Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2015

De Tweede Kamer heeft de Nieuwe Ontslagwet van Minister Asscher in behandeling waarbij de transitievergoeding bij ontslag wordt geïntroduceerd. Deze transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule, die nu wordt gebruikt bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding vanaf 2 jaar dienstverband
Bij het einde van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever ontvangt de werknemer een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet minimaal twee jaar hebben bestaan. Deze transitievergoeding is bedoeld als financiele compensatie voor het ontslag en als financiele hulp voor het vinden van een andere baan. Werknemer kan het budget inzetten voor outplacement en scholing. 

Hoogte transitievergoeding
De vergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste tien jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar na het tiende jaar.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,-. De huidige kantonrechtersformule is grofweg 1 maand per gewerkt jaar.

De transitievergoeding is altijd verschuldigd door de werkgever, behalve als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen, zoals diefstal, verduistering en bedrog.

Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor het vinden van een nieuwe baan of voor scholing of outplacement voor de werknemer, dan mogen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het recht op een transitievergoeding vervalt als de werkgever door het betalen in financiële problemen zou komen. 

Voor oudere werknemers tot 2020 een hogere transitievergoeding
Voor werknemers die  bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en langer dan 10 jaar in dienst, ontvangen 1 maandsalaris per gewerkt jaar voor de jaren vanaf hun vijftigste. Deze overgangsregeling geldt niet voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Voor kleine werkgevers zou dit een te zware financiële verplichting zijn.

Ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding
Als de werkgever zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar handelen, dan kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. 

Transitievergoeding berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie