Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag-route vanaf 2015 bepaald door individueel of collectief ontslag

De wet werk en zekerheid wordt deze week besproken in de tweede kamer. De wet, die moet ingaan op 1 juli 2015,  zou een versoepeling van het ontslagrecht betekenen. Belangrijke wijziging is de introductie van de transitievergoeding bij ontslag en de verplichte ontslagroute via hetzij kantonrechter, hetzij UWV. Ook de WW-duur wordt ingekort.

 

Ontslag-route vanaf 2015 bepaald door individueel of collectief ontslag

In de huidige situatie (2014) kunnen werknemers ontslagen worden via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Werkgevers hebben de vrije keuze welke route ze kiezen (behalve bij collectief ontslag). Dat verandert vanaf 2015.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer onderling afspraken over het ontslag, waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Ontslag via UWV of kantonrechter

Ontslag via UWV is tijdrovend, daarom kiezen grote werkgevers vaak voor de kantonrechtersroute. Bij ontslag via UWV krijgt de werknemer geen ontslagvergoeding, daarom kiezen kleine werkgevers vaak wel voor deze route. Ontslag door de kantonrechter gaat snel en levert de werknemer meestal het voordeel op van een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter bepaald en is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Collectieve ontslagen lopen ook via UWV. Meestal is er een sociaal plan afgesproken waarbij de vertrekkende werknemers een ontslagvergoeding ontvangen op basis van de kantonrechtersformule.

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers bij collectief ontslag en ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen altijd de UWV route doorlopen, bij individuele ontslag moet de kantonrechtersroute worden gevolgd. De werkgever mag niet kiezen welke route hij inzet. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft bestaan.

 

Vanaf 1 juli 2015 lagere transitievergoeding bij ontslag dan de huidige ontslagvergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgt elke werknemer na twee jaar dienstverband bij ontslag een transitievergoeding van maximaal 75.000,- of een jaarsalaris als het jaarsalaris hoger is dan 75.000,-. Dit geldt zowel voor Individueel ontslag via de kantonrechter als voor collectief ontslag via UWV.

 

WW-uitkering korter vanaf 2016

Zowel bij ontslag via UWV, de kantonrechter als wederzijds goedvinden heeft de werknemer recht op een WW-uitkering. Dat blijft ook vanaf 2016. De maximale duur van de WW-uitkering wordt tussen januari 2016 en januari 2019 gefaseerd ingekort van 38 maanden naar 24 maanden. De vakbonden en werkgevers kunnen in cao’s afspraken maken om de maximum duur op 38 maanden te handhaven. Vanaf 1 juli 2015 moeten werklozen na 6 maanden WW elk werk accepteren. 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie