mogelijk is (er is dus meer aan de hand dan een eenmalige woordenwisseling of eenmalig conflict)
  • Dat hij zijn best heeft gedaan om het arbeidsconflict op te lossen (bijvoorbeeld met hulp van een mediator of coach)

U mag in verweer gaan tegen het ontslag. Als de kantonrechter u “gelijk geeft”, dan blijft u in dienst. Dan kan uw werkgever nog steeds via een vaststellingsovereenkomst afscheid van u nemen, maar dan is uw onderhandelingspositie sterker geworden. Zie arbeidsconflict ontslag via vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever “gelijk krijgt” van de  kantonrechter, dan wordt u ontslagen. U heeft recht op de transitievergoeding en een WW-uitkering.

 

Als werkgever aanstuurt op arbeidsconflict

In de praktijk komt het voor dat een werkgever aanstuurt op een arbeidsconflict om een ontslag te forceren. Vooral bij ziekte speelt dit. U heeft bij ziekte namelijk recht op 2 jaar ontslagbescherming. Uw werkgever mag u niet ontslaan. Als uw werkgever een arbeidsconflict initieert of laat escaleren, dan heeft de werkgever wel de mogelijkheid om met u tot een ontslagregeling te komen. Het is belangrijk dat u voor uw rechten opkomt en een jurist inschakelt. De rechter maakt korte metten met werkgevers die zich op deze wijze verwijtbaar gedragen: de werkgever zal een extra hoge ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding moeten betalen aan de werknemer. Onderstaande rechtszaak illustreert dit.

 

Werkgever creëert arbeidsconflict, moet van rechter € 45.000 ontslagvergoeding betalen

Een werknemer zit overbelast thuis en begint langzaam weer terug te keren op de werkplek. Er ontstaan spanningen met de leidinggevende. De bedrijfsarts adviseert een mediator om de verhoudingen weer te normaliseren. De werkgever weigert. Ook moet de werknemer de leaseauto inleveren, raakt ze haar bonus kwijt en verlaagt de werkgever haar salaris. De werknemer schakelt een jurist in en stapt zelf naar de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever willens en wetens het arbeidsconflict heeft geïnitieerd door het niet inschakelen van de mediator, het eenzijdig verlagen van salaris en verslechteren van arbeidsvoorwaarden. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot het betalen van de transitievergoeding, een extra ontslagvergoeding van € 45.000 én het betalen van achterstallig loon en bonus.

 

Arbeidsconflict? Dreigt uw werkgever met ontslag?

Vraag advies aan onze arbeidsjuristen. Bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl

Onze arbeidsjuristen helpen u direct met uw arbeidsconflict.

Mail uw hulpvraag

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier