Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Versoepelen ontslagrecht niet voor ouderen?

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verwacht dat de plannen uit het Regeerakkoord voor het versoepelen van het ontslagrecht slecht uitpakken voor oudere werknemers. Dit plan leidt ertoe dat ouderen massaal ontslagen zullen worden en geen nieuwe baan vinden. Hij pleit ervoor de ontslagrecht plannen alleen te laten gelden voor jongere werknemers. 

34 Reacties

Marius Winter
maart 20, 2013 17:11
1
Klaas Knot heeft gelijk. Als de nieuwe plannen doorgaan, dan zullen werkgevers massaal oudere werknemers gaan ontslaan. De arbeidsmarkt is slecht op dit moment, dus met name oudere werknemers zullen niet snel een nieuwe baan vinden. Als de arbeidsmarkt over een aantal jaar weer aantrekt, zit deze groep te lang thuis, is te lang uit het arbeidsproces geweest zodat werkgevers deze groep niet snel zal aannemen. Kortom langdurige werkloosheid zonder kans op werk.
henk
april 13, 2015 18:43
1.1
Mij vraag heeft betrekking over wat ik het beste kan doen. Ik heb diabetes ik heb erg veel pijn in voeten en benen ik kan me moeilijk concentreren vooral bij het in leren van moeilijke nieuwe dingen vandaar dat ik pas ziek ben geweest na een aanval dat ik buiten westen ben geweest. Nu weet ik dat het bedrijf waar ik werk mijn functie wil laten vervallen, maar tegelijkertijd een zelfde weer instelt onder een andere naam ik ben nu een wacht chef de nieuwe functie naam is Shift leader. Wij zijn me
Peter Louwers
maart 23, 2013 15:03
2
Maar het is wel kiezen tussen twee kwaden. Is het beter om de ouderen te ontzien ten koste van de jongeren? Die toch al kampen met hoge werkloosheid? Zie ook de cijfers in verschillende buitenlanden. Zadelen wij dan niet juist de groep die de toekomst moet dragen op met uitzichtloosheid?
Marius
februari 22, 2014 17:39
1.2
Peter, ik ben het deels met je eens, alleen heeft de jeugd meer alternatieven als ze niet meteen een baan vinden. Ze kunnen langer studeren of een baan nemen die niet 100 % aansluit op hun achtergrond. Als ouderen te lang buiten het arbeidsproces zijn, dan vinden ze nooit meer een nieuwe baan. Logisch dus dat ontslagbescherming voor oudere werknemers moet blijven.
Theo
december 22, 2013 16:00
3
Een dergelijke maatregel in een uiterst slechte arbeidsmarkt invoeren is ridicuul. Deze maatregel is louter en alleen in het voordeel van werkgevers. De verleiding om een duurdere werknemer (meestal oudere) te ontslaan en te vervangen door een goedkopere medewerker is hierdoor groot. Daarnaast lopen de overheid en banken meer risico, omdat werkzoekenden bij gebrek aan een ordentelijke transitievergoeding eerder in betalingsproblemen komen. Met alle gevolgen van dien.
Willem van der Staat
december 23, 2013 10:50
4
Indien dit voorstel wordt aangenomen, zal de ontslagvergoeding geminimaliseerd worden. Voorbeeld: een werknemetr van 53jaar met 17 dienstjaren en Bruto maandsalaris Eur 3,200 ontvangt thans ontslagvergoeding van EUR 68,800 en met transitievergoeding slechts EUR 26,560. Dit zijn Bruto bedragen. De oudere werknemer heeft hoge vergoeding nodig omdat het lang (1 jaar>) zal duren voordat hij nieuw werk zal vinden. De bonden hebben dit voorstel gesteund met Sociaal Akkoord! Dit is m.i.onbegrijpelijk.
Peter
december 27, 2013 12:15
5
Ook ik ben bang dat deze nieuwe maatregel kan gaan leiden tot een massale ontslaggolf van de oudere werknemer. Werkgevers moeten de verplichting gaan krijgen om een bepaald percentage van hun personeelsbestand uit 50 plussers te laten bestaan. Ook is het m.i. goed om oudere werknemers die niet meer op hun "oude" niveau presteren een bepaald percentage van hun salaris te laten inleveren waardoor een functionerings/ontslagtraject kan worden voorkomen maar werkbehoud wordt gegarandeerd.
Marius
februari 18, 2014 19:51
1.5
Economen hebben daar weleens voor gepleit: Als oudere werknemers goedkoper worden, zullen werkgevers sneller oudere werknemers aannemen (of minder snel ontslaan).
chiara
december 27, 2013 12:15
6
Onzekerheid leidt nu al tot voorgetrokken vaststellingsovereenkomsten. Ook het afschaffen van de stamrechtvrijstelling heeft een nadelig gevolg voor oudere werknemers. Deze gebruiken namelijk de vergoeding om het te kort aan inkomen ofwel werkloosheid op te vangen. De groep van 50+ had hier al moeten worden ontzien. Economisch herstel zal voor deze groep weinig invloed hebben. En als de plannen doorgaan wie krijgt er überhaupt nog een hypotheek in Nederland....
Marius
februari 18, 2014 19:54
1.6
Jan Modaal en de 50-plusser heeft het meeste last van het afschaffen van de stamrechtvrijstelling. Normaal betalen zij vaak maximaal 42 % belasting over hun inkomen en vanaf 1 januari 2014 moeten ze 52 % belasting betalen over hun ontslagvergoeding en jaarlijks 1,2 % vermogensrendementheffing
Cor
december 27, 2013 16:23
7
Werkeloze 50-plussers komen nu al heel moeilijk aan een baan en met de verlaging van de ontslagvergoeding zal de drempel om oudere werknemers te ontslaan bij de werkgevers heel laag zijn. De kans is groot dat veel ouderen snel in de bijstand zullen komen en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Het aannemen van oudere werknemers zal gestimuleerd moeten worden en de drempel om ouderen te kunnen ontslaan moet eerder verhoogd worden dan verlaagd. Zeker nu de pensioenleeftijd 67 jaar wordt.
Marius
februari 18, 2014 20:00
1.7
Dat zien meerderen als een manco van het nieuwe ontslagrecht: er zijn geen maatregelen die stimuleren dat -oudere- werknemers eerder in dienst worden genomen. De overheid gaat ervan uit dat sneller en goedkoper ontslag leidt tot een betere match tussen werknemer en werkgever (geen gouden kettingen) en dat daardoor meer -ook oudere- werknemers zullen worden aangenomen. Niet iedereen is het daarmee eens.
Wil
december 27, 2013 17:49
8
Ik ben 53 maar wel van mening dat men de ontslagregeling niet moet versoepelen. Of je nu 18, 35 of 53 bent, je moet niet zo maar aan de kant gezet kunnen worden. Door een jongere snel te kunnen ontslaan krijg je medewerkers zonder ervaring en bij de oudere geen recente ervaring. Fout plan.
Marius
augustus 22, 2014 16:12
1.8
Wil, het is niet zo dat werknemers zonder reden ontslagen kunnen worden. De werkgever moet kunnen aantonen dat ontslag "noodzakelijk" is, hetzij om bedrijfseconomische redenen, hetzij om persoonlijke redenen, zoals conflict of disfunctioneren. Wel is het zo dat de ontslagvergoeding lager wordt; De transitievergoeding 2015 is lager dan de ontslagvergoeding 2014, gebaseerd op de kantonrechtersformule
schaaff
januari 27, 2014 13:20
9
als ze het doen moeten ze het ook voor iedereen doen en daar bedoel ik ook mee iedereen beste mensen in de politiek u dus ook ongeacht u op leiding of kennis en zeker geen wacht geld of andere toelagen wat u denkt mee tekrijgen als er na twee of vier jaar niet meer op u gestemt wordt denk goed na u heb ook duren kinderen op duren scholen ziten
Frits
februari 18, 2014 17:28
10
Het verlagen van de ontslagvergoeding zal voor internationale bedrijven (die ontslag als bezuiniging zien om de bonus tevullen) meer ruimte in hun budget geven om meer ouderen te ontslaan.f
Ruud Soeters
februari 18, 2014 18:09
11
Het is onbegrijpelijk dat een maatregel als deze wordt ingevoerd. Ten eerste worden op korte termijn erg veel ouderen hier de dupe van. Zij hebben financiële verplichtingen (huis, studerende kinderen, etc.) en zijn kansloos op de huidige arbeidsmarkt zelfs tegen minder loon dan hun ww-uitkering. Op dit moment is de prognose voor een 50-jarige die zonder een baan komt te zitten grofweg 2% dat hij nog aan het werk komt.
Ruud Soeters
februari 18, 2014 18:13
12
Deze mensen zijn gedoemd in de bijstand te komen en op deze manier alleen nog maar sneller in de financiële problemen geraken. Economisch gezien speelt er nog het tweede punt. Al die jongeren die we hier mee aan het werk willen helpen zullen hun kennis en ervaring moeten opdoen van juist deze groep ouderen. Niet alleen is het schandalig, het is ook nog ongelooflijk dom.
Hein Jansen
februari 18, 2014 19:15
13
De nieuwe maatregelen lijken nergens op ben 54 werk nog wel maar als ik wordt ontslagen mag ik na de ww periode in de bijstand en wordt ik op het sociaal minimum gezet daar heb je dan bijna 40jaar voor gewerkt en vvd en de werekgevers lachen zich kapot . Dat heet met een mooi woord flexibilisering van de arbeidsmarkt.Het klinkt zo mooi, maar het is alleen maar een manier om van de oudere werknemer op een goed kope manier af te komen. Schande PvDa dit gaat U heel veel stemmen kosten.
lammert
februari 18, 2014 19:37
14
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze maatregelen er allemaal doorgedrukt worden, zelf ben ik 57 jaar, de oudere werknemer wordt op deze manier zwaar de klos. de werkgever lacht zich een ongeluk. 41 jaar gewerkt en dan wordt de duur van de WW ook ook nog enorm ingekort. Als je pech hebt raak je alles wat je hebt opgebouwd helemaal kwijt. Fijne regering hebben we.
lia
februari 18, 2014 20:52
15
Het is een schande, de oudere werknemer zal inderdaad zwaar de klos zijn. Deze mensen zijn vaak al jong gaan werken, vaak studies gedaan naast hun volledige baan en ze worden nu zo weggezet. Inderdaad een schande. Het zal verder ook niets oplossen.
Guus van der Laak
april 10, 2014 10:48
16
Het is niet alleen een slechte arbeidsmarkt voor ouderen. Waar leg je trouwens de grens om tot de ouderen te behoren? Jongeren van rond de 35 en ouder, die werkeloos raken hebben ook voldoende problemen om weer aan het werk te komen. Men huurt liever goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe Europese lidstaten in. Laag loon, makkelijk te ontslaan en geheel onmondig.
Marius
april 10, 2014 18:28
1.16
Guus, De arbeidsmarkt als geheel is niet goed, echter voor de ouderen (vanaf 50 jaar) het slechtst. Een 50-jarige werknemer die ontslagen wordt, komt veel lastiger aan een nieuwe baan dan een jongere. Werkgevers hebben blijkbaar toch voorkeur voor jongere werknemers.
Ton Bakx
maart 12, 2015 17:38
17
Ik was er al bang voor dat ik de klos zou zijn (voor de zoveelste keer). Ben nu 62 jaar en moet weg, ik heb het idee dat men wacht totdat het 1 juli is geweest. Maar ik heb ook gehoord dat voor mensen zoals ik de transitievergoeding niet echt geldt? Is dat zo? Ik werk nu bijna 45 jaar en heb bij deze werkgever 30 dienstjaren.
Robin (arbeidsjurist)
maart 13, 2015 11:47
1.17
Ton, er uitzonderingen dat een werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen zoals bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door het bereiken van de AOW leeftijd. Er geldt (in beginsel) in de WWZ juist een verhoging van de transitievergoeding voor een oudere werknemer, ook hier zijn uitzonderingen op mogelijk maar een dergelijke uitzondering geldt alleen voor de verhoging en niet voor de gehele transitievergoeding. Voor meer informatie kun u het beste contact met ons opnemen.
henk
april 13, 2015 19:14
18
Mij vraag heeft betrekking over wat ik het beste kan doen. Ik heb diabetes ik heb erg veel pijn in voeten en benen ik kan me moeilijk concentreren vooral bij het in leren van moeilijke nieuwe dingen vandaar dat ik pas ziek ben geweest na een aanval dat ik buiten westen ben geweest. Nu weet ik dat het bedrijf waar ik werk mijn functie wil laten vervallen, maar tegelijkertijd een zelfde weer instelt onder een andere naam ik ben nu een wacht chef de nieuwe functie naam is Shift leader. Wij zijn me
Marius Winter financieel adviseur
april 14, 2015 12:32
1.18
Henk, op dit moment moet je jouw werk zo goed mogelijk uitvoeren. Als je langer dan 1 maand ziek bent, dan ga je samen met bedrijfsarts een plan van aanpak maken om weer terug te keren op de werkvloer. Tijdens de eerste 2 ziektejaren (104 weken ziek) mag jouw werkgever jou niet ontslaan.
Ton Alsemgeest
oktober 01, 2015 10:36
19
november 2013 met pensioen gegaan. februari 2014 weer indienst gekomen voor 1 dag in de week.nu sluit het bedrijf eind van het jaar, wegens een reorganisatie . honderd man op straat , ik ben er een van. ruim 34 jaar heb ik daar gewerkt. mijn vraag is : heb ik nog recht op een transitievergoeding? iki ben 67 jaar
Anne (arbeidsjurist)
oktober 05, 2015 09:12
1.19
Beste Ton, de hoofdregel in het kort is dat je in aanmerking komt voor de transitievergoeding bij een dienstverband van twee jaar, en dit dienstverband moet beëindigd worden door je werkgever. Jij bent korter dan zes maanden uit dienst geweest en dan telt je voorgaande dienstverband mee voor de berekening. Je zou dan wel in aanmerking komen voor de transitievergoeding. Gezien je leeftijd kunnen er weer andere regels gelden. Nu heb ik te weinig informatie om je vraag echt te kunnen beantwoorden.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 05, 2015 09:13
2.19
Ik raad je dan ook aan contact met een jurist op te nemen om je vraag te laten beoordelen op het moment dat je dienstverband beëindigd wordt.
Jenny Vos
oktober 31, 2015 23:28
20
Ik ben vanaf 1 juli 1997 in dienst bij mijn werkgever. Mijn leeftijd is 63 jaar. Heb ik bij mijn ontslag ook recht op dezelfde transitie vergoeding als de werknemers tot en met 62 jaar, die bij onze stichting werkzaam zijn.
Anne (arbeidsjurist)
november 17, 2015 09:15
1.20
Beste Jenny, op zich maakt de transitievergoeding geen onderscheid tussen de leeftijd 62 en 63. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en je bruto loon. Wel geldt er voor 50-plussers een andere regeling. Als je denkt dat de hoogte van de vergoeding niet klopt, adviseer ik je een jurist in te schakelen.
Angie
februari 16, 2016 10:33
21
Wegens herschikking binnen de organisatie moet ik naar een andere werkplek! Ik werk meer dan 35 jaar voor deze werkgever. Ik overweeg om vervroegd uit dienst te treden. De werkgever biedt mij aan om dit jaar uit te werken en vanaf januari 2017 in de ww te gaan met een uitkering van 70%, pensioenpremie e.d moet ik zelf betalen. Is dit alles redelijk of heb ik meer rechten? De werkgever schermt ermee dat er geen ontslagen vallen maar ons begeleid van werk naar werk! Werkgever heeft toch ook plich
Anne (arbeidsjurist)
februari 17, 2016 15:56
1.21
Beste Angie, ik kan je niet direct adviseren over het voorstel van je werkgever. Daar heb ik meer informatie voor nodig. Ik raad je aan het voorstel van je werkgever goed te laten toetsen door een jurist. Wij kunnen je daar uiteraard ook mee helpen.

Reageer

Annuleren

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie