Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag op staande voet aanvechten

Als u vindt dat u onterecht ontslag op staande voet krijgt of het ontslag voldoet niet aan de voorwaarden, dan heeft u 2 mogelijkheden om dit aan te vechten. U kunt verzoeken het ontslag te vernietigen of u kunt een vergoeding vorderen. Een verzoekschrift moet binnen 2 maanden bij de rechtbank ingediend worden. Hiervoor heeft u een jurist nodig. Meer over advies van jurist.

 

Verzoek tot vernietiging van ontslag op staande voet

Als u in dienst wilt blijven en uw werk verrichten tegen het overeengekomen loon, verzoekt u tot vernietiging van het ontslag op staande voet.

 

Vorderen van een vergoeding

Bij het vorderen van een vergoeding legt u zich erbij neer dat de arbeidsovereenkomst eindigt, maar vraagt u wel een vergoeding omdat het ontslag onterecht is c.q. niet op juiste manier verlopen. Een verzoek tot een vergoeding kan bestaan uit een billijke vergoeding, de transitievergoeding en een vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

 

Snel reageren is belangrijk

Let op! U moet binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als dit niet is gebeurd, of te laat, dan kan de rechter het ontslag niet meer ongedaan maken.

 

Uitspraak rechter hoeft niet definitief te zijn

Als de kantonrechter het ontslag op staande voet vernietigt, kan de werkgever hiertegen in beroep.

Sinds de invoering van de WWZ is hoger beroep en cassatie mogelijk tegen ontslag via de kantonrechter. Er is dus óók hoger beroep mogelijk tegen een vernietiging van het ontslag op staande voet. Een beslissing die echt vaststaat over ontslag op staande voet kan hierdoor lang duren.

 

Ontslag alsnog onderling geregeld

Na een ontslag op staande voet kunnen werkgever en u alsnog om de tafel om onderling afspraken te maken over het ontslag. Hiermee kunt u uw recht op een WW-uitkering veilig stellen en er worden procedures bij de rechtbank voorkomen. Zeer belangrijk is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Meer over ontslag staande voet vaststellingsovereenkomst.

 

Vraag advies aan de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 of vraag hulp ontslag staande voet.

Direct hulp bij ontslag op staande voet

Onze juristen helpen u direct

Mail uw hulpvraag

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boek 'Transitievergoeding' 2023Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen