Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechtersformule i.p.v. transitievergoeding bij Philips en SNS

De transitievergoeding uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat in op 1 juli 2015. In een sociaal plan bij collectief ontslag mogen werkgevers en vakbonden afwijken van de transitievergoeding. In het nieuwe sociaal plan van Philips, dat loopt tot en met eind 2018 wordt de transitievergoeding geen onderdeel. In het sociaal plan is afgesproken dat de peildatum voor het vaststellen van de ontslagvergoeding 30 juni 2015 is. De ontslagvergoeding is daarmee gebaseerd op de hogere kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is nog van toepassing op een Philips-medewerker die in 2017 ontslagen wordt.

 

Sociaal plan SNS ook op basis van kantonrechtersformule

In het sociaal plan SNS 2014-2016 zijn een herplaatsingtraject en een beëindigingvergoeding (ontslagvergoeding) opgenomen. Het herplaatsingtraject is gericht op het voorkomen of verkorten van de werkloosheid. De beëindigingvergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

transitievergoeding en kantonrechtersformule vergelijken

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen