Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2015

De Tweede Kamer heeft de Nieuwe Ontslagwet van Minister Asscher in behandeling waarbij de transitievergoeding bij ontslag wordt geïntroduceerd. Deze transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule, die nu wordt gebruikt bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding vanaf 2 jaar dienstverband
Bij het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever ontvangt de werknemer een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet minimaal twee jaar hebben bestaan. Deze transitievergoeding is bedoeld als financiele compensatie voor het ontslag en als financiele hulp voor het vinden van een andere baan. Werknemer kan het budget inzetten voor outplacement en scholing. 

Hoogte transitievergoeding
De vergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar na het tiende jaar.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,-. De huidige kantonrechtersformule is grofweg 1 maand per gewerkt jaar.

De transitievergoeding is altijd verschuldigd door de werkgever, behalve als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen, zoals diefstal, verduistering en bedrog.

Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor het vinden van een nieuwe baan of voor scholing of outplacement voor de werknemer, dan mogen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het recht op een transitievergoeding vervalt als de werkgever door het betalen in financiële problemen zou komen. 

Voor oudere werknemers tot 2020 een hogere transitievergoeding
Voor werknemers die  bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en langer dan 10 jaar in dienst, ontvangen 1 maandsalaris per gewerkt jaar voor de jaren vanaf hun vijftigste. Deze overgangsregeling geldt niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Voor kleine werkgevers zou dit een te zware financiële verplichting zijn.

Ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding
Als de werkgever zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar handelen, dan kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. 

Transitievergoeding berekenen

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen