Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Nu ontslag óf pas na 1 juli 2015?

Ik heb de berekening gemaakt via uw site, dat ging makkelijk, maar het is mij niet duidelijk of deze berekening betreft ontslag voor 1 juli 2015, of is de berekening voor ontslag na 1 juli 2015?  

Ik hoop deze maand bericht te krijgen of mijn ontslag voor of na 1 juli zal vallen en dan zou ik graag daarom voorbereid zijn in wat voor mij de gunstigste regeling is.

Wat is het beste ?

 

Tanja Kamphuis

402 Reacties

Hans
januari 13, 2015 11:20
1
De berekening van de transitievergoeding betreft de situatie vanaf 1 juli 2015. Geval van ontbinding via de kantonrechter of een procedure via het UWV is dit bedrag bindend en niet onderhandelbaar. Indien de werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt kunt u zowel voor als na 1 juli nog onderhandelen. In geval van een sociaal plan wordt altijd het sociaal plan gevolgd.
Marius
januari 13, 2015 22:20
2
Heel kort door de bocht: als de procedure via de kantonrechter loopt, is voor u het gunstigst als deze voor 1 juli aanvangt. Dan geldt namelijk het oude ontslagrecht en dus waarschijnlijk de -hogere- kantonrechtersformule. Bij ontslag via UWV ontvangt u voor 1 juli 2015 waarschijnlijk niets en na 1 juli de transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden moet er onderhandeld worden. Hangt helemaal van uw situatie af of ontslagdatum voor of na 1 juli 2015 gunstiger is.
Marius Winter
januari 13, 2015 22:24
3
Antwoord op eerste deel van uw vraag: de transitievergoeding is wettelijk verplicht bij ontslag via UWV, kantonrechter of aflopend jaarcontract waarbij u minimaal 2 jaar in dienst moet zijn geweest. Transitievergoeding gaat in op 1 juli 2015.
Jansen
juni 29, 2015 23:20
1.3
Werknemer met onbepaald tijd contract wilt ontslag in goed overleg met de werkgever. Werkgever wilt geen einde dienstverband vanuit de werkgever doorzetten door de dan te betalen wettelijke transitievergoeding. Wat zijn de mogelijkheden
Daniel
augustus 27, 2015 23:11
2.3
Ik heb de afgelopen 2 jaar gewerkt in het Voortgezet Onderwijs onder tijdelijke contracten (bij één werkgever). Mijn laatste contract is beëindigd per 31 juli 2015. Ik heb dus blijkbaar recht op een transitievergoeding. Mijn ex-werkgever heeft hierover niets gezegd en ik heb niets ontvangen. Hoe kan ik nu mijn transitievergoeding krijgen?
Liesbeth
september 11, 2015 13:58
1.2.3
Beste Daniel, Je hebt vast al een reactie gekregen. In het onderwijs is met de bonden afgesproken dat in elk geval tot 1 juli 2016 geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. Men kent daar een bovenwettelijke uitkering (waar jij door je korte dienstverband waarschijnlijk niet voor in aanmerking komt).
Jannie
december 22, 2016 16:59
3.3
mijn contract is ook afgelopen na 3,5 jaar maar randstad zegt omdat ze mij helpen met ander werk zodat ik kan doorstromen geen recht heb op transitie vergoeding
P.stoot
januari 14, 2015 07:50
4
mensen met een wiw baan met een contract voor onbepaalde tijd hebben die ook recht op een transitievergoeding
Hans
januari 18, 2015 10:30
5
De WIW baan is met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (per 1 januari 2004) afgeschaft. Gemeenten geven re-integratie vanaf dat moment zelf meer vorm. De vraag is hoe eea bij u is vormgegeven. Van belang is of u een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever, en deze overeenkomst minimaal twee jaar heeft gelopen.
Wim
januari 21, 2015 14:36
6
Een medewerker heeft in het verleden 3 jaar bij ons gewerkt; daarna 4 maanden niet gewerkt; en daarna een contract voor 2 jaar dat afloopt op 31 juli 2015. Over welke periode moet de transitievergoeding worden berekend? 2 jaar? of telt de periode van 3 jaar in het verleden ook mee? Ik meen namelijk ergens gelezen te hebben dat overeenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal 6 maanden bij elkaar moeten worden opgeteld. ik kan dat niet terugvinden in Boek 7 BW.
Marius Winter
januari 28, 2015 18:16
1.6
Wim, de transitievergoeding moet over 2 jaar berekend worden. De 6 maanden tussenpoos geldt vanaf 2015, daarvoor gold een periode van 3 maanden.
Hans
februari 03, 2015 11:43
1.1.6
Wim, In jouw casus heeft de medewerker recht op een transitievergoeding berekend over vijf jaar. (vooropgesteld dat het ontslag niet via een VSO wordt geregeld.) De tussenpoos van 4 maanden doorbreekt welliswaar de keten, maar bij berekening van de transitievergoeding geldt 6 maanden tussenpoos met terugwerkende kracht!
Antoon
januari 22, 2015 10:40
7
Volgens de nieuwe berekening voor 50 plussers zou mijn transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 ruim 87.000 euro zijn. Omdat mijn jaarsalaris slechts 60.000 euro is, wordt dit bedrag dan ook gekort tot het maximum van 75.000 euro? Moet over dit bedrag inkomstenbelasting worden betaald? M.a.w. blijft hiervan dan slechts 45.000 euro over?
Marius
januari 28, 2015 18:13
1.7
Antoon, Ja, de transitievergoeding wordt gemaximeerd op 75.000,-. Hierover moet inderdaad belasting betaald worden, tenzij u het geld gebruikt voor outplacement en/ of opleiding.
Bloemen
november 13, 2015 12:49
1.1.7
na 42 dienstjaren zou ik ontslagen worden en dan krijgt de belasting de helft van mijn vergoeding; dit is te gek voor woorden! Moet ik na 42 jaar alsnog de bijstand in??????
Rob
februari 03, 2015 14:18
8
Ik ben bij mijn werkgever op 1 maart 2014 begonnen via een jaarcontract. Dit contract gaat nu verlengd worden tot het einde van het project waaraan ik werk (1 maart 2016) minus drie weken (tot 10 februari 2016) want mijn werkgever wil geen transitievergoeding betalen. Ik vind dit niet zo netjes; ik vraag me af of dit zomaar kan.
Hans
februari 05, 2015 13:24
1.8
Dit kan de werkgever inderdaad doen. Juridisch gezien komt hij de huidige overeenkomst na en het staat hem vrij om een nieuw contract aan te bieden zoals het hem goeddunkt. Anderzijds staat het u natuurlijk ook vrij om het aangeboden contract niet te accepteren. Een transitievergoeding voor 2 jaar dienstverband komt overigens neer op 2/3 maandsalaris. Een kwestie van onderhandelen dus!
Marten
februari 07, 2015 21:36
9
Ik ben 60 met 30 jaar dienstverband. Dat levert een toeslag op voor de transitievergoeding. Kan de transitievergoeding dan toch hoger worden als een jaarsalaris?
Marius
februari 08, 2015 20:56
1.9
Marten, nee, de transitievergoeding is altijd -ook bij de overgangsregeling die geldt voor ouderen- maximaal 75.000,- of 1 jaarsalaris als dat hoger is dan 75.000,-.
Marten
februari 10, 2015 09:59
1.1.9
Marius, Thx
Ria Dekker
februari 09, 2015 11:46
10
Ik werk in het onderwijs, heb bij deze school 12 dienstjaren. Onder hetzelfde schoolbestuur, maar op een andere school ook nog 11 dienstjaren. Ik ben nu 58 jaar. De school gaat opgeheven worden per 1 aug. A.s.. Er is een Sociaal plan opgesteld. De school dreigt failliet te gaan. Wat is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur ? Hoeveel transitievergoeding heb ik recht op?
Hans
februari 09, 2015 15:42
11
Ervan uitgaand dat u geen ambtenaar bent, is het sociaal plan leidend. Dit geldt ook na 1 juli 2015, mits deze minimaal gelijkwaardig is aan de transitievergoeding. De diensttijd wordt gerekend over deze (evt opvolgende) werkgever. Als beide instellingen onder 1 organisatie vallen (vielen) rekent u met 23 jaar, anders 12 jaar.
Roos
februari 09, 2015 17:13
12
Ik ben bij mijn huidige werkgever al 7 jaar in dienst en heb een vast contract. Kan zij mij vanaf 1 juli 2015 zomaar ontslaan?
Marius
februari 09, 2015 17:52
1.12
Roos, Nee, jouw werkgever kan jou niet zonder reden ontslaan. De werkgever moet naar de kantonrechter bij disfunctioneren en conflict. Bij bedrijfseconomische redenen moet de werkgever bij UWV ontslag aanvragen. Werkgever kan jou ook een voorstel doen met ontslagvergoeding. Dan is het aan jou of je daarmee akkoord gaat of niet
Roos
februari 09, 2015 19:54
1.1.12
Beste Marius, dank voor de reactie.
Marius
februari 09, 2015 21:45
1.1.1.12
Hallo Roos, graag gedaan !
Marten
februari 10, 2015 09:58
13
Stel dat de werkgever mij vrijstelt van werken. naar huis stuurt, tijdens de opzegtermijn. Ben ik dan vrij om een opleiding te beginnen terwijl ik nog wordt doorbetaald door de werkgever? Of moet ik dat afspreken met de werkgever? Kan ik dan de kosten van de opleiding belasten op de transitievergoeding?
Robin
februari 10, 2015 12:51
1.13
Marten, als er afgesproken is in een vaststellingsovereenkomst dat u vrijgesteld wordt van werkzaamheden dan mag u tijdens deze vrijstelling een opleiding volgen. De vraag of de kosten worden betaald van de transitievergoeding ligt ook aan de afspraken die worden gemaakt met de werkgever in een eventuele vaststellingsovereenkomst. Het is in ieder geval belangrijk dat uw vaststellingsovereenkomst goed juridisch wordt gecontroleerd op dergelijke afspraken zodat u niet voor verassingen komt te staa
Marten
februari 11, 2015 18:46
1.1.13
Dank je Robin, Ik had mn vraag niet precies genoeg gesteld. Sorry Ik had moeten beginnen met dat ik langdurig al werk bij deze werkgever en dan dat ie mij ontslaat... en dan de vragen zoals geformuleerd
Ria
februari 10, 2015 11:52
14
Volgens mijn werkgever gaat de wet op ww en dus de transitievergoeding een jaar uitgesteld worden. Dus gaat de transitievergoeding niet per 1 juli 2015 in. Wat is dan nu de vergoeding bij ontslag?
Robin
februari 10, 2015 12:47
1.14
Ria, de WWZ met betrekking tot de transitievergoeding gaat gewoon per 1 juli 2015 van kracht. Als uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na 1 juli 2015 is deze wet dan ook van toepassing. Als uw arbeidsovereenkomst eerder beëindigd wordt dan 1 juli 2015 dan gelden de oude regels nog, zoals bijvoorbeeld de kantonrechtersformule.
Ria
februari 10, 2015 13:28
15
Hij verwijst naar hetvolgende: Zie artikel ontslagrecht; "sociaal plan of cao geldt nog iets langer" Volkskrant 3 februari jl.
Robin (arbeidsjurist)
februari 10, 2015 14:34
1.15
Ria, dit artikel wijst erop dat werkgevers niet naast een ontslagvergoeding ook nog een transitievergoeding hoeven te betalen. De werkgevers hoeven dus niet tweemaal een vergoeding te betalen. Veelal zijn de afspraken in een sociaal plan beter dan de transitievergoeding. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact met mij opnemen om uw situatie te bespreken en wat uw rechten zijn in uw situatie.
Erica
februari 10, 2015 16:00
16
ik ben voor een gedeelte afgekeurd en heb dus WAO . Voor het gedeelte wat ik nog werk dreigt ontslag(overigens na 1 juli(2015) Gaat men dit bedrag verrekenen met de WAO ? En moet je je transitiebedrag besteden aan cursussen etc.?
Robin (arbeidsjurist)
februari 11, 2015 08:05
17
Erica, volgens het UWV zal de transitievergoeding niet verrekend worden met uw WAO. Hoe je het transitiebedrag besteedt mag je zelf bepalen, het is geen verplichting om het te besteden aan cursussen, opleiding en/of omscholing.
Bianca
februari 11, 2015 12:36
18
Mag een werkgever een contract beeindigen met wederzijds goedvinden om geen transitievergoeding te betalen?
Robin (arbeidsjurist)
februari 11, 2015 13:11
1.18
Bianca, de werkgever mag proberen een vaststellingsovereenkomst met een werknemer overeen te komen om geen transitievergoeding te betalen. Echter gaat het hier om wederzijds goedvinden, u gaat natuurlijk alleen akkoord met een beëindigingsovereenkomst als u minimaal de transitievergoeding meekrijgt.
bianca
februari 11, 2015 13:30
1.1.18
Het gaat om het volgende,namelijk seizoenswerk waar we er normaal 3 maand uit gaan en dan weer aan het werk kunnen..Nu met de nieuwe wet is een werkgever transitie kosten verschuldigd met als gevolg dat we nu dus 6 maand eruit moeten..Dus eigenlijk zit het personeel niet te wachten op die vergoeding maar willen het liefst gewoon een vol seizoen werken.Vandaar dat ik de vraag stelde..
bianca
februari 12, 2015 11:21
1.1.1.18
Beste Robin,,erg bedankt voor het antwoord.. Heeft u misschien ook antwoord op mijn laatste vraag? Alvast hartelijk dank
Robin (arbeidsjurist)
maart 02, 2015 14:43
1.1.1.1.18
Bianca, er is op het moment een overgangsregeling in de maak dat de werkgever geen transitievergoeding is verschuldigd aan werknemers als hij kan garanderen dat werknemers binnen 6 maanden weer bij hem in dienst kunnen treden. Hiermee ontwijkt hij echter niet de ketenregeling daarvoor dienen werknemers langer dan 6 maanden uit dienst te zijn. Maar er kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt mbt transitievergoeding in een vaststellingsovereenkomst.
marcel
mei 20, 2015 19:25
2.1.18
Zou jij mijn vraag eens kunnen bestuderen onder aan deze site gr marcel en alvast bedankt
Erica
februari 11, 2015 14:35
19
Dank voor je bericht Robin. Graag wil ik ook nog weten of ik meer dan 12 uur moet werken per week om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Er staat op sommige sites namelijk dat je meer dan 12 uur moet werken en op de meeste sites staat dat dat alleen geldt voor de mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Overigens heb ik het idee dat mijn werkgever doet voorkomen dat ik verplicht ben om het geld aan cursussen e.d. Sta op straat als ik 64 ben en mag op mijn 66ste met pensioen. Dank alvast.
Robin (arbeidsjurist)
februari 11, 2015 15:02
1.19
Erica, graag gedaan. Met betrekking op je nieuwe vraag geldt het aantal uren alleen voor werknemers die jonger dan 18 jaar zijn. Voor werknemers die ouder dan 18 jaar zijn geldt deze regel dus niet. Het is niet verplicht het transitiebudget te gebruiken voor cursussen e.d. echter als u dit budget laat uitbetalen dan dient u er belasting over te betalen.
Ria
februari 14, 2015 10:49
20
Ik werk in het onderwijs en wij hebben een sociaal plan en een cao, dus voor ons is er geen transitievergoeding? Per 1 aug. Gaat onze school opgeheven worden.
Robin (arbeidsjurist)
februari 16, 2015 13:16
1.20
Ria, In principe werkt het sociaal plan door en zal dit de transitievergoeding vervangen zodat de werkgever niet dubbel hoeft te betalen. Veelal is het sociaal plan beter dan de wettelijke transitievergoeding als dit niet het geval is dan zou u recht (alsnog) kunnen hebben op de transitievergoeding.
Marcel
februari 15, 2015 16:52
21
Dag, Ik ben na 2 jaar ziekte in de wga beland. Als gevolg is mijn werkgever op dit moment mijn ontslag aan het aanvragen via het uwv. Rekening houdende met de opzegtermijn zal het feitelijke ontslag pas na 1 juli kunnen plaats vinden. Valt dit ontslag dan onder de oude of nieuwe regeling?
Robin (arbeidsjurist)
februari 16, 2015 13:21
1.21
Marcel, het recht op een transitievergoeding is afhankelijk wanneer de ontslagprocedure is ingezet bij UWV of kantonrechter. Als de procedure voor 1 juli 2015 is ingesteld blijft de oude regeling van kracht ook als het UWV na 1 juli 2015 een beslissing neemt of als uw arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli 2015.
Marcel
februari 16, 2015 15:49
1.1.21
Ok, maar dan is dit wel een erg ongewenste bijwerking van het ontslagrecht. Mijn werkgever is ERD. Elke bijdrage in de vorm van inzet of re-integratie zodat de kosten kunnen afnemen is dan welkom. Mij re-integratie werk is afgebroken door mijn leidinggevende. Het voortschrijdend inzicht mbt het nieuwe ontslagrecht is de enige reden die ik dan kan bedenken waarom mijn werkgever mij nu wel wil ontslaan. nl het ontwijken van de transitievergoeding ten koste van re-integratie.
Robin (arbeidsjurist)
februari 17, 2015 08:15
1.1.1.21
Marcel, als de werkgever zijn re-integratie verplichtingen niet (goed) nakomt dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de werkgever u dan niet kan/mag ontslaan, deze loonsanctie kan maximaal 1 jaar bedragen.
Ida
februari 19, 2015 09:20
22
Kan de werkgever mij op 64 jarige leeftijd ontslaan na 37 jarig dienstverband terwijl ik tot 65 en 7 maanden nog moet werken voordat ik mijn AOW krijg? Worden oudere werknemers ook beschermd? Wat voor transitievergoeding staat daar dan tegenover? En wat is het nut om nog opleiding te volgen met dat geld als je niet meer aan de bak komt op die leeftijd.
Robin (arbeidsjurist)
februari 20, 2015 07:56
1.22
Ida, de werkgever kan u niet 'zomaar' ontslaan er dient dan een UWV procedure of een kantonrechters procedure gevolgd te worden. Er kan ook een beëindiging plaatsvinden met wederzijds goedvinden. In de WWZ staat dat de transitievergoeding gebruikt kan worden voor opleidingen maar dat is niet verplicht. Als u het laat uitbetalen dan moet er wel belasting betaald worden over het gehele bedrag.
Susan
juni 28, 2015 10:12
1.1.22
Mijn zus zit nu in een soortgelijke situatie.Er is haar een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarin ze ww willen aanvragen maar dat willen aanvullen tot haar salaris.Ze wordt binnenkort 64.Haar persoonlijke situatie(licht verstandelijk beperkt)laat het niet toe om ander werk te verrichten dan wat ze de laatste 37 jaar heeft gedaan.We willen eigenlijk voor haar niet het traject van de ww meer ingaan.Heeft wel een redelijk pensioen opgebouwd maar als dit nu stopt verlies je daar best mee.
tom
februari 24, 2015 12:18
23
mijn werkgever zegt mijn arbeidscontract op per 1mei . valt dit onder de oude of nieuwe regels
Robin (arbeidsjurist)
februari 24, 2015 15:17
1.23
Tom, de WWZ en de 'verplichte' transitievergoeding gaat pas in werking vanaf 1 juli 2015. Als de werkgever voor 1 juli 2015 een ontslagaanvraag bij het UWV indient of een ontbinding bij de kantonrechter verzoekt dan gelden de oude regels nog.
Sarah
februari 25, 2015 14:51
24
Robin , Hierbij een casus waar ik graag uitleg voor wil. Werkgever is 55 jaar en 26 jaar in dienst. Op dit moment wordt de UWV vergunning aangevraagd en is er een sociaal plan. Vanuit het sociaal plan zou werknemer 15 % op zijn WW krijgen van zijn werkgever. Gezien arbeidsverleden heeft de werknemer eenopzegtermijn van 4 maanden. Indien de procedure pas rond is rond juli geldt dan nog steeds het sociaal plan? Bestaat er een mogelijkheid voor de werknemer om aansprak te maken op beide regeli
Robin (arbeidsjurist)
februari 27, 2015 22:16
1.24
Sarah, of het Sociaal Plan van toepassing is ligt ook aan de looptijd van het Sociaal Plan. Als u met uw vraag de transitievergoeding en het Sociaal Plan bedoeld met beide regelingen dan is de transitievergoeding niet van toepassing. Als de werkgever een procedure heeft gestart voor 1 juli 2015 gelden de 'oude regels' het maakt dan niet uit of de einddatum ligt na 1 juli 2015. Pas als een UWV procedure na 1 juli wordt gestart geldt de nieuwe WWZ en de transitievergoeding.
Dineke Feddes
februari 28, 2015 17:02
25
Robin, mijn werkgever wil graag van mij af omdat ze mijn niet meer van werk naar werk kunnen helpen binnen de zorginstelling. Het reorganisatieplan en het sociaal plan is formeel nog niet aan het personeel bekend gemaakt en ben dus ook niet formeel boventallig verklaard. Ze vroegen mij of ik wilde stoppen en heb ze gezegd met een voorstel te komen. Dat wordt v.a. 1 maart 2015 middels vaststellingovereenkomst tot 1 juli vrijgesteld van werkzaamheden en doorbetaald, een sigaar uit eigen doos?
Robin (arbeidsjurist)
maart 02, 2015 14:45
1.25
Dineke, of de vrijstelling een sigaar uit eigen doos is ligt aan veel factoren. Ik kan op basis van uw vraag niet oordelen of de vaststellingsovereenkomst een goed voorstel is ik mis daar teveel informatie voor. U kunt anders altijd contact opnemen per mail (zoals deze staat weergegeven op onze site) om uw vraag en eventuele documenten naar ons toe te sturen.
Jeannette
maart 03, 2015 03:29
26
Ik heb te horen gekregen dat ik een IVA-uitkering ga ontvangen ipv. een WGA-uitkering, na 2 jaar ziekte. Mijn werkgever heeft mij gedurende mijn 2 jaren ziekte 70% van mijn loon doorbetaald. Nu ik een IVA-uitkering ga ontvangen ben ik gebeld door mijn werkgever om een datum vast te stellen voor uitdiensttreding. Mijn werkgever heeft aan al zijn re-integratieverplichtingen voldaan. Is het nog mogelijk om een ontslagvergoeding of transitievergoeding te ontvangen? Ben er ruim 22 jaar werkzaam
Robin (arbeidsjurist)
maart 04, 2015 13:33
1.26
Jeanette, de werkgever kan u via het UWV ontslaan zonder een vergoeding mee te geven. Als de werkgever tenminste voordat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingaat het ontslag bij het UWV indient. Het is ook mogelijk het dienstverband te beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst en hierin kunnen partijen overeenkomen om een 'transitievergoeding' in op te nemen. Dit is geen verplichting van werkgever en bent u afhankelijk van de 'goede wil' van de werkgever.
Paulo
juli 02, 2015 22:48
1.1.26
Hoi , Ik zit met een zelfde soort vraag. Ben eind december 2015 2 jaar ziek en zal dan ontslagen worden,heb ik dan recht op een transitie vergoeding . Mvg paulo
jaap
maart 03, 2015 16:13
27
Sociaal plan is een stuk minder dan de transitie vergoeding. Ontslag wordt op 1 april aangezegd, en de datum uit dienst is dan 31 juli 2015. Volgens mij hebben ze het mooi berekend, en vissen we net achter het net.
Robin (arbeidsjurist)
maart 04, 2015 13:35
1.27
Jaap, als de werkgever uw ontslag indient bij het UWV voordat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingaat dan bestaat er geen recht op de transitievergoeding. U vist dan inderdaad achter het net.
dorie
maart 11, 2015 23:17
28
Tellen dienstjaren boven een bepaalde leeftijd ook dubbel of anderhalf maal net zoals bij de kantonrechtersformule?
Robin (arbeidsjurist)
maart 12, 2015 13:17
1.28
Dorie, de nieuwe WWZ maakt in de eerste 10 jaar geen onderscheid in leeftijd. echter daarna KAN er een onderscheid plaatsvinden voor werknemers ouder dan 50 jaar deze uitzondering loopt tot 2020.
Sandra
maart 23, 2015 10:21
29
Vraag, wat kan ik het beste doen ? Ik heb een vast contract, werk sinds 1-1-2010 bij dit bedrijf. Baas wil mijn functie opheffen en bied mij ontslag met wederzijds goedvinden aan. Ga ik niet akkoord wordt het rechtbank of UWV. Verspil ik mijn recht op ww. uitkering bij wederzijds goedvinden. Heb ik bij ontslag voor 1 juli langer recht op ww dan na 1 juli ? Graag uw advies
Marius (financieel adviseur)
maart 23, 2015 20:48
1.29
Sandra, de duur van de WW-uitkering is voor en na 1 juli 2015 gelijk, pas vanaf 2016 wordt de WW-duur korter. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je -mits de vaststellingsovereenkomst goed geformuleerd is- gewoon recht op een WW-uitkering. Ontslag met wederzijds goedvinden is zowel voor als na 1 juli 2015 mogelijk.
mari
maart 31, 2015 18:52
30
30 Maart heeft werkgever ontslag aangevraagd bij UWV Wel is er een Sociaalplan (or) maar deze word blijkbaar na 1 juli vervangen door de transitie vergoeding. ik heb een uitwerk termijn van 6 maanden (dus na 1 juli) . val ik dan onder de transitie vergoeding of nog onder het sociaalplan Mijn vraag is: gaat de transitievergoeding in op de beeindigings datum of op aanzeg datum UWV
Marius Winter financieel adviseur
maart 31, 2015 22:57
1.30
Mari, het sociaal plan geldt. Dat zijn (ontslag) afspraken tussen werkgever en werknemer die ook na 1 juli 2015 mogelijk blijven, waarbij hogere ontslagvergoedingen afgesproken mogen worden.
An
april 01, 2015 15:07
31
Goedmiddag, Onderstaan staat in ons sociaal plan: Berekening persoonlijk budget: A. Berekening Mobiliteitsbudget; Gewogen dienstjaren (dienstjaren <10 jaar=0,3 en dienstjaren >10 jaar=0,5) * bruto maandsalaris* factor 0.4 Ik werk part-time, verdien 1000 euro per maand en ben 16 jaar en 3 maanden in dienst. Hoeveel geld zou ik van mijn werkgever mee moeten krijgen na ontslag. Als ik het bereken krijg ik namelijk het idee dat ik beter af zou zijn met een transitievergoeding. Graag uw reactie
Robin (arbeidsjurist)
april 01, 2015 17:24
1.31
An, de transitievergoeding in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ook dienstjaren <10 jaar=0,3 en dienstjaren >10 jaar=0,5 * bruto maandsalaris alleen wordt die factor 0,4 niet toegepast bij de transitievergoeding. Zoals ik nu kan oordelen bent u inderdaad beter af met de wettelijke transitievergoeding die geldt na 1 juli 2015. Als u meer vragen heeft kunt u ook een contactformulier invullen zodat ik uw situatie kosteloos telefonisch met u kan bespreken.
An
april 01, 2015 19:03
1.1.31
Oke, bedankt voor de reactie. Dan nog een vraag, wat heeft meer recht het sociaal plan of de wettelijke transitievergoeding vanaf 1 juli? Zou het namelijk erg vreemd vinden als ik door een sociaal plan slechter af zou zijn dan door de wettelijke regels.
Marius financieel adviseur
april 04, 2015 18:31
1.1.1.31
An, bij kleine werkgevers (tot 25 werknemers) kan de transitievergoeding lager uitvallen dan hierboven beschreven. Een sociaal plan is afgesproken tussen werkgevers en werknemers. Als ontslag via uwv of kantonrechter loopt, heb je wettelijk recht op de transitievergoeding
Marius
april 04, 2015 18:44
1.1.1.1.31
An, behalve dus de uitzonderingen bij kleine werkgevers in financieel zwaar weer of werkgevers die door het uitbetalen van de transitievergoeding in financiele problemen komen heb je bij ontslag dus (minimaal) recht op de transitievergoeding
Marja
april 03, 2015 20:50
32
Goedeavond Robin, Als ik vervroegd IVA aanvraag voor 1-7-2015 (ik ben dan 8 maanden ziek) verspeel ik dan mijn recht op transitievergoeding? En als ik IVA krijg en mijn werkgever ontslaat mij niet na die 2 jaar ziektewet, zoals bij de zgn slapende contracten, komen zij dan onder de transitievergoeding uit? ik ben nu 61 jaar. alvast vriendelijk dank voor je reaktie!
Marius financieel adviseur
april 05, 2015 14:01
1.32
Marja, als jij een iva uitkering ontvangt en jouw werkgever ontslaat jou (na juli 2015), dan heb je recht op een transitievergoeding. Als jouw werkgever jou NIET ontslaat, ontvang je ook GEEN transitievergoeding
Marja de Vrijer
juni 09, 2015 10:39
1.1.32
Hallo Marius, even een vraagje op jouw antwoord. Als de werkgever je niet onslaat wat betekent dit dan? Dat je na verloop van tijd gewoon weer kunt gaan werken? dat je nog recht hebt op iets van de werkgever?
Mirjam Arbeidsjurist
juni 10, 2015 15:10
1.1.1.32
Marja, als de werkgever niet overgaat tot ontslag of een beëindiging met wederzijds goedvinden dan ontstaat er in dit verband een slapend dienstverband. De werkgever heeft namelijk geen loondoorbetalingsverplichting meer, u krijgt immers een uitkering. Of er verder nog sprake is van eventuele rechten of aanspraken is afhankelijk van wat daarover in de arbeidsovereenkomst of andere overeenkomsten (cao) is bepaald. In beginsel bestaat er geen recht op iets van werkgever.
Catharina
april 08, 2015 14:36
33
Na 15 jaar bij mijn werkgever werkzaam te zijn geweest word ik per 15 april ontslagen na 2 jaar ziekte. Het reintegratietraject is in het eerste jaar op zijn zachtst gezegd schandalig verlopen en er is een arbeidsconflict ontstaan. Ik kom nu in de WGA terecht. UWV vind dat er aan de eisen van reintegratie is voldaan al is het niet op een nette manier gegaan. Mijn werkgever gaat nu mijn ontslag aanvragen bij het UWV. Mijn vraag is, kan ik aanspraak maken op een ontslagvergoeding?
Catharina
april 24, 2015 15:55
1.33
Mag het UWV die ontslagvergunning verlenen zonder overleg met mij? Bovendien staat in onze cao dat pas na 3 jaar arbeidsongeschiktheid het contract wordt verbroken. Mag de werkgever dan al na 2 jaar het ontslag aanvragen? Volgens het UWV is er nog geen medische eindsituatie en is er (geringe) kans op herstel mogelijk.
Marius Winter financieel adviseur
april 08, 2015 15:05
34
Catharina, Nee, je hebt geen recht op een ontslagvergoeding. Omdat UWV een ontslagvergunning verleent (omdat UWV van mening is dat aan de eisen voor reintegratie is voldaan), mag jouw werkgever jou ontslaan zonder ontslagvergoeding. Na juli 2015 zou je wel een transitievergoeding ontvangen, maar daar heb jij nu niets aan.
Diana
april 08, 2015 19:02
35
De afgel.maanden een conflict gehad met baas over contracturen minder of standplaatsverandering. Bond ingeschakeld en uiteindelijk vijf minuten voor de rechtszaak gaven ze alles toe. In mijn voordeel. Er was de dag voor de rechtszaak nog wel geprobeerd een ontbindingsverzoek bij mijn zaak te voegen maar dat werd verworpen. Nu gaan ze een nieuw ontbindingsverzoek indienen... Echter na deze ellende ben ik het bedrijf zo zat dat ik wel wil gaan schikken. Wat is wijsheid. Ik wil voor maximale gaan.
Diana
april 08, 2015 19:05
36
schrijfvlak was te kort.... Ik werk bij deze baas sinds 1-2-2005.... Als ik akkoord ga met wederzijds goedvinden krijg im dan een ontslagvergoeding of een transitievergoeding... Diana
Marius Winter financieel adviseur
april 10, 2015 20:07
1.36
Diana, in onderhandelingen gaat het er om hoe sterk jouw onderhandelingspositie is. Deze lijkt me redelijk sterk. Ik zou dus inzetten op een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Veel succes
Jantien
april 09, 2015 13:40
37
Mijn echtgenoot is op 5 juli 2 jaar ziek. Hij zit nu in een afkeurtraject bij het UWV. Wanneer hij wordt afgekeurd (verwachting is 80-100 of IVA) zal zijn arbeidsovereenkomst worden beeindigd per 5 juli. De procedure zal denk ik wel voor 1 juli worden opgestart. Komt hij wel of niet in aanmerking voor een transitievergoeding? Hij is 12 jaar in vaste dienst.
Marius Winter financieel adviseur
april 12, 2015 11:38
1.37
Jantien, De werkgever start de ontslagprocedure bij UWV (waarschijnlijk) op VOOR 1 juli 2015. Dan geldt het oude ontslagrecht, waarbij er dus geen recht op een ontslagvergoeding/ transitievergoeding is. Zou de werkgever de ontslagprocedure toch na 1 juli (bijv. 5 juli) starten, dan is er wel recht op een transitievergoeding
marc
april 11, 2015 21:13
38
hallo, mijn vrouw zit in onderwijs en is vorig jaar in de rddf (Risico dragend deel formatie)geplaatst. Deze loopt tot 01-08-2015. nu wordt aangekondigt dat ze voor eind mei definitiet ontslag krijgt. Heeft mv nu wel of nu niet meer recht op ontslag vergoeding.??
Marius Winter financieel adviseur
april 12, 2015 11:58
1.38
Marc, jouw vrouw moet minimaal 1 schooljaar in het risico dragend deel formatie zitten. Of er daarna bij ontslag recht is op een ontslagvergoeding hangt helemaal af van de afspraken die in het sociaal plan staan.
tanja
april 13, 2015 23:02
39
Hallo,na 20 jaar in dienst te zijn geweest bij c1000 wou ik mijn kans wagen bij een andere c1000 omdat ik daar een nieuwe uitdaging tegenmoed ging.na 3 jaar werd dit bedrijf een jumbo en werd mijn functie als chefslager overbodig..er werd mij de functie aangeboden als versmanager(brood vleeswaren en slagerij)tegen een minder loon.omdat de arbeidskansen voor mij op dit moment niet zo hoog zijn op de arbeidsmarkt (leeftijd)heb ik hiermee ingestemd met de afspraak dat ik voldoende begeleiding dan
tanja
april 13, 2015 23:08
40
Wel cursus zou krijgen om dit goed te kunnen volbrengen.dus vol goede moed en zin op naar een nieuwe uitdaging.nu n half jaar later loopt alles niet zoals het moet te hoge derving foute omzetten team dat niet functioneert.dus heb ik bij mijn baas angegeven dat het niet kan zo en ik de druk niet aankan(ook door thuissituatie)nu zegt hij niet te weten hoe dit optelossen en dat ik beter kan vertrekken want ik functioneer niet go!kan hij dit zomaar?en wat nu het beste te doen?ik heb een vast contrac
Marius Winter financieel adviseur
april 14, 2015 12:29
1.40
Tanja, Ik zou een gesprek aangaan met jouw leidinggevende en kijken of er ondersteuning vanuit jouw werkgever mogelijk is om jouw functioneren te verbeteren (cursus, opleiding, coaching, etc.). Je kunt het beste inzetten op baanbehoud. Jouw werkgever mag jou niet zomaar ontslaan, jij hebt een vast arbeidscontract.
Joyce
april 14, 2015 17:06
41
Geldt voor een transitievergoeding de ontslagdatum of de datum waarop de ontslagvergunning is aangevraagd bij het UWV? Mijn collega's en ik hebben deze vraag voorgelegd aan UWV en juridisch loket en steeds krijgen we een ander antwoord.
Marius Winter financieel adviseur
april 14, 2015 18:15
1.41
Joyce, de datum waarop de ontslagprocedure bij UWV is gestart is bepalend. Als de ontslagprocedure bij UWV is gestart (vlak) voor 1 juli 2015 en ontslagdatum is na 1 juli 2015, hebben jullie geen recht op een transitievergoeding. Wordt ontslagprocedure bij UWV na 1 juli 2015 gestart, dan hebben jullie wel recht op een transitievergoeding
Peter
april 15, 2015 15:13
42
Het is mij niet duidelijk wanneer nu een transitievergoeding, danwel een ontslagvergoeding (lees: aanmerkelijk hoger) geldt. Steeds lees ik dat er valt te onderhandelen tussen partijen, maar als vanaf 1 juli as de nieuwe regeling van kracht wordt, waarom zou een werkgever dan überhaupt nog hierover onderhandelen ? Of val je als werknemer, ook na 1 juli, niet vanzelfsprekend in de transitieregeling ?
Marius Winter financieel adviseur
april 15, 2015 17:02
1.42
Een werkgever weet nooit zeker of het ontslag goedgekeurd wordt door UWV of kantonrechter. De werkgever zal liever vooraf overeenstemming willen met de werknemer. Bespaart kosten + de onzekerheid van de uitkomst van een ontslagprocedure. Dat is de reden dat werkgevers willen onderhandelen over de ontslagvergoeding. Een werknemer zal -bij onderhandelen- (meestal) niet akkoord gaan met een ontslagvergoeding lager dan de transitievergoeding, want daarop heeft hij/ zij sowieso recht.
Ciska
april 16, 2015 22:13
43
Goedenavond Ik probeer mijn vraag toch maar even hier gewoon. Ik heb ontslag gekregen na 3 tijdelijke contracten. Mijn ontslag gaat in op 30 juni 2015. Geld voor mij dan ook de nieuwe wet dat je pas na 6 maanden opnieuw bij je laatste baan mag solliciteren of gelden de 3 maanden nog omdat mijn ontslag voor 1 juli valt?
Marius Winter financieel adviseur
april 17, 2015 14:03
1.43
Ciska, Je mag natuurlijk altijd solliciteren, maar als jouw werkgever "gebruik maakt" van de ketenbepaling, dan houdt hij rekening met de onderbrekingstermijn. Deze is voor 1 juli 2015 drie maanden en vanaf 1 juli zes maanden. In jouw geval dus 3 maanden.
Tineke
april 17, 2015 15:02
44
Geldt een transitievergoeding ook als je , zoals ik, naar een IVA uitkering gaat?
Marius Winter financieel adviseur
april 17, 2015 15:48
1.44
Tineke, Ja, je hebt ook recht op een transitievergoeding als je een IVA uitkering gaat ontvangen. Let wel: dit geldt alleen als de ontslagprocedure UWV na 1 juli 2015 opgestart is.
martijn
april 18, 2015 08:24
45
Hallo ik heb een vraag ik heb 3 contracten gehad mijn laatste contract liep af op 20 december 2014 ben toen 3 maanden eruit geweest ik ben op 22 maart 2015 weer begonnen bij mijn oude werkgever. Ik heb een contract gekregen voor 3 maanden tot 22 juni 2015 nu is mijn vraag mogen ze mij nu nog 2 contracten aanbieden in 3 jaar (oude regeling) of wordt dit 2 jaar en de transitie vergoeding wanneer gaat deze in vanaf 1 juli 2015 voor 2 jaar of met terug werkende kracht vanaf 2012 mijn werkgever zegt
martijn
april 18, 2015 08:35
46
Vervolg vorige bericht Mijn werkgever zegt dat ik na 22 juni 6 maanden eruit moet hierdoor hoeven ze geen transitievergoeding te betslen over de periode van 2012 tot 2015
Marius Winter Financieel adviseur
april 19, 2015 17:07
1.46
Martijn, jouw werkgever heeft gelijk. Als de onderbrekingstermijn korter dan 6 maanden is en de ontslagdatum na 1 juli 2015, heb je bij afloop recht op een transitievergoeding (berekend vanaf 1 juli 2012). Als jouw werkgever jou 6 maanden geen contract geeft, dan doorbreekt hij de keten en mag hij daarna weer van voor af aan beginnen. Ik adviseer je de vakbond te raadplegen
Josje
april 20, 2015 21:22
47
Ik ben 58 jaar en een ambtenaar met 14 dienstjaren. Ben boventallig geplaatst vanwege reorganisatie en heb ontslag gekregen per 1-10-15. Ik lees nu op diverse plaatsen dat ik altijd bezwaar moet maken tegen dit ontslagbesluit. Is dat juist? en heb ik als ambtenaar recht op een transitievergoeding?
Marius Winter financieel adviseur
april 21, 2015 13:17
1.47
Josje, je moet in ieder geval reageren op het ontslagbesluit (zienswijze). Bezwaar maken kan ook, maar dan moet je wel argumenten hebben tegen het ontslagbesluit. Of je recht hebt op een ontslag-/ transitievergoeding, kan ik niet beoordelen. Hangt o.a. af van een eventueel al dan niet onterecht ontslag. Ik adviseer je een ambtenaren jurist in te schakelen.
Maria
april 21, 2015 11:52
48
Goedemiddag , Ik ben 21 jaar in dienst . Laatste 11 ben ik meer dan de helft minder uren gaan werken . Wordt de transitievergoeding berekend over het laatst verdiende salaris of wordt er ook over gedeelte van de eerste 10 jaar gerekend ( 1/3 salaris ) ? Groet , Maria
Marius Winter financieel adviseur
april 21, 2015 13:04
1.48
Maria, transitievergoeding wordt berekend over het laatst verdiende salaris.
maria
mei 14, 2015 13:02
1.1.48
dank voor uw reactie, en als het om ontslagvergoeding gaat ook . dus ontslag voor 01-07-2015 ?
maria
mei 14, 2015 13:03
1.1.1.48
dmv een vaststellingsovereenkomst
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 18, 2015 15:58
1.1.1.1.48
Maria, Ja. Ontslagvergoeding (of transitievergoeding, dat maakt geen verschil) wordt berekend op basis van het laatst verdiende salaris. Let wel: in een vaststellingsovereenkomst kun je elke afspraak over de hoogte van de ontslagvergoeding maken met jouw werkgever. Als jullie het er samen maar over eens zijn.
willem
april 23, 2015 12:04
49
Per 8 mei 2015 ga ik een iva uitkering ontvangen en per 29 oktober 2015 word ik ontslagen Door mijn werkgever heb ik nu recht op een transitie vergoeding Met vriendelijke groet willem
Marius Winter financieel adviseur
april 23, 2015 18:14
1.49
Willem, Ik ga er vanuit dat de ontslagprocedure bij UWV na 1 juli 2015 wordt gestart. Zo ja, dan heb je inderdaad recht op een transitievergoeding (dat geldt voor werknemers die in de WW, WGA of IVA terecht komen)
Rini
april 23, 2015 12:05
50
Client(54) kan vervroegd in IVA en ontslag bij werkgever. Is het gunstig om dat na 1 juli te doen i.v.m. de transitievergoeding?Of juist voor 1 juli omdat dan de kantonrechtersformule nog geldt. Hij is in loondienst bij een werkgever met minder dan 25 werknemers.
Marius Winter financieel adviseur
april 23, 2015 18:17
1.50
Rini, voor 1 juli 2015 ontvangen werknemers geen ontslagvergoeding/ kantonrechtersformule of transitievergoeding als ze ontslag krijgen (via UWV) na ziekte en een IVA uitkering gaan ontvangen. Na 1 juli 2015 ontvangt men wel een transitievergoeding. Op basis van deze informatie is ontslag na 1 juli dus beter.
Catharina
april 30, 2015 12:55
51
Mag het UWV de ontslagvergunning verlenen zonder overleg met mij? Bovendien staat in onze cao dat pas na 3 jaar arbeidsongeschiktheid het contract wordt verbroken. Mag de werkgever dan al na 2 jaar het ontslag aanvragen? Volgens het UWV is er nog geen medische eindsituatie en is er (geringe) kans op herstel mogelijk.
Marius Winter financieel adviseur
mei 01, 2015 16:11
1.51
UWV beoordeelt of werkgever en werknemer aan de reintegratieverplichtingen hebben voldaan. Ook kijkt UWV of er herstel te verwachten is binnen 26 weken. Als aan reintegratieverplichtingen voldaan is + geen herstel te verwachten, dan geeft UWV een ontslagvergunning af. In uw geval zal UWV deze toets pas na 3 jaar doen vanwege de geldende CAO.
Lennart
mei 07, 2015 13:59
52
Ik werk momenteel in mijn derde jaar contract welke loopt tot 7 januari 2016. Heb ik dan recht op een transitie vergoeding? Of ben ik na 1 juli 2015 dan in vaste dienst omdat ik langer dan 2 jaar aaneengesloten werkzaam ben?
Marius Winter financieel adviseur
mei 09, 2015 22:27
1.52
Lennart, Als jouw arbeidscontract eindigt op 7 januari 2016 heb je recht op een transitievergoeding (omdat je langer dan 2 jaar in dienst bent geweest). Je komt NIET (automatisch) in vaste dienst, omdat voor -op 1 juli 2015- lopende jaarcontracten nog het oude recht geldt (en dus 3 arbeidscontracten in 3 jaar gegeven mogen worden).
Abraham
mei 09, 2015 09:21
53
Goedendag, ik ben sinds 2 februari 2015 werkzaam en teken ivm nu voor ontslag met wederzijds goedvinden ivm onwerkbare situatie waardoor 30 juni mijn laatste werkdag is. Hiervoor heb ik totaal 26.5 jaar gewerkt. Per 1 juli moet ik dus ww aanvragen, kom ik dan in de nieuwe WW regeling of nog in de oude WW regeling. Ik krijg en hoef ook geen ontslagvergoeding.
Marius Winter financieel adviseur
mei 09, 2015 22:20
1.53
Abraham, de nieuwe WW-regeling gaat in op 1 januari 2016, dus voor jou geldt nog de huidige WW-uitkering. Op deze website kun je de hoogte van jouw WW-uitkering berekenen.
Ton
mei 11, 2015 12:12
54
Hallo, ik ben sinds 1985 onafgebroken in dienst en heb 30 dienstjaren. Er is 3 jaar geleden een re-organisatie opgestart van onze afdeling en vanaf 1 december 2014 is het sociaal plan hiervan beëindigd. Men is daarna meteen begonnen. Al 4 maanden probeert men mij weg te krijgen, ik mag mijn werk niet meer doen nadat ik een tijd lang ziek thuis ben geweest. Ik heb een deskundigenoordeel van het UWV gevraagd en ben ik het gelijk gesteld. Nu tracht men te rekken tot 1 juli. Hoe kan ik dit voorkome
Marius Winter financieel adviseur
mei 11, 2015 16:58
1.54
Ton, Ik begrijp jouw vraag en jouw situatie niet. Wat zegt het deskundigenoordeel van UWV ? Zit je nu in de eerste 2 jaar ziekte ?
Ton
mei 12, 2015 09:06
1.1.54
UWV had gezegd: werkgever werkt onvoldoende mee aan re-integratie. Men wil dit werk voortaan uitbesteden, dus de functie wordt opgeheven. Er is geen andere functie beschikbaar, dus is men met mij in overleg voor een ontslagvergoeding. Die is dus veel te hoog (kantonrechtersformule), vandaar die 1 juli.
Marius Winter Financieel adviseur
mei 12, 2015 13:38
1.1.1.54
Ton, Jouw werkgever kan pas na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Gezien bovenstaande zal dat niet lukken en krijgen ze waarschijnlijk 1 jaar loonsanctie. Dat betekent dat jij nog 1 jaar lang salaris van jouw werkgever ontvangt. Laat je je bijstaan door een arbeidsjurist of arbeidsrecht advocaat ?
Ton
mei 16, 2015 10:29
1.1.1.1.54
Ik ben sinds 1 februari jl weer 100% beter gemeld maar mag mijn "oude" functie niet doen, eigenlijk doe ik nu helemaal niets. Er is ook geen alternatief aangeboden. Men wacht tot 1 juli omdat de vergoeding dan veel lager is of kan ik daar iets aan doen?
Ton
mei 16, 2015 10:32
1.1.1.1.1.54
Volgens de kantonrechtersformule zou ik ongeveer 190.000 krijgen (bruto) en per 1 juli is dat 75.000. Dat is nogal een verschil. Men wil mij niet tegemoet komen maar wacht tot 1 juli. Kan dat zomaar? Kan ik bv een rechtszaak starten?
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 18, 2015 15:49
1.1.1.1.1.1.54
Ton, jouw werkgever kan en mag jou niet zonder reden ontslaan. Ze zullen waarschijnlijk het ontslag "aanvragen" via de kantonrechter (via UWV kan jouw werkgever alleen ontslag aanvragen als er een bedrijfseconomische reden is; Dat zullen ze niet doen, want dan hadden ze dat al eerder gedaan). De kantonrechter zal het ontslag waarschijnlijk niet toekennen, hetgeen betekent dat jij in dienst blijft. Als de werkgever jou toch wilt ontslaan, zullen ze jou alsnog een ontslagvergoeding moeten aanbiede
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 18, 2015 15:53
1.1.1.1.1.1.1.54
Vervolg: jouw werkgever kan jou dus alleen ontslaan met wederzijds goedvinden en dat lukt alleen als ze jou een ontslagvergoeding betalen, anders ga jij niet akkoord met het ontslag. Op dit moment moet je jouw werkgever blijven vragen wanneer je weer kunt komen werken, je hebt immers een arbeidscontract.
Dirk
mei 11, 2015 15:54
55
Ik las ergens dat een werkgever niet verplicht is tot een transitievergoeding als het ontslag via de UWV wordt aangevraagd. Nu lees ik hier dat werkgever wel verplicht is tot tranistievergoeding. Hoe zit dit nu precies?
Marius Winter financieel adviseur
mei 11, 2015 16:36
1.55
Dirk, Als ontslag NA 1 juli 2015 via UWV plaatsvindt, heb je recht op een transitievergoeding (mits je minimaal 24 maanden hebt gewerkt bij deze werkgever). VOOR 1 juli 2015 heb je bij ontslag via UWV geen recht op een transitievergoeding.
Ricla
mei 13, 2015 08:31
56
Ik ontvang sinds 2010 een iva uitkering en ik krijg nu 5 jaar later een brief van het uwv dat de werkgever ontslag aanvraagd. Waarom nu pas? Heeft dit mogelijk te maken met de transitievergoeding? Dat men dit willen voorkomen?
ricla
mei 13, 2015 08:56
1.56
Ik zal het nog even kort toelichten... De bedrijfsarts heeft destijds gezegd,toen ik bleek dat tijdens het sprake is van duurzaam volledig arbeidsongeschiktheid, dat mijn iva uitkeuring ongeveer gelijk zou zijn met mijn salaris. Dit was voor mij ook belangrijk i.v.m. de aankoop van een huis. Echter bleek dit bijna 500 euro per maand uit te vallen. Ik was dus verkeerd ingelicht. Ik werd al ziek nadat ik pas 3 maanden in dienst kwam (daarvoor jaren gewerkt bij andere werkgevers)
Ricla
mei 13, 2015 09:00
1.1.56
Maar men heeft mij dus niet verteld dat daardoor mijn uitkering veel lager uit zou vallen. Ik had dan wel andere keuzes kunnen maken als ik dat wel wist. Er is nadien nog wel een gesprek geweest met mijn werkgever om tot wederzijds goedkeuring tot beëindiging te komen van het arbeidscontract. Ik had daarvoor mij laten informeren en heb toen geen goedkeuring gegeven omdat 1. Mijn evt recht op een vergoeding oid vanwege verkeerd te zijn ingelicht 2. Het is een "leeg contract", er wordt geen loon
Ricla
mei 13, 2015 09:03
1.1.1.56
meer betaald. Ik heb echter mezelf niet meer verdiept en het laten gaan. Nu krijg ik 5 jaar later een brief van het uwv met het ontslagaanvraag. Ik kan bezwaar maken, zit een verweerbrief bij die ik sowieso in moet vullen. Tot zover mijn aanvulling
Marius Winter Financieel adviseur
mei 13, 2015 17:48
1.1.1.1.56
Ricla, een IVA uitkering is 75 % van het laatstverdiende salaris, dus dat zal het verschil verklaren. Uw ontslagbescherming is komen te vervallen na 2 jaar ziekte, dus waarschijnlijk zal UWV een ontslagvergunning afgeven. U moet bezwaar maken, daarvoor kunt u zich laten bijstaan door een arbeidsjurist. De reden dat uw werkgever dit nu (pas) aanvraagt, is inderdaad de transitievergoeding die hij zou moeten betalen als hij de UWV ontslagprocedure na 1 juli 2015 zou starten. Voor 1 juli 2015 is
Marius Winter financieel adviseur
mei 13, 2015 17:49
1.1.1.1.1.56
Voor 1 juli 2015 is uw werkgever geen transitievergoeding verschuldigd bij ontslag via UWV.
Henk
mei 14, 2015 11:44
57
Goedendag, na 8 arbeidscontracten via een uitzendbureau zou mijn contract per 30 juni verlengd moeten worden met een contract voor onbepaalde tijd (fase C). Mijn werkgever en uitzendbureau zijn daartoe niet bereid en dat betekent dus dat ik per 30 juni thuis zit. Uitzendbureau zegt dat ik geen transitievergoeding krijg ivm voor 1 juli maar er wel 6 maanden uit moet voor ik weer opnieuw kan instromen ivm de nieuwe WWZ. Is dit waar?
Marius Winter Financieel adviseur
mei 15, 2015 00:00
1.57
Henk, dat klopt inderdaad. Bij niet verlengen arbeidscontract VOOR 1 juli 2015 heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook klopt dat in de wwz (wet werk en zekerheid) er een termijn van 6 maanden geldt waarna jouw werkgever weer een nieuwe keten van tijdelijke arbeidscontracten kan aanbieden.
Henk
juni 20, 2015 11:53
1.1.57
Dag Marius, nog bedankt voor het antwoord. Bijzonder dat de overheid geen maatregelen heeft getroffen voor medewerkers die tussen de wal en het schip vallen. Je antwoord is helemaal helder. Bedankt!
Gerrit
mei 14, 2015 23:37
58
Hallo,Ik werk bij de politie. Ben vorig jaar gedeeltelijk afgekeurd en ontvang een WGA uitkering. Ik werkte 36 uur in de week. Ik mag mijn oude werk niet meer uitvoeren en heb een urenbeperking van 15 uur per week gekregen van de verzekeringsarts. Er is door de werkgever een passende functie binnen het bedrijf voor mij gevonden voor die 15 uur in de week.Per oktober word ik ontslagen voor mn oude functie van 36 uur pw en krijg een nieuw besluit voor 15 uur pw. Heb ik recht op transitievergoeding
gerrit
mei 14, 2015 23:49
59
Aanvulling:Had dit gevonden op jullie site maar weet niet of het ook op mij van toepassing is. Ik krijg gedeeltelijk ontslag voor 5 uur per week en blijf voor de overige uren werken. Heb ik recht op een –gedeeltelijke- transitievergoeding? In de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is deze situatie niet beschreven, dus er zal jurisprudentie moeten worden opgebouwd.
Marius Winter
mei 15, 2015 19:47
1.59
Gerrit, je wordt volledig ontslagen (na juli 2015), daarom ontvang je een volledige transitievergoeding. Aansluitend kom je bij jouw werkgever (voor minder uren) in dienst. Mocht je daarvoor in de toekomst weer ontslagen worden, dan wordt de transitievergoeding van oktober daarop in mindering gebracht.
Gerrit
mei 17, 2015 22:21
1.1.59
Dank voor je mail. Dat laatste snap ik niet helemaal. Stel dat ik na oktober 5 jaar gewerkt heb en ontslagen wordt, hoe wordt de transitievergoeding v oktober dan in mindering gebracht??
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 18, 2015 10:09
1.1.1.59
Gerrit, Stel jouw transitievergoeding is in oktober 2015 10.000,- euro. Daarna werk je 5 jaar en wordt in oktober 2020 weer ontslagen, waarbij je een transitievergoeding van 12.000,- zou ontvangen. De 10.000,- van de eerdere transitievergoeding wordt in mindering gebracht, zodat je slechts 2.000,- transitievergoeding ontvangt (in oktober 2020).
Ton
mei 18, 2015 15:16
60
Goede middag, Krijg ik geen antwoord meer op het bericht van vorige week? Op zich niet erg maar dan hoef ik niet steeds te kijken.
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 18, 2015 15:54
61
Hallo Ton, ik heb jouw vraag inmiddels beantwoord. Zie boven.
Ton
mei 18, 2015 21:01
1.61
Dank je wel Marius. We zullen zien wat er gaat gebeuren.
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 19, 2015 11:54
1.1.61
Hallo Ton, graag gedaan en veel succes.
Anouk
mei 20, 2015 12:46
62
Als ik nu (vandaag of morgen) een vaststellingsovereenkomst teken en vervolgens op 1 oktober uit dienst ga (4 maanden opzegtermijn), geldt dan de kantonrechtersformule of de transitievergoeding.
Anouk
mei 20, 2015 12:50
63
Ik was vergeten te zeggen dat het een ontslag betreft met wederzijds goedkeuren dus zonder tussenkomst van rechter of UWV
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 20, 2015 13:36
1.63
Anouk, bij een vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden) heb je niet te maken met de wettelijke transitievergoeding. De afspraken die jij met jouw werkgever maakt, is het resultaat van jullie onderhandelingen. Jij gaat pas akkoord met de afspraken als jij tevreden bent (het moet ook haalbaar zijn natuurlijk), met andere woorden als jij vindt dat de ontslagvergoeding hoog genoeg is. Succes.
Dirk
mei 20, 2015 12:54
64
Ik krijg over zo'n 3 weken een voorstel van mijn werkgever voor beëindiging contract met wederzijds goedvinden. Met het oog op de nieuwe regels per 1 juli vraag ik mij af welke datum bepalend is om nog onder de oude kantonrechtersformule te vallen. Is dat de datum van ondertekening vd vaststellingsovereenkomst of is dat de datum waarop het ontslag daadwerkelijk in gaat ?
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 20, 2015 13:40
1.64
Dirk, dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Jij onderhandelt met de werkgever over de ontslagregeling. Onderdeel daarvan is de hoogte van de ontslagvergoeding. Op dit gebied (ontslag met wederzijds goedvinden) blijven de ontslagregels gelijk. Dus: jij maakt afspraken met jouw werkgever over de hoogte van de ontslagvergoeding. Het is verstandig je te laten bijstaan door een arbeidsjurist.
marcel
mei 20, 2015 19:22
65
Ik heb ook een vraag ik ben ziek en mij werd tijdens de reorganisatie ontslag aangezegd en geweigerd maar nu vraagt mijn werkgever voor 30 juni mijn ontslag weer opnieuw aan bij het UWV ik ben nog steeds ziek ik word 28 mei geopereerd maar ik ben op 30 juli beter en de beslissing valt op 15 augustus wanneer is mijn ontslag datum dan want ik was ziek toen ze het hebben aan gevraagd geniet ik dan nog steeds bescherming of schuift de ontslag datum dan op graag reacties
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 21, 2015 15:00
66
Marcel, Het gaat om de periode van ziek zijn. Wat was jouw eerste ziektedag ? Vanaf die dag heb je 2 jaar (104 weken) ontslagbescherming en zal UWV geen ontslagvergunning afgeven.
Martin
mei 24, 2015 10:18
67
Ik ben op 2 augustus 2015 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ik werk nog gedeeltelijk bij mijn werkgever. Doe mijn eigen werk maar voor minder uren. Nu wil werkgever mij voor de ziekteuren gaan ontslaan en de aanvraag bij het UWV voor gedeeltelijk ontslag voor 1-7-2015 gaan doen ivm ontwijken transitievergoeding. Maar als werkgever de aanvraag doet heb ik toch nog ontslagbescherming? Ik ben dan nog niet eens 23 maanden gedeeltelijk arbeidsongeschikt.De opzegtermijn is 3 maanden in onze cao.
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 26, 2015 16:05
1.67
Martin, in theorie heb je gelijk. De eerste 2 jaar ziekte (104 weken) heb je ontslagbescherming (en mogelijk 1 jaar langer als reintegratieverplichtingen niet volledig zijn nagekomen). Waarschijnlijk zal UWV voor 2 augustus 2015 geen ontslagvergunning afgeven. Echter, UWV ziet het niet als haar taak om deze termijn (van 2 jaar) te toetsen; zie o.a. op de website www.werk.nl. Ik adviseer je een jurist te raadplegen.
Thea
mei 26, 2015 12:06
68
Ik heb (in de gehandicaptenzorg) in de flexpool een nul-uren contract. Aangezien dit niet meer mag sinds januari, moest ik vorige week op gesprek komen. De baas gaf mij de keus om een vast contract te krijgen op een woongroep voor het gemiddeld aantal uur dat ik het afgelopen jaar gewerkt heb (=12 uur per week) óf een transitievergoeding te krijgen. Als ik kies voor de transitievergoeding (gewerkt sinds feb 2001), is het dan gunstig/ongunstig om dit voor of na 1 juli te doen?
Thea
mei 26, 2015 12:09
69
Mag je na een transitievergoeding helemaal stoppen met werken of wordt dan de vergoeding ingetrokken? Of heeft het op een andere manier invloed (hogere/lagere vergoeding)? Mag je na een transitievergoeding ooit weer terugkeren bij je oude baas of wordt dan de vergoeding ingetrokken?
thea
mei 26, 2015 12:10
70
Bij bovenstaande vragen gaat het om wederzijds goedbevinden van het ontslag.
Marius Winter Financieel Adviseur
mei 26, 2015 15:35
1.70
Thea, omdat het gaat om ontslag met wederzijds goedvinden, speelt de datum van 1 juli 2015 geen rol (1 uitzondering: je mag pas na 1 juli 2015 de bruto transitievergoeding gebruiken voor outplacement. Als je een transitievergoeding ontvangt, mag je stoppen met werken. De transitievergoeding wordt niet afgetrokken van jouw uitkering. Ook mag je daarna gewoon weer terugkeren bij jouw voormalig werkgever (transitievergoeding wordt niet ingetrokken).
Martin
mei 26, 2015 16:17
71
Geldt de transitievergoeding wel voor het onderwijs? Er schijnt een verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs te zijn met betrekking tot de transitievergoeding. Met name voor het MBO onderwijs en het Voortgezet Onderwijs is dit moeilijk uit te zoeken. Is het MBO onderwijs bv openbaar onderwijs of bijzonder? Er is een arbeidsovereenkomst gesloten in het verleden.
mr. John Koolmees
juni 02, 2015 17:01
1.71
Beste Martin, De transitievergoeding geldt enkel voor mensen die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, zoals in het bijzonder onderwijs. In het openbaar onderwijs gelden andere regels, uitgangspunten. Het MBO onderwijs is waarschijnlijk bijzonder onderwijs, als de onderwijswerknemer werkt op basis van een akte van benoeming (arbeidsovereenkomst). Mensen die in het openbaar onderwijs werken, zijn ambtenaar en werken op basis van een akte van aanstelling. Met vr. groet, mr. John Kool
Shaya
juni 03, 2015 11:08
72
Goedemorgen: hier een kleine schets van mijn situatie: ik wordt ontslagen omdat ik simpelweg te duur ben geworden voor, mi is dit een risico geweest van de werkgever toen hij me een vast contract gaf. nu wilt hij wachten tot 1 juli zodat hij minder ontslagvergoeding hoeft te betalen.hij wilt dit gooien op bedrijfseconomische reden. het is een klein bedrijf dus het zal hem vast wel lukken ondanks het een goedlopend bedrijf is. Mijn werkgever heeft nooit met mij samengezeten om te kijken naar
Shaya
juni 03, 2015 11:13
1.72
Vervolg: mogelijke andere oplossingen maar gewoon gelijk ontslag aangeboden. Ik heb eerst 1 jaar via een tijdelijk contract voor ze gewerkt, daarna 2 mnd uit dienst geweest en toen een vast contract gekregen. mijn vast contract is ingegaan in nov 2011 1)Wat is nu het uitgangspunt van de transitie vergoeding 4 jaar of 5 jaar? 2)ik vindt mijn werkgever ernstig verwijtbaar, kan ik bezwaar maken op de transitievergoeding hoe zou ik kunnen aantonen dat mijn werkgever mij om valse redenen ontslaat?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 04, 2015 18:27
1.1.72
Beste Shaya, jouw werkgever kan jou niet zomaar ontslaan. Als hij bedrijfseconomische redenen aanvoert, moet hij dat kunnen aantonen bij UWV. Hij moet kunnen bewijzen dat zijn bedrijf 3 jaar verlies draait en een negatief eigen vermogen heeft. Jij mag verweer voeren. Als UWV ontslag NIET goedkeurt, blijf je gewoon in dienst. Als UWV ontslag wel goedkeurt, ontvang je een transitievergoeding gebaseerd op 5 dienstjaren. Ik adviseer je een arbeidsjurist in te schakelen.
Sebastiaan
juni 03, 2015 15:12
73
Goedemiddag, Ik zit in de volgende situatie, ik heb langer dan 2 jaar gewerkt bij mijn werkgever (stage, vakantiewerk 2x tijdelijk contract). Nu word mijn 2e tijdelijke contract niet verlengd en word op 30 juni beëindigt. Heb ik nu wel of geen recht op transitievergoeding? Alvast bedankt voor de reactie!
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 04, 2015 17:42
1.73
Sebastiaan, Omdat jouw dienstverband eindigt voor 1 juli 2015 heb je geen recht op een transitievergoeding. Transitievergoeding gaat in op 1 juli 2015.
Meike
juni 03, 2015 16:03
74
hoi, ik heb sinds 27 oktober vervroegde wia (iva) toegekend gekregen. Nu ben ik per 3 juni 2015 2 jaar ziek nu informeerde ik bij mijn werkgever due had voorheen gezegd dat ze ontslag zouden aanvragen maar nu weten ze het ineens nog niet ivm transitievergoeding die ik dan zou krijgen. Mogen ze mij met iva uitkering in dienst houden terwijl mondeling anders is afgesproken en ik niet meer terug kan keren naar mijn werk?ik heb er alles aan gedaan om voor mijn werkgever het goed te doen.
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 04, 2015 18:22
1.74
Beste Meike, Er is voor jouw werkgever geen reden jou in dienst te houden. Na 2 jaar ziekte (3 juni 2015) krijgt jouw werkgever een ontslagvergunning van UWV, omdat jouw ontslagbescherming dan afloopt. Als jouw werkgever de ontslagprocedure voor 1 juli opstart, dan ontvang je geen transitievergoeding. Start jouw werkgever de UWV procedure na 1 juli, dan heb je wel recht op een transitievergoeding
Meike
juli 02, 2015 16:00
1.1.74
mijn werkgever heeft inmiddels per24 juni ontslag via UWV aangevraagd. Mag UWV oordelen zonder actueel advies van de bedrijfsarts ik ben al afgekeurd vervroegd. Bezoek bedrijfsarts staat 17 juli. Welke datum geldt bij aanvraag die van aanvraag of waneer aanvraag compleet is?
klaarke
juni 04, 2015 09:34
75
Goedemorgen, Ik zit per 20mei in de IVA-uitkerining voor 80/100%.Nu ben ik gisteren op gesprek geweest voor ontslag.Nu verteld HMR mij dat ik geen transitievergoeding krijg als ik in de IVA zit omdat ik niet meer aan het werk kan. Ik wil geen problemen met mijn werkgever en heb toe gezegt dat ik akkoord ga met een slapend-contract tot 104 weken. Mijn gevoel zegt dat het niet goed is. Wat is u advies.
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 04, 2015 18:17
1.75
Beste Klaarke, Ik heb jouw vraag beantwoord bij "ik word ontslagen zonder transitievergoeding."
Tooske
juni 09, 2015 10:01
76
uitzendovk fase 3 met contract waarin datum einde project staat 1 juli a.s. Wg heeft ontslag aangezegd. Momenteel ziek. Project loopt nog en is al vacature voor uitgezet. 1) mag wg contract nu beeindigen 2) hoe zit met reintegratie?
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 13:49
1.76
Tooske, wat ik hieruit begrijp is dat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en dat deze afloopt op 1 juli 2015. Dat houdt in dat uw laatste werkdag is op 30 juni 2015. Op dit moment bent u ziek. De werkgever heeft niet de verplichting om bij ziekte de arbeidsovereenkomst te verlengen en deze kan dus eindigen. Dit zou eventueel anders kunnen zijn wanneer u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Als dat niet het geval is dan eindigt uw arbeidsovereenkomst per 1 juli 2015 en zal
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 13:50
1.1.76
het UWV de re-integratie overnemen.
Marja
juni 09, 2015 10:36
77
Hallo Marius, ik heb nog een vraagje. Mijn werkgever adviseerde mmij de vervroegde IVA aan te vragen en dat heb ik gedaan. Op mijn vraag over de transitievergoeding werd gezegd dat ik niks krijg. Ook de UWV zegt dit. Zonder iva zou mijn werkgever mijn salaris nog tot eind 2015 moeten doorbetalen. Hiermee zijn ze gestopt zodra ik de iva kreeg. Krijg ik nou ook geen eindeaarsuitkering meer van werkgever? Ik heb er 26 jaar gewerkt en ben nu 59 jr. en 100% arbeidsongeschikt. Dankjewel alvast!
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 13:57
1.77
Marja, door het verkrijgen van een IVA is het dienstverband met uw werkgever niet automatisch geëindigd. U bent dus nog altijd in dienst bij werkgever. Het recht op een transitievergoeding heeft u pas als de arbeidsovereenkomst na 1 juli 2015 wordt beëindigd. Hiervoor moet de werkgever nog een handeling verrichten. Door het verkrijgen van de IVA is alleen de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever komen te vervallen. Voor de eindejaarsuitkering is het van belang op welke voorwaarde dez
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 13:59
1.1.77
normaal wordt uitgekeerd. Als u recht heeft op deze uitkering enkel als u in dienst bent bij werkgever, dan heeft u daar nog recht op. Is het zo dat u ook werkzaamheden moet hebben verricht in dat jaar en u bent het gehele jaar ziek geweest dan heeft u daar geen recht op. Het is dus afhankelijk van diverse factoren.
Frans
juni 09, 2015 16:16
78
Is werk nu 30 jaar bij mijn huidige Amerikaanse werkgever. Ik verwacht dat hij mij vroeg of laat gaat ontslaan met reden/excuus economische omstandigheden. Is hij verplicht de volledige transitievergoeding te betalen, of mag hij mij met een aantal maanden salaris naar huis sturen zoals tot nu toe met andere collega's is gebeurd? Zijn argument onvoldoende geld in het bedrijf.
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 14:03
1.78
Frans, het is hier van belang om te weten of het Nederlands Recht op uw arbeidsovereenkomst van toepassing is. Als dat zo is en de beeindiging vindt plaats na 1 juli 2015 dan heeft u in beginsel recht op de transitievergoeding. Mocht de werkgever van mening zijn dat hij minder kan of moet betalen dan moet hij dat voorleggen aan de Kantonrechter en deze zal zich daar dan over buigen. De argumenten van de werkgever moeten dan wel goed worden onderbouwd en u mag daartegen dan verweer voeren.
Matthijs
juni 09, 2015 17:08
79
Oktober loopt mijn tweede jaarcontract af. Ik houd er rekening mee dat het niet wordt omgezet in een vast contract. Deze week heb ik gesprek over het contract, heb ik recht op een transitievergoeding of is dat alleen als je er langer dan 2 jaar werkt? En is dat alleen als de werkgever niet verlengd of ook wanneer ik zelf het contract niet wil laten verlengen?
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 10, 2015 14:09
80
Matthijs, u heeft recht op een transitievergoeding wanneer u tenminste 24 maanden in dienst bent geweest. U heeft twee keer een jaarcontract gehad en dan heeft u dus tenminste 24 maanden gewerkt voor uw werkgever. Het gaat er dan wel om dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil voortzetten, het moet dus op initiatief van de werkgever zijn. Dit kan alleen anders zijn wanneer het aangeboden contract niet gelijk is aan of beter is dan het huidige contract.
Matthijs
juni 11, 2015 19:54
1.80
Bedankt, vandaag het gesprek gehad, wordt inderdaad niet omgezet in een vast contract. Ze wilden wel kijken of een 0-urencontract mogelijk was? Kan dat?
Marius Winter
juni 21, 2015 16:07
1.1.80
matthijs, ze mogen altijd een 0 urencontract aanbieden. Dat is een verslechtering voor jou. Als blijkt dat je structureel in het 0 urencontract toch vaste uren per week werkt, gelden de vaste uren, dus alsof je een contract hebt voor die uren.
sabrien
juni 11, 2015 21:43
81
Ik werk bij een cateringbedrijf. Mijn wetklocatie op 5 minuten afstand gaat sluiten. Mijn baas biedt mij een werkplek aan van 2,5 uur reizen (ov) per dag waardoor ik mijn kinderen niet naar school kan brengen/halen waardoor ik ook extra kosten voor kinderopvang moet betalen. Ik heb aangegeven dat de nieuwe werplek niet haalbaar is. Zij gaven aan het contract te beëindigen met wederzijds opzeggen die ik in juni 2015 zal tekenen met een opzegtermijn van 3 maanden(11jaar gewerkt
sabrien
juni 11, 2015 21:46
82
Ik ben nog herstellende van een operatie en ik ga mij volgende week betermelden.Kom ik in aanmerking voor ontslagvergoeding of transitievergoeding? Welk bedrag kan ik aangeven in de onderhandelingen? Ik kan dan toch wel ww aanvragen na mijn opzegtermijn?
sabrien
juni 11, 2015 21:55
83
Toelichting: van de 120 km per dag reizen gaan ze 40 km vergoeden, daarbij kan ik ook reiskosten terugvragen met de fiscale uitruil via de belastingdienst. Ik heb er een zeer negatief gevoel over omdat ik mijn kinderen veel minder zal zien door de reistijd van 2,5 uur per dag. Ze hebben verder geen werkplek dichter bij huis. Ik moet veel opofferen
Sabrien
juni 12, 2015 12:47
1.83
Sabrien, wanneer twee partijen met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst willen beëindigen bestaat er geen recht op een ontslagvergoeding dan wel transitievergoeding het gaat immers om afspraken tussen twee partijen. U kunt beter telefonisch contact met ons opnemen aangezien ik u dan van een uitgebreider advies kan voorzien, u kunt ook een contactformulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen.
Robin (Arbeidsjurist)
juni 12, 2015 12:48
1.1.83
De reactie hierboven dient op naam van Robin te staan.
dorie
juni 13, 2015 01:40
84
Ben sinds maart bovenformatief verklaard, er is een sociaal plan en mij is gevraagd of ik zou willen stoppen met werken.de vergoeding die ik mee zou kunnen krijgen is zo'n 10.000 euro lager als de transitievegoeding m.i.v. 01-07 Ik hoef niet persee weg maaar uitzicht op een passende baan is er niet. Wat kan ik het beste doen, wachten of in gesprek gaan voor een vastellingsovereenkomst
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 16:57
1.84
Beste Dorie, u hoeft niet akkoord te gaan met het voorstel, maar indien de werkgever, met goede gronden, voor 1 juli 2015 een ontslagaanvraag indient bij het UWV kan het zijn dat u helemaal geen vergoeding mee krijgt. Het is verstandig om deze situatie te laten toetsen door een jurist omdat er uitzonderingen kunnen zijn in uw specifieke geval die van belang zijn voor uw juridische positie.
marinka
juni 14, 2015 00:33
85
Mijn man is 27 jaar werkzaam bij dezelfde werkgever, sinds 2007 45/55 wao en nog 31 uur werkzaam op 45 procent loonwaarde. In febr 2013 uitgevallen maar wel al snel weer gaan werken en uiteindelijk opgebouwd naar 18 uur op arbeidstherapie tot febr 2015. Herkeuring uwv, zij zeggen nu per 18-6-15 65/80 procent wao en 16 uur ww....kan ik dit aanvragen zonder beeindiging dienstverband? Werkgever heeft mij alleen telefonisch laten weten geen passend werk meer te hebben, kan dit zomaar na 27 jaar?
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 16:59
1.85
Beste Marinka, de werkgever zal de arbeidsovereenkomst in ieder geval voor 16 uur moeten beeindigen. Werkgever moet dus ook actie ondernemen om ervoor te zorgen dat uw man recht heeft en aanspraak kan maken op de uitkering.
marinka
september 01, 2015 00:20
1.1.85
Sorry voor de late reactie. Werkgever heeft tot op de dag van vandaag nog steeds niets laten horen maar ww uitkering is zonder problemen toegekend. Maar als ik u goed begrijp heeft hij wel recht op de transitievergoeding over 16 uur omdat hij hiervoor goedgekeurd is?Wij gaan 11 september voor herkeuring opnieuw naar het uwv, als mijn man dan alsnog volledig wordt afgekeurd hoeft de werkgever niets meer te betalen?? Werkgever heeft ook totaal niet meegewerkt aan re-integratie.
marinka
september 01, 2015 00:25
1.1.1.85
Hij kan hem dan als ik het goed begrijp slapend in dienst houden zodat hij niets hoeft te betalen. Is hier iets tegen te doen? Werkgever heeft mededeling geen werk meer te hebben ook gedaan 1 dag nadat ik hem had gebeld met de boodschap dat er een deskundigenoordeel zou komen(was ons door uwv verteld) dit is alleen nooit gebeurd.
marinka
september 01, 2015 00:30
1.1.1.1.85
Het zal zo werken maar ik vind het onbegrijpelijk dat een werkgever iemand 2 jaar kan dwarsliggen waardoor hij helemaal niet meer kan werken(mijn man is manisch depressief) en zo zonder enige problemen van hem afkomt na 27 jaar. Uwv heeft 1 telefoontje gedaan naar werkgever deze zegt geen werk te hebben en dat is voor uwv afdoende blijkbaar.
J.siemerink
juni 15, 2015 19:33
86
Hallo, Korte vraag, mijn ontslag is bij het uwv aangevraagd op 11 juni.....val ik dan nog in een oude regeling of val ik in de regeling na 1 juli 2015? Ik ben ruim 15 in dienst bij deze werkgever en afgelopen vrijdag 12 juni 2015, kreeg ik zeer onverwacht mijn ontslag medegedeeld! Hoor graag van u, Vriendelijke groeten J.Siemerink.
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 17:00
1.86
Beste J. Siemerink, omdat de aanvraag bij het UWV voor 1 juli 2015 plaatsvindt valt u inderdaad onder de huidige (oude) regeling. Succes in ieder geval.
Erwin
juli 09, 2015 16:17
1.1.86
Wordt de medewerker meteen op de hoogte gesteld door het UWV als ontslag voor betreffende medewerker is aangevraagd? Het kan dus niet zo zijn dat je na 1 juli van het UWV verneemt dat er in juni al door de werkgever ontslag is aangevraagd?
Grietje
juni 16, 2015 19:24
87
Vraag; mijn derde contract eindigt 31-12-2015. Ik heb dan 31 maanden achter elkaar gewerkt bij dezelfde werkgever. Als ik nu eerder een nieuwe baan vind, heb ik dan recht op de transitiereling over de gewerkte maanden? Die meer dan 24 zijn.
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 17:01
1.87
Grietje, wanneer je zelf je arbeidsovereenkomst beeindigd heb je geen recht op de transitievergoeding. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moet de werkgever de arbeidsovereenkomst beeindigen.
Marlin
juni 17, 2015 08:15
88
[1]Hai ik heb een vraagje, ik ben een bbl student in dienst bij een kinderdagverblijf mijn contract loopt van 1-8-2011 tot 1-8-2015, dit contract moet worden omgezet in een onbepaalde tijd mits ik diploma heb gehaald, goed functioneren en er een vacature beschikbaar is. Nu hoor ik uiterlijk 19 juli of ik geslaagd ben.. Als ik niet optijd klaar ben eindigd het contract rechtswege wordt ook niet verlengd heb ik dan ook recht op transitievergoeding? En als ik wel optijd klaar ben en ze bieden me ..
Marlin
juni 17, 2015 08:18
89
[2] .. Een vast contract aan maar ik ga er niet mee akkoord omdat er geeist wordt dat ik 4 dagen ga werken ipv 3 wat ik nu werk zeg maar of ik krijg zelfs minder uren aangeboden en er is geen onderhandeling mogelijk, heb ik dan ook nog recht op iets zoals ww, transitievergoeding etc ? Mvg Marlin
mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 17:04
1.89
Marlin, als een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt en deze heeft meer dan 24 maanden geduurd dan heb je recht op een transitievergoeding, mits dit na 1 juli 2015 is. Wanneer je zelf niet akkoord gaat met een verlenging en de aangeboden overeenkomst is in ieder geval niet slechter dan de huidige situatie dan heb je geen recht op de transitievergoeding. Als er inderdaad minder uren worden aangeboden of er wordt een lager loon aangeboden dan mag u weigeren en behoudt u recht op de transitie
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 17, 2015 17:04
1.1.89
vergoeding.
hans
juni 18, 2015 03:00
90
Hallo na een cva en 2 jaar ziekte ben door de uvw duurzaam iva 100% afgekeurd op de brief staat dat mijn werk gever mag stoppen met loon betalen op 12 juli en van 13 juli mijn uitkering iva ingaat mijn werkgever belde mij om een afspraak te maken om wederzijds de contract te verbreken maar ik heb problemen met geheugen en mijn medicatie is met zon gele sticker dus ik weet het soms niet hoe en wat moet ik een handtekening zetten en heb recht op een transitie vergoeding heb 17 jaar gewerkt dat i
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 18, 2015 14:39
1.90
Beste Hans, nu u vanaf 13 juli een uitkering krijgt omdat u al twee jaar ziek bent mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst per die datum ook beeindigen. Omdat de datum na 1 juli ligt en u meer dan 24 maanden in dienst bent heeft u ook dan recht op een transitievergoeding. U doet er verstandig aan om de vaststellingsovereenkomst die uw werkgever u wil voorleggen door een jurist te laten beoordelen, zeker wanneer u er zelf niet zeker van bent.
Andrea
juni 18, 2015 18:24
91
Hallo 2 jullie eindigd mijn 3e jaar contract heb ik nu recht op ontslagvergoeding zoja waar moet ik dan aan denken gr andrea
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 18, 2015 18:28
92
Hallo Andrea, Ja, je bent langer dan 2 jaar in dienst en jouw contract wordt niet verlengd en dit vindt plaats na 1 juli 2015: dan heb je recht op een transitievergoeding. Je ontvangt 3 * 1/3 maandsalaris = 1 maandsalaris. Ik adviseer je dit tijdig te melden bij jouw werkgever.
Irlate
juni 21, 2015 20:41
93
Hallo, Ik ben sinds 01.09.2015 in (vaste) dienst. Afgelopen week heeft werkgever gezegd dat hij afscheid van mij wil nemen per 15.07.2015. Hij biedt drie maandsalarissen (excl. vakantiegeld) in voorstel vaststellingsovereenkomst. Kantonrechtersformule hoger (ben nu 50 jaar), maar transitievergoeding stuk lager. Moet ik het voorstel accepteren om niet het risico te lopen op de transitievergoeding uit te komen gezien de datum of kan ik zonder risico inzetten op de kantonrechtersformule?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 23, 2015 15:38
1.93
Hallo Irlate, Als ik dit lees, denk ik dat er ruimte is voor een hogere ontslagvergoeding. Je kunt proberen om de kantonrechtersformule te vragen. Het is sowieso een kwestie van onderhandelen. Je merkt op een gegeven moment waar de bovengrens van jouw werkgever ligt. Ik adviseer je wel een arbeidsjurist in te schakelen die voor jou onderhandelt.
Irlate
juni 23, 2015 20:41
1.1.93
Bedankt voor de reactie. Vandaag een tegenvoorstel gedaan (iets onder kantonrechtersformule). Ben benieuwd wat de reactie wordt ...
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 24, 2015 10:34
1.1.1.93
Irlate, graag gedaan en veel succes.
Els
juni 22, 2015 13:06
94
Ik heb te horen gekregen dat ik per 1 aug waarschijnlijk ontslagen ga worden met 3 mnd opzegtermijn na 11 dienstjaren. Heb ik recht op ontslagvergoeding en zoja hoe bereken ik dat.
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 23, 2015 15:34
1.94
Els, Hoe wordt je ontslagen ? Via een vaststellingsovereenkomst ? Dan kun je onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding. Als je via UWV of kantonrechter ontslagen wordt, zal jouw werkgever een procedure moeten starten. UWV of kantonrechter kan het ontslag-verzoek afwijzen en dan blijf je gewoon in dienst. M.a.w. jouw werkgever kan jou niet zonder reden en/ of zonder officiele procedure ontslaan.
Harry
juni 24, 2015 17:08
95
Goedemiddag ik ben 61 jaar werk bij een bedrijf waar 1000 ontslagen moeten vallen. Mijn werk gaat naar india ik ben mij nu aan het inwerken in een andere applicatie dit gaat niet naar wens. Vandaag te horen gekregen dat ik ontslagen ben.Ik had mij al boventalig gemeld bij mijn manager. Ik ga er nu uit zonder ontslagvergoeding en het eerste jaar 90% het tweede jaar 80 % ww. Wat moet ik doen kan dit zomaar?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 26, 2015 11:08
1.95
Beste Harry, jouw werkgever kan jou niet zonder procedure of jouw toestemming (= ontslag in onderling overleg) ontslaan. Jouw werkgever moet een akkoord van UWV, kantonrechter of jezelf hebben. De uitkeringen die jij noemt zijn hoger dan de normale ww (normale ww is eerste 2 maanden 75 %, daarna 70 % van laatstverdiende salaris), dus er zijn blijkbaar wel regelingen. Ik adviseer je een arbeidsjurist in te schakelen, bijvoorbeeld een jurist van de vakbond als je lid bent.
Harry
juni 26, 2015 13:29
96
Beste Marius nog even een vraag,komende dinsdag zijn de eerste ontslag rondes, dat ik woebsdsg te horen heb gekregen dat ik ontslagen ben lijkt mij niet eerlijk nu kan ik waarschijnlijk geen gebruik maken van het sociale plan wat raad u mij aan ze sturen het ontslag formulier nog steeds niet op mij is toegezegd afgelopen donderdag, woensdag is het 1 juli heeft dat conseqenties voor mij bvd.
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 26, 2015 18:13
1.96
Beste Harry, ik adviseer je advies te vragen aan een arbeidsjurist. Je kunt de vakbond bellen als je lid bent of bellen naar arbeidsjuristen verbonden aan deze website: 088 20 50 899
El Rado
juni 26, 2015 14:30
97
Hallo, ik ben 57 jaar, werk 35 jaar bij airline, ga per 11 aug 2015 vanuit ziekteverlof naar de IVA. Heb ik recht op een transitievrelof? Hoe claim ik dit recht zonder de goede relatie met huidige werkgever te verspelen?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 26, 2015 18:10
1.97
Beste El Rado, Als jouw werkgever de ontslagvergunning NA 1 juli 2015 aanvraagt bij UWV, heb je recht op een transitievergoeding. Als de ontslagvergunning al is aangevraagd (voor 1 juli dus) heb je geen recht op een transitievergoeding. Jouw werkgever weet dit zelf ook waarschijnlijk, maar je kunt hierover gewoon in gesprek gaan met jouw werkgever.
Jansen
juni 29, 2015 23:21
98
Een vraagje. Werknemer met onbepaald tijd contract wilt ontslag in goed overleg met de werkgever. Werkgever wilt geen einde dienstverband vanuit de werkgever doorzetten door de dan te betalen wettelijke transitievergoeding. Wat zijn de mogelijkheden?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 30, 2015 12:04
1.98
Beste Jansen, Bij ontslag in goed overleg (ontslag met wederzijds goedvinden) is geen transitievergoeding of ontslagvergoeding verplicht. Je maakt onderling afspraken, o.a. over de hoogte van de transitievergoeding/ ontslagvergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is de transitievergoeding meestal de ondergrens. Voor ontslag via UWV of de kantonrechter moeten er geldige + onderbouwde ontslagredenen zijn (bijv. disfunctioneren), anders zal UWV of kantonrechter ontslag niet goedkeuren.
Alessandro
juli 01, 2015 07:56
99
Mijn werkgever wil mijn contract niet verlengen, en ik krijg een transitievergoeding. Nu heb ik inmiddels ander werk gevonden waar ik eerder dan einde contact zou kunnen en willen beginnen. Mijn werkgever vindt dit in principe akkoord, maar wil dan geen transitievergoeding meer betalen. Is dit conform de regels? Zij willen niet verlengen maar werken op deze manier de kansen op ander werk tegen.
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 01, 2015 22:38
1.99
Beste Alessandro, Formeel heeft jouw werkgever gelijk. Bij eerder uit dienst gaan, neem je zelf ontslag en dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Ik zou toch in overleg gaan met jouw werkgever. Hij heeft er ook voordeel bij als jij eerder ontslag neemt: hij spaart namelijk jouw salaris uit voor de laatste maand(en). Succes.
Erik Vriezema
juli 03, 2015 16:16
100
Ik ontvang vanaf 2011 een IVA Uitkering en ben nog een beetje blijven werken bij mijn wg. Hij vult mijn IVA aan tot mijn volledige loon. Ik ben weer ziek. Werken lukt niet meer. De wg wil dat ik stop met werken. Ik heb wat bedenktijd gevraagd en ondertussen is het 1 juli geworden. Wanneer de wg ontslag aanvraagt heb ik recht op een transitievergoeding. Wat ook kan... de werkgever stopt met aanvullen en doet verder niks. Mag dat? Of is de wg verplicht het dienstverband te stoppen? (geen arbeid)?
Angèle van Erp Arbeidsjurist
juli 03, 2015 17:39
101
Beste Erik, het zou van bijzonder slecht werkgeverschap getuigen als de werkgever niet zou willen meewerken aan beëindiging van het dienstverband, enkel om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. Dat kan de werkgever zelfs schadeplichtig maken. U kunt zelf ook om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, met daarbij het verzoek om een vergoeding vast te stellen.
anneke
juli 03, 2015 21:43
102
een vriendin van mij heeft een paar maanden geleden te horen gekregen dat ze A.L.S. heeft. Ze werkt al zo.n 20 jaar bij hetzelfde bedrijf. Sinds verleden week hameren ze er op dat zij een gesprek met haar willen "over de toekomst" en dat er papieren moeten worden getekend voor een bepaalde tijd (welke tijd zeggen ze niet). Waar moet zij op letten bij iets tekenen of bespreken? Kunnen ze haar ontslaan omdat dit een uitzichtloze situatie is? vr. gr. Anneke
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 04, 2015 19:25
1.102
beste Anneke, de werkgever mag jouw vriendin niet ontslaan. Ze moeten een reintegratietraject starten om te kijken of er -eventueel- aangepast werk binnen of buiten de werkgever te vinden is. Haar dienstverband + salaris blijft 2 jaar doorlopen. Ze moet nooit een beeindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) tekenen. Raadpleeg een arbeidsjurist.
devries
juli 03, 2015 23:58
103
Ik werk 11 jaar voor een cateraar op locatie van een opdrachtgever. 1 juli 2015 gaat de opdrachtgever landelijk over naar een andere cateraar. Heel toevallig zal mijn locatie op 1 juli 2015 sluiten. De 2 cateraars gaan via een kortgeding uitvechten wie mij in dienst moet nemen. Beide cateraars hebben mij ook aangegeven geen werklocatie voor mij te hebben. Zie vervolg
devries
juli 04, 2015 00:04
104
Ik kan toch niet zonder salaris komen te zitten zolang de rechtzaak duurt? Mijn huidige werkgever zegt dat hij mij nog 2 maanden zal uitbetalen, ze gaan er vanuit dat ik naar de andere cateraar ga. Wat nou als het langer duurt dan 2 maanden, ik kan toch niet zomaar zonder salaris zitten? Blijft mijn opzegtermijn nog altijd 3 maanden? Wat gebeurt er als de rechter uitspraak heeft gedaan en die cateraars heeft geen werklocatie voor mij?
devries
juli 04, 2015 00:08
105
Ik ben trouwens ook nog ziekgemeld wegens mijn herstel van een operatie
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 05, 2015 00:54
1.105
Beste de Vries, je hebt een arbeidscontract met jouw werkgever, dus jouw werkgever moet gewoon loon betalen. Ook tijdens ziekte. Er geldt een opzegverbod (= ontslag niet mogelijk) tijdens de eerste 2 ziektejaren. Jouw werkgever en jij moeten inspanningen verrichten zodat jij reintegreert in een -mogelijk aangepaste- functie. Pas na 2 jaar ziekte kan jouw werkgever ontslag aanvragen via UWV.
roberto
juli 04, 2015 20:42
106
Hallo Ik ben onlangs ıva afgekeurd 100% mijn werkgever zou Tot 12 juli mijn loon betalen en vanaf 13 juli gaat met ıva uıtkerıng ın. ıvm met zware medicatie inname en reactie problemen heb ik fnv gevraagd wilt u voor mij bemiddeling dus dat was geen probleem dus na het eerste telefoontje werd mij nog gevraagd hoeveel geld ik kon zakken wand ik was 17 jaar indienst geweest en ik zij 2000 euro en met goede bedoelingen met de gedachte water bij de wijn te doen kreeg te horen dat ze niks wille
roberto
juli 04, 2015 20:58
107
en ik dacht van wat nu weer waarom???ik heb altijd mijn best gedaan en opeens dit. Dus ze willen wel mijn 2 jaar vakantie geld uitbetalen die ik nog te goed hebt. alleen als ik nee zeg voor de transactie vergoeding dus ik wacht het effe nog af wat de fnv voor mij kan betekenen gaan ze uitzoeken heb jaren lidmaatschap betaald dus ik ga er van uit dat er wat word geregeld anders word het een slapend contract .
roberto
juli 04, 2015 21:02
108
Ik heb dit nooit meegemaakt ik hoop op een goed uitkomst voor mij en voor mijn werkgever.
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 05, 2015 00:48
1.108
Beste Roberto, wat is jouw vraag ? Als de juristen van FNV jou helpen, ben je in goede handen.
Sara
juli 05, 2015 13:39
109
Ik heb een vraagje mijn man is ontslagen en werkgever heeft een ontslagprocedure via het UWV ingediend per 13 juni jl. Ivm. Bedrijfseconomische Redenen. Werkgever heeft mij boventallig verklaard en geen passende functie. Ik heb een vast dienstverband en werk er 15 jaar. Mogen ze me zomaar ontslaan zonder enige vergoeding? Kan ik dit aanvechten?
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 05, 2015 19:29
1.109
Beste Sara, Jij hebt een vast dienstverband. Jouw werkgever kan jou niet zomaar ontslaan. Ze kunnen jou ontslaan via : 1. wederzijds goedvinden (dan komen jullie samen een ontslagregeling overeen, waarbij jij eisen kunt stellen, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding). 2. Via UWV (bij bedrijfseconomische redenen) of 3. Via kantonrechter (wegens persoonlijke redenen). Bij ontslag via UWV of kantonrechter moet jouw werkgever geldige ontslagredenen hebben + kunnen onderbouwen, anders krijgt hij geen
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 05, 2015 19:34
1.1.109
,anders krijgt hij geen akkoord voor het ontslag. Als hij bij UWV of kantonrechter WEL akkoord voor het ontslag krijgt, moet hij jou in ieder geval een transitievergoeding meegeven. Je moet dus op dit moment afwachten of hem vragen wat hij van plan is. Jouw arbeidscontract loopt ondertussen gewoon door en je blijft gewoon salaris ontvangen. Je moet wel zorgen dat je aan het werk blijft en je niet laat vrijstellen van werk.
joce
juli 06, 2015 09:59
110
Ik ben per 1 juni boventallig verklaard ( Functie is opgeheven ). Ik zit nu in een werk naar werk traject. Heb twee jaar de tijd om werk te vinden met behoud van loon.Inmiddels heb ik binnen het bedrijf ( al per 1 juni ) werk gevonden voor een aantal maanden. Heel fijn maar ik blijf boventallig omdat het een klus
joce
juli 06, 2015 10:02
111
is. Dat vind ik vreemd ik ging er vanuit dat als je werkt je niet boventallig bent en dat de boventalligheid wordt opgeschort. Het argument dat dat niet zo is is omdat het geen FTE plek is. Klopt dit?
Lieke
juli 08, 2015 12:54
112
Vraagje, mijn contract wordt per 15/7 niet verlengd (3de jaar contract na 2.5 jaar detachering). Ik heb geen aanzegbrief ontvangen.. Nu begrijp ik dat ik nergens recht op heb omdat ik ambtenaar was/ben. Klopt dit? En dan wordt ik nu wel serieus benadeeld tov mensen met een arbeidscontract
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 08, 2015 17:36
1.112
Beste Lieke, het klopt inderdaad dat voor ambtenaren de transitievergoeding NIET geldt. In de toekomst willen ze dat wel gelijk gaan trekken met "gewone" werknemers, maar daar heb jij op dit moment niets aan.
Rogier
juli 09, 2015 02:19
113
Op 1 november loopt mijn 3e contract af, daarvoor ben ik 3 maanden uit dienst geweest (als ZZPer voor het bedrijf gewerkt in draaideur constructie) en heb ik daarvoor ook 3 jaar voor het bedrijf gewerkt. Mijn werkgever heeft voor 1 juli schriftelijk aangegeven mijn contract niet te verlengen. Kan ik mijn transitievergoeding nu vergeten?
John Koolmees
juli 09, 2015 15:37
114
Beste Joce, Je status van boventalligheid betekent dat je functie vervallen is verklaard. Je blijft voorlopig in dienst, zo begrijp ik maar bepaalde taken zijn je opgedragen. Kennelijk is dat op losse tijdelijk basis, maar geen formele functie. Indien je formeel wordt herplaatst in een functie (FTE) die is opgenomen in het nieuwe 'functiegebouw', dan verdwijnt de status van boventalligheid, en loopt je dienstverband gewoon door; ontslag is dan van de baan. John Koolmees Arbeidsrechtjurist
John Koolmees
juli 09, 2015 15:46
115
Beste Rogier, Om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding moeten de arbeidsovereenkomsten bij elkaar worden opgeteld, mits er geen tussenpoos is van meer dan 6 maanden. Kom je dan aan een totale periode van arbeidsovereenkomsten van tenminste twee jaar, dan behoort je werkgever de transitievergoeding te betalen. Mvg, John Koolmees Arbeidsrechtjurist
Rogier
juli 19, 2015 08:14
1.115
Beste John, Bedankt voor je reactie. Ik heb meer dan 2 jaar voor de werkgever gewerkt, maar omdat m'n werkgever voor 1 juli 2015 heeft aangegeven m'n contract niet te verlengen zet dat toch een streep door de rekening?
Rogier
juli 20, 2015 23:44
2.115
Beste John, Bedankt voor je reactie. Ik heb meer dan 2 jaar voor de werkgever gewerkt, maar omdat m'n werkgever voor 1 juli 2015 heeft aangegeven m'n contract niet te verlengen zet dat toch een streep door de rekening?
Guido
juli 09, 2015 16:22
116
Beste Robin, Heeft een werknemer na 24 maanden ziekte en reintegratie spoor2 ook recht op een transitievergoeding?
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 10, 2015 13:18
1.116
Beste Guido, als de werknemer na 2 jaar ziekte ontslagen wordt via UWV, heeft de werknemer inderdaad recht op een transitievergoeding.
Mieke
juli 10, 2015 19:29
1.1.116
Wordt de transitievergoeding berekend over je brutosalaris of over het 70% ziektewet inkomen?
Robin Arbeidsjurist
juli 13, 2015 13:53
1.1.1.116
Mieke, de transitievergoeding wordt berekend over je brutosalaris te vermeerderen met o.a. je vakantietoeslag.
Dekker
juli 13, 2015 06:32
117
Hallo, wat een waardevolle informatie! Voor mijn man is op 29-6 na contract van 9,5 jaar fulltime ontslagvergunning bij uwv aangevraagd op bedrijfsec. gronden. Daarvoor was aanbod ontslag met wederz goedv.: 1 maand salaris. Op advies van rechtsbijstand hebben we dit afgewezen. Klopt het dat mijn man nu nergens recht op heeft? Of moeten we zelf naar kantonrechter?
Robin Arbeidsjurist
juli 13, 2015 13:40
1.117
Mevrouw Dekker, wanneer de ontslagprocedure voor 1 juli 2015 (voor ingang WWZ) door de werkgever is ingezet heeft u inderdaad geen recht op een vergoeding als het UWV een ontslagvergunning verleent.
Rani
juli 13, 2015 09:31
118
Heeft ook een docent recht op transitievergoeding? Want volgens mijn werkgever geldt dat niet voor docenten.
John
juli 13, 2015 19:09
1.118
Beste Rani, De transitievergoeding geldt helaas niet voor medewerkers die in het onderwijs werkzaam zijn. Echter vaak worden er wel (financiële) voorzieningen aangeboden op basis van de rechtspositieregeling / arbeidsvoorwaardenregeling. Mvg, John Arbeidsjurist
Frits
juli 13, 2015 21:52
119
1 augustus ben ik 2 jaar ziek, laatste 5 maanden aan het re-integreren bij andere werkgever waar ik misschien in dienst kan komen. Huidige werkgever wil in ieder geval van mij af/heeft geen functie meer voor me. nog niet helemaal herstelt. heb ik bij einde wachttijd recht op transitievergoeding? Wat raad u mij aan te doen? Dank voor uw reactie.
frits
juli 13, 2015 21:55
120
Toevoeging: Er is nog geen gesprek geweest met werkgever over hoe we straks uit elkaar gaan. Traject voor WIA loopt.
Mirjam Arbeidsjurist
juli 14, 2015 12:42
1.120
Frits, na 2 jaar ziekte eindigt de loondoorbetalingsverplichtiging van werkgever, dat brengt niet automatisch met zich mee dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt. Pas wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt kan er een recht ontstaan op de transitievergoeding. Wanneer u ergens anders aan het werk kunt en dus zelf uw arbeidsovereenkomst opzegt heeft u sowieso geen recht op de transitievergoeding.
Nel
juli 14, 2015 10:13
121
Ik ben boventallig verklaard per 1 februari t/m 5 juni tijdelijke werkzaamheden verricht bij mijn werkgever. Vanaf 8 juni vrijgesteld van werk ze zeggen er is niets 11 juni een gesprek gekregen met P&O over een vaststelling overeenkomst deze stond 17 juni als concept in mijn email met de transitievergoeding van na 1 juli. Vorige week onderhandeld over de vergoeding maar heb er geen goed gevoel over. Weet u raad?
Mirjam Arbeidsjurist
juli 14, 2015 12:45
1.121
Beste Nel, ik raad u in dit specifieke geval aan om uw stukken te laten beoordelen door een arbeidsjurist. U kunt de stukken via de website naar ons opsturen of telefonisch contact met ons opnemen. Teken in ieder geval nooit een vaststellingsovereenkomst zonder dat deze door een jurist is beoordeeld.
jans
juli 14, 2015 13:22
122
Voor1 luli aanvraag wia na1juli uitslag UWV .welke datum is geldig voor transitieve voeding ? Ontslag word toch na 1 juli verleend door UWV na twee jaar ziekte
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 16, 2015 17:08
1.122
Beste Jans, Als de ontslag-aanvraag bij UWV VOOR 1 juli heeft plaatsgevonden, is die datum leidend. U heeft dan inderdaad GEEN recht op een transitievergoeding. Alleen bij aanvragen ingediend NA 1 juli 2015 heeft men recht op een transitievergoeding.
devries
juli 15, 2015 22:32
123
3 juli u ook geschreven op deze pagina. Ik heb een brief ontvangen van mijn huidige werkgever dat ik per 1 juli uit dienst ben en dat ik mijn salaris maar aan de andere cateraar moet vragen. Dit terwijl de rechtzaak pas 24 aug plaatsvindt over welke cateraar mij per 1 juli over moet nemen. Mijn huidige werkgever waar ik blijkbaar per 1 juli ineens niet meer werk heeft mij zelfs al aangemeld bij uwv voor een ziektewetuitkering, ik ben nu 7 maanden ziekgemeld. Zie vervolg
devries
juli 15, 2015 22:38
124
Ik heb zelfs al een brief van het uwv ontvangen dat mijn werkgever mij daar heeft aangmeld omdat mijn contract bij hen is beëindigd. Ik heb mijn werkgever gemaild dat ik ben geschrokken en dat ik ziekgemeld ben, bij betermelding heb ik 3mnd opzegtermijn en dat we sowieso niks hebben onderhandeld. Ze schrijven dat ik telefonisch heb toegezegd dat ze mijn eindafrekening mogen uitbetalen.ik heb gemaild dat ik niet akkoord ga en ik 100% overname wil na de uitspraak vd rechter. Wat moet ik doen?
Robin (arbeidsjurist)
juli 17, 2015 11:45
125
devries, uw vraag is te complex om u op deze wijze van een goed advies te voorzien. Wij adviseren u om een arbeidsjurist of advocaat in te schakelen om u hierin bij te staan. Wellicht bent u lid van een vakbond of heeft u een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer dit niet het geval is kunt u ook contact met ons opnemen op telefoonnummer 0900-0355.
jannie
juli 22, 2015 12:57
126
Ik word in september 64 jaar en mijn pensioendatum is 65 jaar en 9 maanden. Mijn werkgever wil mij gaan ontslaan. Krijg ik nu de volledige transitievergoeding op basis van mijn arbeidsverleden of wordt deze gekort door mijn a.s. pensioenleeftijd? Is in de transitievergoeding de opzegtermijn verrekend omdat de WW rekening houdt met de fictieve opzegtermijn.
Mirjam (Arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:24
1.126
Jannie, je hebt recht op de transitievergoeding als je tenminste 24 maanden voor deze werkgever hebt gewerkt. Dus ook in dit geval bestaat het recht op transitievergoeding wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De werkgever moet zelf rekening houden met de wettelijke opzegtermijn, deze zit niet in de transitievergoeding verwerkt. Die twee staan los van elkaar. Laat een vaststellingsovereenkomst wel altijd door een jurist beoordelen is het advies.
Bas
juli 24, 2015 14:28
127
Beste, Ik ben aankomende week 5 jaar in dienst, Nu is de werkdruk al tijden zo hoog dat ik er lichamelijk en geestelijk compleet doorheen zit. Ik wil eerdaags met de baas om tafel gaan zitten. En graag in goed overleg uit elkaar gaan dus dat beide kanten het eens zijn met het ontslag. (Momenteel heb ik een vast contract). Heb ik als ik dit doorzet recht op een transitie vergoeding en ww? En zo ja, kan de baas de transitie vergoeding ook weigeren omdat dit voorstel vanuit mij komt?
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:26
1.127
Bas, de transitievergoeding is door de werkgever verplicht indien de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Als jullie samen proberen om tot een beeindiging te komen is er altijd ruimte om af te tasten wat er wel en niet mogelijk is, maar het recht op de transitievergoeding is er in beginsel niet. Om uw WW veilig te stellen doet u er verstandig aan om een vaststellingsovereenkomst met de werkgever af te sluiten. In dat traject is het verstandig u te laten bijstaa
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:27
1.1.127
bijstaan door een jurist. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden en er mede voor zorgen dat uw WW-rechten gewaarborgd blijven.
Jan
juli 26, 2015 20:50
128
Beste Robin, Mijn vriendin word om bedrijf economische reden ontslagen. Na 15 jaar in dienst te zijn geweest weliswaar een contract van 6 uur per week . Ze willen het aansturen op een ontslag met wederzijdse goedkeuring. Ze krijgt oa de keuze om 3 maanden doorbetaald te krijgen zonder verplichting van werkzaamheden. Is het raadzaam om dit te tekenen? Heeft zij recht op een vergoeding? en hoe bereken ik de hoogte daarvan.
mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:30
1.128
Jan, zonder meer akkoord gaan met een beeindiging met wederzijds goedvinden is nooit aan te raden. Zeker als er allerlei verschillende zaken aan ten grondslag liggen doet u er verstandig aan dit met een jurist te bespreken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De hoogte van de transitievergoeding kan worden berekend aan de hand van de formule. Waarbij voor de eerste gewerkte 10 jaar 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar genomen wordt en voor de overige 5 jaar 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:31
1.1.128
wordt genomen. Daarbij kan leeftijd ook een rol spelen zodat een advies op maat vaak wel gewenst is. Zoals gezegd doet u er verstandig aan u te laten informeren en bijstaan door een jurist.
Henk
juli 27, 2015 00:13
129
Ik word 1 november 2015 als 64-jarige met 36 dienstjaren ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden. In juli 2016 krijg ik AOW en pensioen. Werkgever wil geen Transitievergoeding betalen, is hem te duur (€55.000). Heeft me eerst voorgesteld om mij tot de pensioendatum in dienst te houden met vrijstelling van werk. Maar dat blijkt volgens hem juridisch niet te kunnen. Is hem denk ik te duur, kost hem €20.000. Nu stelt hij voor dat ik ontslagen word Met een aanvulling van 30% loon op de WW.
Henk
juli 27, 2015 00:20
130
Ook wil hij de pensioenpremie tot de pensioendatum betalen. Ik vraag me af of dit kan. Hij heeft een probleem en lost dat vooral op kosten van de WW op. Zijn eerste voorstel, ontslag op pensioendatum vond ik redelijk maar wat hij me nu flikt vind ik onacceptabel. Kan ik het erop aan laten komen dat hij me gewoon de Transitievergoeding moet betalen? Kan ik daar advocaatkosten uit laten betalen? En kan ik een regeling treffen dat hij me pas in januari 2016 betaalt vanwege fiscaal voordeel?
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:34
1.130
Henk, dit is een zeer specifiek geval en u doet er goed aan om contact met ons op te nemen. Wat ik u wel kan zeggen is dat u in beginsel gewoon recht heeft op de transitievergoeding. De werkgever kan daarnaast de aanvullingen toezeggen welke hij u nu heeft aangeboden, maar dat ontslaat hem in beginsel niet van zijn wettelijke plicht de transitievergoeding te betalen. Wel kunnen er onderling afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst, maar ook hierbij is het verstandig als u zich
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 28, 2015 10:36
1.1.130
laat bijstaan door een jurist. Duidelijk is in ieder geval dat uw werkgever probeert onder zijn wettelijke verplichtingen uit te komen en dat is niet juist.
Andrea Vaszkovish
juli 28, 2015 19:09
131
Ik was een half jaar uitzendkracht en daarna ben ik precies 2 jaar werkzaam geweest voor hetzelfde bedrijf. Telt dat half jaar dan ook mee voor de transitie? Gezien ik precies 2 jaar werkzaam ben bij deze werkgever (van 1 sep 2013 - laatste werkdag op 31 aug 2015) zou ik toch graag willen weten of ik hier daadwerkelijk recht op heb? Ik neem aan dat ik dit moet vragen aan mijn werkgever? Met vriendelijke groet, Andrea
Robin (Arbeidsjurist)
juli 30, 2015 13:50
1.131
Andrea, in beginsel telt de periode bij het uitzendbureau mee wanneer u tijdens de uitzendperiode dezelfde werkzaamheden heeft verricht. De werkgever is verplicht de transitievergoeding binnen 1 maand na einde dienstverband uit te betalen.
Marinus
juli 30, 2015 18:01
132
Mijn vrouw is nu bijna 2 jaar ziek thuis. De eerste 1,5 jaar is er bijna niks vanuit de werkgever gedaan ter bevordering van de reïntegratie. Echt actief werken aan herstel werd ook afgeraden door de bedrijfsarts. Er was weinig tot geen contact met de werkgever. Het laatste half jaar is, vooral op initiatief van mijn vrouw, begonnen met werken aan herstel. Werk hervatten is echter nu nog geen sprake van. De reïntegratiearts(?) ziet echter wel perspectieven voor herstel. Er zijn nu wat signalen
Marinus
juli 30, 2015 18:02
133
Er zijn nu wat signalen die er op wijzen dat de werkgever mijn vrouw zo snel mogelijk in de WIA wil hebben. We zijn ook aan het kijken of loonsanctie een optie is. Blijf je daarmee dan wel in dienst bij het bedrijf? Nu is dat nog een lastig terrein voor ons. Ik vermoed dat ze niet 80%-100% afgekeurd gaat worden. Maar ergens tussen de 30%-70%. Moet de werkgever haar dan in dienst houden? Wij vermoeden dat ze het liefst snel van haar af willen zijn. Ontslag aanvraag sluit ik zeker niet uit. Ze wer
Marinus
juli 30, 2015 18:03
134
Ze werkt er nu bijna 10 jaar waarvan de laatste 2 jaar dus ziek. Moet er een ontslag vergoeding betaald worden? Kan je die al globaal berekenen? Wat zijn de gevolgen van ontslag en gedeeltelijke WIA? Heb je dan recht op WW+WIA? Het is een wat verwarrende en onzekere periode momenteel.
Mirjam (arbeidsjurist)
juli 31, 2015 10:57
1.134
Marinus, na twee jaar ziekte stopt de verplichting voor werkgever om het loon van een werknemer door te betalen. Dit betekent niet automatisch dat het dienstverband zal eindigen. Hiervoor moet de werkgever de beëindiging ook daadwerkelijk nastreven door een vaststellingsovereenkomst of aanvraag bij het UWV. Bij een beeindiging heeft de werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is geweest recht op de transitievergoeding, ook als die beeindiging het gevolg van ziekte is. Dit staat ook los van
Mirjam (Arbeidsjurist)
juli 31, 2015 11:01
1.1.134
een eventuele uitkering. De uitkering waar uw vrouw eventueel recht op zou hebben is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, daarover kan ik in dit specifieke geval geen uitspraken doen.
Peter
augustus 01, 2015 01:02
135
Ik word eind dit jaar 64 jaar en mijn werkgever wil van mij af door reorganisatie van het bedrijf. Nu stelt hij voor in een vaststellingsovereenkomst dat mijn WW wordt aangevuld tot 90% van mijn huidige loon. Ik heb bezwaar gemaakt omdat het wettelijk is dat ik een transitievergoeding krijg. Hij wil dit niet betalen en zegt dat ik dan kan blijven in een baan waarvan hij denkt dat dit te zwaar voor mij is. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat ik een cursus moet gaan volgen. Het lijkt wel bangmakeri
Peter
augustus 01, 2015 01:07
136
Zelf ben ik ook van mening dat ik een cursus of een nieuwe baan op mijn leeftijd niet meer aankan. Het geeft ook veel stress. Ik heb nog bedenktijd voordat ik de vaststellingsovereenkomst moet tekenen. Dus er blijven juridisch manieren dat de werkgever de transitievergoeding niet hoeft te betalen.
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 03, 2015 14:48
1.136
Peter, je doet er goed aan om de vaststellingsovereenkomst is geheel altijd door een jurist te laten beoordelen. In deze specifieke situatie kan het namelijk gunstiger zijn om een aanvulling op de WW te verkrijgen maar wellicht is het verstandig om dit goed te laten uitzoeken en vergelijken. Met een vaststellingsovereenkomst is er altijd onderhandelingsruimte. Als het werk namelijk te zwaar wordt en u arbeidsongeschikt raakt is dat voor de werkgever ook een financiële strop. Dus wellicht kan er
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 03, 2015 14:48
1.1.136
gekeken worden naar een passende oplossing voor u, maar ook uw werkgever.
Feiko
augustus 04, 2015 23:30
137
Beste, In september 2008 ben ik bij een supermarkt begonnen met werken en sinds 2010 ben ik leidinggevende geworden. Ik maakte 20.15 uur per week tot oktober 2014. Toen werd ik overgeplaatst naar een ander filiaal van dezelfde eigenaar. Daar heb ik sindsdien maar 7.45 uren per week gekregen, de laatste weken word ik ook regelmatig afgebeld. Ik heb eenmalig iets ondertekend en dat was voor een proefperiode van 3 maanden, die heb ik voldaan en ben sindsdien gewoon werkzaam in de supermarkt. Mij
feiko
augustus 04, 2015 23:32
1.137
Mijn vraag was, kan de supermarkt me wel zomaar afbellen en zeggen dat ik niet meer nodig ben? Ik werk er nu bijna 7 jaar en dan zou je toch een vast contract moeten hebben? Het is tenslotte maar een bijbaantje maar van de 20.15 uur die ik eerst werkte naar 7.75 uur en vervolgens word ik afgebeld. Ik vraag me af of dit wel zomaar kan. Ik ben 22 en krijg ook niet betaald als ik ziek ben Ik hoor graag wat mijn opties zijn. Aangezien jullie hier veel meer vanaf weten. Met vriendelijke groet, Fe
Robin (Arbeidsjurist)
augustus 07, 2015 15:39
1.1.137
Feiko, uw vraag is specifiek en is moeilijk te beantwoorden zonder uw documenten gezien te hebben. Het kan zijn dat u een recht heeft verworven op een x aantal uren per week en dat de werkgever verplicht is dit aantal uren uit te betalen ongeacht of de werkgever u heeft ingeroosterd of niet. Verder lijkt het mij inderdaad zo dat u reeds een vast contract heeft echter kan ik dit niet met zekerheid zeggen zonder uw stukken bestudeerd te hebben. Anders kunt u de stukken naar ons toesturen via
Robin (Arbeidsjurist)
augustus 07, 2015 15:40
1.1.1.137
info@transitievergoeding.nl. Nadat ik de stukken heb ontvangen zal ik contact met u opnemen om u van advies te voorzien dat past in uw situatie.
Marja
augustus 05, 2015 23:48
138
omdat mijn werkgever in de eerste 2 jaar onvoldoende aan reintegratie heeft gedaan, is er door het UWV een loonsanctie opgelegd. Deze loopt tot oktober aanstaande, dan mogen zij mij ontslaan. Heb ik recht op transitievergoeding?
Robin (Arbeidsjurist)
augustus 07, 2015 15:43
1.138
Marja, Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en u tenminste 24 maanden in dienst bent geweest heeft u recht op de transitievergoeding. Wel moet ik erbij zeggen dat de werkgever daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst moet opzeggen wanneer de werkgever ervoor kiest een 'slapend' dienstverband te houden (en u in dienst blijft) wordt de arbeidsovereenkomst niet opgezegd en bestaat er geen recht op een transitievergoeding. Wel kan er sprake zijn van slecht werkgeverschap als de werkgever u
Robin (Arbeidsjurist)
augustus 07, 2015 15:44
1.1.138
in dienst houdt om de transitievergoeding te ontduiken. Hoe de kantonrechter hier mee om zal gaan is helaas nog niet bekend.
Mark
augustus 11, 2015 10:58
139
Hallo, ik ben nu bijna 1 jaar ziek en de bedrijfsarts blijft maar vragen of ik niet een vaststelling wil want dat zou in zijn ogen beter voor mijn herstel zijn. Mag de b.a. dit doen?
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 11, 2015 16:32
1.139
Mark, wanneer je arbeidsongeschikt bent heeft de werkgever de verplichting om 2 jaar (104 weken) je loon door te betalen. Er is in die periode ook sprake van een opzegverbod. Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst dus niet opzeggen. Wel kunnen jullie met een vaststellingsovereenkomst samen afspraken maken over de beeindiging. Als je arbeidsgerelateerd ziek bent kan het soms verstandig zijn om uit elkaar te gaan. Hierbij moet je alleen wel heel goed alles tegen elkaar afwegen. De bedrijfsarts ka
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 11, 2015 16:33
1.1.139
je in ieder geval niet dwingen of verplichten om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Mocht je zelf toch ook liever uit dienst willen dan doe je er wel verstandig aan je goed te laten voorlichten, zodat al je rechten en plichten zijn gewaarborgd.
Ron
augustus 12, 2015 20:01
140
Hallo, ben geen lid van vakbond .Sociaal plan gaat uit onderhandeld worden en daar kan ik gebruik van maken. Maar kan ik ook zelfstandig een betere regeling treffen nadat sociaal plan bekend is ? ben ten slotte ongeorganiseerde medewerker
Robin (Arbeidsjurist)
augustus 14, 2015 13:47
1.140
Ron, wanneer de vakbonden overeenstemming hebben bereikt met de werkgever over een Sociaal Plan zal dit doorgaans beter zijn dan de wettelijke regelingen (transitievergoeding). Er is dan ook geen onderhandelingsruimte meer voor de werknemers, het maakt dan ook niet uit of u wel of geen lid bent van een vakbond.
alex
augustus 16, 2015 17:24
141
hallo ik ben mid juni 2015 ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen met een vast stelling overeenkomst vrij gesteld van arbeid opzeg termijn loopt af op 1 september 2015 val ik nu in de oude wetgeving van UWV of de nieuwe contract was al beëindigd voor 1 juli maar 3 maand op zeg termijn na 1 juli wie kan mij hier antwoord op geven aub grt alex
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 18, 2015 15:09
1.141
Alex, doordat de arbeidsovereenkomst doo middel van een vaststellingsovereenkomst is beëindigd zijn de bepalingen daaruit waar u recht op heeft. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen zelf bepalen op welke wijze ze afscheid van elkaar nemen. Daar hebben de wettelijke bepalingen in beginsel geen invloed op.
Yasmine
augustus 22, 2015 06:41
142
Hallo, werk 9 jaar bij mijn werkgever 10 uur per week. Ben paar keer gevraagd om meer uren te werken heb geweigerd. Nu komt mijn werkgever met een verhaal dat hij niks met mijn uren kan en dat er geen werk is. Heb het vermoeden dat ze mij willen ontslaan. Kan ik ontslagen worden omdat ik 1o uur werk en niet meer wil werken. Albast bedankt.
Mirjam (Arbeidsjurist)
augustus 25, 2015 16:29
1.142
Yasmine, als in je arbeidsovereenkomst is opgenomen dat je 10 uur per week werkzaam zal zijn dan kan je werkgever niet op grond van die reden de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigen. Het is in ieder geval geen reden voor beëindiging bij de Kantonrechter of bij het UWV.
Jan Willem
augustus 22, 2015 09:43
143
Ik heb meer dan 10 jaren gewerkt bij mijn werkgever. Twee jaar geleden ben ik 100% WAO afgekeurd. Ik was altijd al 50% WAO afgekeurd. Mijn werkgever hoeft mijn salaris sindsdien niet meer te betalen omdat ik 100% WAO uitkering krijg. Mijn werkgever hoeft alleen 104 weken lang mijn WAO uitkering aan te vullen tot het niveau van mijn salaris dat ik verdiende toen ik bijna 2 jaar geleden ziek werd. Horen deze laatste 2 jaren bij het aantal jaren dat verrekend wordt in de transitievergoeding
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 25, 2015 16:31
1.143
Jan Willem, op dit moment is er nog steeds een arbeidsovereenkomst zodat alle jaren vanaf het begin meetellen voor de transitievergoeding mits de werkgever de arbeidsovereenkomst zal beëindigen. Het recht op de vergoeding ontstaat pas als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
Burak
augustus 22, 2015 15:34
144
goedemiddag allemaal, İk werk sinds 13 maart 2013 bij een beveilgingsbedrijf. En 10 september loopt mij contract af. Word dus niet verlengt. Heb ik recht op transitievergoeding? İk heb het kantoor ook een mail gestuurd dat ik recht heb maar wacht nog Op antwoord. En hoeveel vergoeding kan ik krijgen?
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 25, 2015 16:33
1.144
Burak, om recht te hebben op de transitievergoeding moet je 24 maanden in dienst zijn geweest. van 13 maart 2013 tot 10 september 2015 is meer dan 24 maanden zodat je recht hebt op de vergoeding. De vergoeding is 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Op deze website is een rekentool te vinden zodat je deze vergoeding kan uitrekenen. Succes.
Willem
augustus 24, 2015 19:12
145
Goedenavond, Na 3 jaar werkzaam geweest te zijn wordt mijn contract niet verlengd. Deze loopt eind deze maand af. Nu heb ik gelezen dat als de procedure gestart is voor 31-06 dat ik dan geen recht op de transitie vergoeding heb. Kunt u dat bevestigen of ontkrachten? En wat houdt de procedure in? Ik ben slechts ingelicht dat het contract niet verlengd wordt, meer niet.
Mirjam (arbeidsjurist)
augustus 25, 2015 16:35
1.145
Willem, het niet krijgen van een contractverlenging is geen procedure. Met de procedure wordt de ontslagprocedure bij het UWV bedoeld. In uw geval heeft u in beginsel recht op de transitievergoeding nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Uw werkgever zal dit dan ook binnen 1 maand aan u moeten uitkeren.
Willem
augustus 26, 2015 20:34
1.1.145
Beste Mirjam, Duidelijk! Bedankt voor uw reactie.
Mieke
augustus 26, 2015 21:30
146
Mijn man heeft 2 jaarcontracten gehad bij zijn werkgever (1 aug'13-1 aug'15). Op 1 juli liet de wergever weten dat hij wegens financiele redenen mijn man niet in dienst kon houden, maar heeft hij hem toch een vast contract aangeboden (die in is gegaan op 1aug'15) om hem in dienst te kunnen houden tot mijn man nieuw werk heeft. Hij wil mijn man echter niet langer in dienst houden dan 1jan 2016. Heeft mijn man recht op transitievergoeding indien hij op 1jan'16 ontslagen wordt?
Robin (Arbeidsjurist)
september 03, 2015 07:35
1.146
Mieke, een medewerker recht heeft op een transitievergoeding als de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is, de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter (eventueel ook met een vaststellingsovereenkomst) en als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever dit niet verlengt.
Mieke
december 07, 2015 22:48
1.1.146
Beste Robin, bedankt. Wij werden gewezen op het volgende feit (rijksoverheid.nl): In sommige gevallen kan het oude ontslagrecht nog gelden. Dit is het geval als: Het contract vóór 1 juli 2015 is opgezegd, maar is geëindigd op of na 1 juli 2015. Mijn man heeft op 29 juni een brief ondertekend dat zijn contract die op 31 juli eindigde, niet verlengd zal worden. Klopt het dan dat voor hem toch nog de oude ontslagregels golden op dat moment?en was er een ontslagvergoeding met de oude regels? Mi
Kees
september 01, 2015 22:09
147
Hallo, ik ben bijna 10 jaar in dienst. Hij heeft op 29 juni eerste ontslagaanvraag via UWV gedaan. Op 2 juli was deze volledig. Ik heb (2 rondes) verweer gevoerd mbv rechtsbijstand. Ontslag is goedgekeurd en vandaag aangezegd. Per 31-10 ben ik werkeloos. Nu heb ik verklaring UWV ontvangen en daarin staan fouten, oa in de inhoud van mijn verweer. Mijn vragen: geldt datum eerste aanvraag of datum volledige aanvraag? Kan ik iets doen tegen de fouten in de beslissing, behalve naar rechter (te duur)
Robin (Arbeidsjurist)
september 03, 2015 07:42
1.147
Kees, de juridische startdatum is de datum dat het UWV de eerste aanvraag heeft ontvangen. De aanvraag hoeft dan nog niet compleet te zijn. Helaas kunt u niks doen (behalve naar de bestuursrechter stappen) tegen de fouten die het UWV heeft gemaakt in de beslissing.
Tino
september 05, 2015 08:41
148
Goedemiddag allemaal,ben begonnen met werken voor een baas d.d.08-april 2013 en helaas te horen gekregen dat arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stop op d.d 8 oktober 2015. drie contracten gekregen van een 1/2 jaar , een jaar,en nog een jaar ,dus naar 2 2/1 jaar op straat,kom ik nu in aanmerking voor UWV en transitievergoeding
Robin (arbeidsjurist)
september 09, 2015 15:23
1.148
Tino, of u in aanmerking komt voor WW kan ik op basis van de gegeven informatie niet beantwoorden. Verder heeft een werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding wanneer hij tenminste 24 maanden in dienst is geweest en de werkgever het contract niet verlengd. Op basis van de gegeven informatie zou u in beginsel recht moeten hebben op een transitievergoeding.
ingrid
september 09, 2015 18:09
149
ik heb na 10 jaar gewerkt te hebben bij mijn wg, in 2014 ontslag aangezegd gekregen op basis van economische gronden. Wegens opzegverbod tijdens ziekte, is mijn ontslagvergunningsaanvraag uitgesteld. Ik ben in spoor 2 traject nu opgebouwd naar volledige werkhervatting. Mijn werkgever geeft aan dat ik wettelijk geen recht heb op transitievergoeding omdat ik al een boventalligheidstatus heb. Kan wg nu een vso sturen o.b.v een sociaal plan of moet zij naar uwv/ kanton en heb ik dan wel recht op TV?
Robin (Arbeidsjurist)
september 11, 2015 13:24
1.149
Ingrid, wanneer een Sociaal Plan van toepassing is vanwege boventalligheid (dat is in uw geval de reden van ontslag) en dit Sociaal Plan in overeenstemming is met de vakbonden dan gelden de afspraken zoals opgenomen in dit Sociaal Plan. Deze afspraken hebben dan voorrang op de transitievergoeding.
Dees
september 18, 2015 15:55
150
Hallo, Ik ben 1 oktober 14 jaar in dienst. Ik ben momenteel aan het herstellen van een operatie maar kan mijn werk niet meer opbrengen. Na 14 jaar steeds maar meer vragen van de medewerkers, zit ik tegen een burnout aan. Mijn werk vind ik niet leuk meer en ik wil er weg. Ik weet dat er meer collega's weggaan in onderling overleg. Wat kan ik het beste doen? Heb ik recht op een vergoeding of niet en zo ja, welke?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 09:30
1.150
Dees, mijn advies is met je werkgever in gesprek te gaan over deze vervelende situatie. Mocht je werkgever inderdaad voorstellen om een regeling te treffen, raad ik je aan deze door een jurist te laten controleren. De jurist kan je dan ook adviseren over de hoogte van een vergoeding.
Dees
oktober 01, 2015 13:42
1.1.150
Anne, bedankt voor de reactie. Vandaag een gesprek gehad met een jurist van FNV. Zodra ik beter ben gemeld, gaat hij het gesprek aan met mijn werkgever.
jan
september 29, 2015 08:13
151
ik wordt per 1 oktober ontslagen en krijg 4 maanden opzegtermijn ben dus officieel tot 31 januari nog in dienst. heb ik nog recht op mijn transitie vergoeding als ik na 1 oktober ander werk vindt
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 09:45
1.151
Beste Jan, als je minimaal twee jaar in dienst bent en de dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van het UWV, door de kantonrechter of via wederzijds goedvinden, heb je in principe recht op de transitievergoeding. Het doel van de transitievergoeding is je te helpen om ander werk te vinden. In principe zul je dan ook de transitievergoeding ontvangen als je eerder ander werk vindt.
Bert
september 29, 2015 17:23
152
Beste, Situatie: contract voor bepaalde tijd wordt na een periode van totaal 3 jaar niet verlengd. Het contract eindigde van rechtswege augustus 2015. De werkgever deed echter wel de mededeling dat het contract niet werd verlengd voor 1 juli 2015. Is dan toch de transitievergoeding van toepassing? Met andere woorden, geld de datum van het contract of de datum van de mededeling van de werkgever?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 09:57
1.152
Beste Bert, dat je werkgever de mededeling voor 1 juli 2015 heeft gedaan, maakt niet uit. De einddatum van je arbeidsovereenkomst is bepalend. Je werkgever moet binnen een maand na het einde van je dienstverband de transitievergoeding aan je betalen. Als dit niet gebeurt, moet je zelf je werkgever aanspreken. Dit kan uiteraard met hulp van een jurist. Let wel op dat dit binnen een termijn van drie maanden na het eind van je dienstverband moet gebeuren.
Stefan
oktober 06, 2015 14:09
153
Ik heb op 29 September mijn ontslag aanvraag gekregen ivm reorganistatie. In december is er al bekend gemaakt dat het ontslag er aan zou komen dit jaar. (mijn manager heeft dit zwart op wit.) Val ik nu onder de nieuwe regelgeving of de oude?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 07, 2015 08:41
1.153
Beste Stefan, de datum van het einde van je dienstverband telt voor de nieuwe wetgeving. Dat de reorganisatie in december bekend is geworden, verandert dit niet. De nieuwe regels zijn dus van toepassing. Als je langer dan twee jaar in dienst bent, heb je dus recht op de transitievergoeding.
kersiena
oktober 08, 2015 16:32
154
Vandaag is aan mij een WIA-uitkering toegekend na 104 weken ziek zijn geweest. Uitkering begint 15-11. Nu moet mijn arbeidsovereenkomst nog worden ontbonden middels een vaststellingsovereenkomst. Moet de arbeidsovereenkomst nog worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 mnd? Zoja, wat is nu de zin hiervan immers mijn werkgever heeft geen loondoorbetalingsverplichting meer. Uiteraard komt in de overeenkomst een verplichting tot afrekening van de verlofuren te staan;
kersiena
oktober 08, 2015 16:35
155
Uitbetaling van de verlofuren (773 uur) en eis geen transitievergoeding.
kersiena
oktober 08, 2015 16:43
156
uitbetaling van de verlofuren hebben m.i. geen invloed op de WIA-uitkering; dit zijn geen inkomsten uit arbeid maar inkomsten vanwege arbeid; klopt dit? Is dat ook de maatstaf voor nog aan te vragen pre-pensioen (inkomsten vanwege arbeid)
Anne (arbeidsjurist)
oktober 09, 2015 08:49
1.156
Beste Kersiena, het aanhouden van de juiste opzegtermijn is belangrijk om aansluitend je WW uitkering te ontvangen. Nu je een WIA uitkering ontvangt, krijg je inderdaad geen loon meer en is de opzegtermijn niet van belang voor je WW uitkering. Met de opzegtermijn hoeft dus geen rekening mee gehouden te worden. Ik lees dat je geen transitievergoeding eist. Je hebt recht op de transitievergoeding en als jurist kan ik je niet adviseren af te zien van deze vergoeding.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 09, 2015 08:51
2.156
De verlofuren moeten inderdaad uitbetaald worden bij het einde van uw dienstverband. U kunt het beste in de regeling van het pre-pensioen kijken of er nog bepaalde afspraken zijn waar u nu rekening mee moet houden.
thijssen
november 01, 2015 14:05
1.2.156
En als deze verlof uren uitbetaald worden, is het dan gebruikelijk of normaal dat deze in mindering gebracht worden op de uitkering? lijkt me toch dat dit inkomen is wat in het verleden opgebouwd is? ook de eindejaarsuitkering en de transitievergoeding worden pas op een later tijdstip uitbetaald, worden deze dan ook gekort op de uitkering?
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 15:50
1.1.2.156
Nee, deze bedragen worden niet in mindering gebracht op de WW uitkering. De WW uitkering wordt gebaseerd op uw laatst verdiende loon. Het UWV weet dat er bij het einde van een dienstverband vakantiegeld en dergelijke nog uitbetaald moet worden. Maar deze betalingen hebben dus geen invloed op de hoogte van uw WW uitkering.
Dennis
oktober 13, 2015 13:27
157
Ik werk nu sinds 1 november 2010 bij UWV als inhuur en per 1-7-2013 als contractant maar al die tijd in dezelfde functie. Nu eindigt mijn contract per 31-12-2015 als ik ruim 5 jaar en 2 maanden voor UWV werk. Nu zeggen ze dat je dan een vergoeding kan krijgen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat als je voor meer dan 5 jaar voor dezelfde werkgever werkt in dezelfde functie je ook een vast dienstverband aangeboden moet worden. Ik kan nergens vinden of dat echt waar is.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 14, 2015 08:36
1.157
Beste Dennis, als je inderdaad langer dan twee jaar in dienst bent, heb je recht op een transitievergoeding. Ik maak uit jouw bericht niet op of er sprake is van een dienstverband en of jij dus een werknemer bent. Als dat inderdaad het geval is, kan je in vaste dienst zijn. Ik raad je dan aan een arbeidsjurist in te schakelen. Voer je bijvoorbeeld als ZZP'er een opdracht uit, dan gelden er andere regels.
Moon
oktober 14, 2015 11:30
158
Ik ben weer 2 jaar ziek, en heb al voor 3 uur van mijn dienstverband een WGA-uitkering(80-100% arbeidsongeschikt) Nu weer 100% arbeidsongeschikt bevonden. heb een contract voor 12 uur perweek en werk al ruim 29 jaar bij dezelfde werkgever. Mijn werkgever wil geen transitievergoeding betalen en zegt mijn contract over te laten gaan in een zogenaamd 'leeg contract' . Wat kan ik doen?
Moon
oktober 14, 2015 11:47
159
Aanvulling: Er zijn voldoende re-integratie-inspanningen verricht, passende of aangepaste arbeid, al dan niet mbv scholing is binnen afzienbare tijd niet mogelijk.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 15, 2015 09:19
1.159
Beste Moon, als je twee jaar ziek bent, kun je een uitkering krijgen. Je krijgt dan geen loon meer van je werkgever want je ontvangt de uitkering in plaats van je loon. Je dienstverband loopt wel door. Je werkgever kan er dan voor kiezen om het dienstverband te beëindigen maar je werkgever kan het dienstverband ook door laten lopen. Als je werkgever je dienstverband beëindigt, moet hij je de transitievergoeding betalen. Veel werkgevers kiezen ervoor het dienstverband niet te beëindigen...
Anne (arbeidsjurist)
oktober 15, 2015 09:20
2.159
…omdat de transitievergoeding dan ook betaald moet worden. Vooral bij oudere werknemers valt de transitievergoeding dan hoog uit. Dit wordt een slapend of leeg dienstverband genoemd en mag. Helaas kun je de werkgever niet dwingen om het dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Als je later beter wordt, kun je wel weer bij je werkgever aankloppen voor loon want je bent gewoon nog in dienst.
ruben
oktober 19, 2015 21:37
160
Ik werk in de psychiatrie. tussen maart 2011 en maart 2014 heb ik een 0 contract gehad en ben ik er vervolgens in april tot juni 3 maanden uit geweest.(geen vast contract) Vanaf juni 2014 t/m mei 2016 heb ik weer een nieuw o uren contract gekregen bij dezelfde werkgever. Als ik straks in mei 2016 er weer uit ga. Hoe zit dat dan met transitie vergoeding. Geldt dit alleen over mijn laatste contract of ook nog over mijn eerste contract? gr Ruben
Anne (arbeidsjurist)
oktober 20, 2015 09:41
1.160
Ruben, als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest, krijg je de transitievergoeding. Nu er tussen de verschillende contracten minder dan zes maanden heeft gezeten, worden deze contracten bij elkaar opgeteld. De arbeidsduur wordt dus vanaf 2011 gemeten. Het loon wordt over het gemiddelde loon van het afgelopen jaar berekend.
gerard
oktober 28, 2015 09:41
161
Ik ben werkzaam geweest in het openbaar voortgezet onderwijs. Ik heb sinds 17 juni een wia-uitkering. Mijn werkgever heeft mij ontslag gegeven per 1 september. De ontslagaanzegging was dus voor 1 juli. Het ontslag is gegeven zonder dat het uwv er iets mee te maken had. Ik kon er wel bezwaar tegen maken, maar dat heeft geen nut, omdat is een uitkering krijg. Mijn advocaat zegt dat ik recht heb op een transitievergoeding, omdat het ontslag na 1 juli is ingegaan. Mijn werkgever zegt van niet, omda
Anne (arbeidsjurist)
oktober 29, 2015 09:42
1.161
Beste Gerard, je geeft aan in het onderwijs werkzaam te zijn. Als dat op basis van een aanstelling is, heb je geen recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding geldt namelijk voor werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Als je werknemer bent, heb je wel recht op de transitievergoeding.
Berjam
november 02, 2015 12:14
162
Hallo, Zit nu in mijn opzegtermijn,tot en met 31 januari. Als ik intussen nu ander werk vind,mag mijn werkgever dan nog aan de ontslagvergoeding komen. Want die krijg je neem ik aan,bij de laatste loon uitbetaald.
Mirjam (arbeidsjurist)
november 05, 2015 13:58
1.162
Benjamin, dat ligt aan de afspraken die zijn gemaakt. Als er geen afspraken zijn gemaakt verder dan is het zo dat je zelf opzegt indien je eerder een baan vindt. Bij zelf opzeggen heb je geen recht op de transitievergoeding, tenzij dit anders is afgesproken.
sarah
november 03, 2015 11:48
163
mijn man werkt al 13 jaar bij een bedrijf hij is 2 jaar ziek en pas bij het uwv geweest is 100% arbeidsongeschikt de werkgever zegt we zijn klaar? maar hij moet nog vakantie uren krijgen en ik weet niet of ze hem willen ontslaan er is hier over niks bekent wat kunnen wij nog wat doen het herstel van mijn man is niet aan de orde hij zal niet beter worden, ben bang dat de ze hem niet gaan ontslaan maar dat het een slapend dienstverband gaat worden welke rechten hebben wij?
Mirjam (arbeidsjurist)
november 05, 2015 14:01
1.163
Sarah, als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet gaat beëindigen dan is er inderdaad sprake van een slapend dienstverband. Hier is niet veel aan te doen, tenzij de werkgever al eens heeft gezegd de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Zolang het dienstverband nog loopt zal er dan ook geen eindafrekening plaatsvinden.
Bibi
november 05, 2015 01:06
164
Ik heb do 29 oktober telefonisch tehoren gekregen dat ik per 1 november boventallig ben Terwijl hun dat al lang wisten maar mij gewoon vergeten zijn en of ik de formulier voor 10 november wil terug met wat mijn keuzen is Interne begeleiding. Outplacement traject Beëindigings overkomst Mijn vraag is mag dit op deze manier en wat kan ik het beste doen
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 15:52
1.164
Beste Bibi, ik kan je helaas nu niet informeren. Ik raad je aan een jurist in te schakelen. Je kunt je vraag met stukken naar ons mailen zodat we je kunnen helpen. Ons mailadres is info@transitievergoeding.nl.
karin
november 07, 2015 08:04
165
Ik ben per 1 december boventallig verklaard. Nu moet ik kiezen of eruit met zakje geld of 6 maanden mobiliteistraject. Ik wil graag scholing zodat mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Heb ik daar recht op? Er staat namelijk iets in over maatwerkoplossing
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 15:55
1.165
Beste Karin, je hebt het over een maatwerkoplossing. Staat die in het sociaal plan? Ik raad je aan een jurist in te schakelen om je te helpen bij de keuze. Ik kan je zo helaas niet adviseren. Je kunt de brieven van de werkgever naar ons mailen zodat wij kunnen kijken of we je kunnen helpen. Ons mailadres is info@transitievergoeding.nl
karin
november 07, 2015 08:08
166
En die transitievergoeding? Er loopt bl mog een cao en daar staat iets in over wachtgeld. Nu begrijp ik dat dat voor de transitievergoeding gaat. Maar wat als dat in mijn nadeel is?
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 15:56
1.166
Beste Karin, ook hierover kan ik je adviseren als we alle stukken hebben ontvangen. Je kunt ons mailen op info@transitievergoeding.nl. Zie hierboven.
bert de Haas
november 10, 2015 14:57
167
Ik werkte 90% in vaste dienst en heb sinds 2011 een gedeeltelijke WIA-uitkering door een chronische ziekte. WIA wordt aan wkg betaald en ik krijg loon voor 90% en werkt zo veel mogelijk. Dat is schriftelijk vastgesteld. Nu wil wkg arbeidscontract aanpassen aan WIA-situatie en krijg ik dan een nieuw contract voor 24 uur p.w. WIA wordt vervolgens aan mij betaald, maar ik krijg dus minder loon. Ik word voor mijn gevoel gedeeltelijk ontslagen. Kan ik daarvoor een transitievergoeding krijgen?
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 15:59
1.167
Beste Bert, als je werkgever je dienstverband wil beëindigen, heb je recht op de transitievergoeding. Aan een gedeeltelijke beëindiging van je dienstverband zitten wat haken en ogen. Ik raad je aan een jurist arbeidsrecht in te schakelen.
Karin
november 12, 2015 20:42
168
Hallo, Ik heb 2x een jaarcontract gehad voor 24 uur. Nu heeft mijn werkgever mijn een contract aangeboden voor een contract voor onbepaalde tijd voor 16 uur, die ik heb geaccepteerd. Heb ik recht op een transitievergoeding voor de 8 uur dat ik 'ontslagen' word?
Anne (arbeidsjurist)
november 19, 2015 15:59
1.168
Beste Karin, dit kan inderdaad het geval zijn. Ik raad een jurist aan de situatie te beoordelen. Je hebt in ieder geval recht op WW uitkering voor de 8 uur die je verliest.
Ruud
november 13, 2015 18:34
169
Dag beste mensen, Ik ben 62, werk sinds 1-1-2000 voor een zorginstelling, ben in juli boventallig verklaard en er is ontslag aangevraagd op economische gronden, het UWV heeft het goedgekeurd en de ontslagdatum is 1 december. Ik val onder de CAO GHZ en daarin is nog niets over de transitieregeling geregeld, volgens mijn werkgever heb ik alleen recht op de wachtgeldregeling zoals in de CAO afgesproken.
Ruud
november 13, 2015 18:35
170
Gezien mijn leeftijd en het aantal dienstjaren is de transitieregeling duidelijk beter dan de wachtgeldregeling, moet ik genoegen nemen met de wachtgeldregeling of is het discutabel wat zij zeggen? Verder vraag ik mij af of, als er een nieuwe cao afgesproken wordt, die dan in alle opzichten, dus ook t.a.v. de transitieregeling, geldt met terugwerkende kracht, de oude CAO liep af op 1 maart 2015. Met vriendelijke groet, Ruud
Anne (arbeidsjurist)
november 18, 2015 14:48
1.170
Beste Ruud, ik begrijp dat er in de CAO een afspraak over een vergoeding is gemaakt. Deze lopende afspraak gaat voor op de transitievergoeding. Voor u geldt dan waarschijnlijk dat u de vergoeding op basis van de wachtgeldregeling ontvangt. Bij onderhandelingen over een nieuwe CAO kunnen andere afspraken worden gemaakt. Het kan zijn dat de oude CAO afspraak in uw situatie nog geldt.
Ruud
november 18, 2015 16:34
1.1.170
Dank voor je antwoord, ik heb inmiddels gevonden dat volgens de wet (tegen advies van de raad van state in) geen recht op transitievergoeding is. Ik heb in ieder geval één zaak gevonden waarin de rechter hier tegenin uitspraak gedaan heeft ten voordele van een eiser. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:7335&keyword=transitievergoeding Met vriendelijke groet, Ruud Romeijn
Ruud
november 18, 2015 16:39
1.1.1.170
Die link doet het hier blijkbaar niet, ik heb het van de site van "de Rechtspraak" ik geef hier het nummer van de zaak. ECLI:NL:RBROT:2015:7335
Anne (arbeidsjurist)
november 19, 2015 15:58
1.1.1.1.170
Beste Ruud, ik kan je situatie pas echt goed beoordelen als je ons relevante stukken stuurt. Je mag deze stukken mailen naar info@transitievergoeding.nl
Anton
november 14, 2015 09:23
171
Dag! Ik heb 10 jaar in de ouderenzorg gewerkt en werk nu 2 jaar in de ggz. Mijn functie vervalt per 1 januari 2016. Tellen mijn jaren in de ouderenzorg mee voor de transitievergoeding of alleen de laatste 2 jaar? Dank voor jullie reactie!
Anne (arbeidsjurist)
november 16, 2015 16:00
1.171
Beste Anton, als je beide functies bij dezelfde werkgever uitgevoerd hebt, telt je volledige dienstverband voor de berekening van de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt dan berekend over 12 jaar.
Sanne
november 18, 2015 09:00
172
Hallo allen, ik heb een vraag. Zo heb ik te horen gekregen dat op 10 mei 2016 geen vaste contract krijg. Ik ben op 10 september 2010 begonnen bij deze werkgever (hoger onderwijs) en ben er 3 maanden uit geweest in 2012. In totaal heb ik 6 tijdelijke contracten gehad. Heb ik recht straks op een transitievergoeding mocht ik geen ander werk vinden?
Anne (arbeidsjurist)
november 18, 2015 14:52
1.172
Beste Sanne, je geeft aan dat je binnen het hoger onderwijs werkzaam bent. Als dit op basis van een aanstelling is, heb je geen recht op de transitievergoeding. Deze geldt namelijk alleen voor werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Als dat ook bij jou het geval is, heb je recht op de transitievergoeding. Onderbrekingen van korter dan 6 maanden tellen mee voor de bepaling van de duur van het dienstverband.
Suzan
november 19, 2015 15:19
173
Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst (ontslag oktober 2015) komen we er als 63plussers achter dat de overgangsregeling van de transitievergoeding voor ons veel gunstiger is dan het (op 30/6/2015 verlengde) Sociaal Plan. Hebben we dan alsnog recht op de hogere transitievergoeding? Uiteraard onder aftrek van de vergoeding uit het Sociaal Plan?
Anne (arbeidsjurist)
november 19, 2015 16:01
1.173
Beste Suzan, na ondertekening heb je nog twee weken om terug te komen op de afspraken. Je geeft aan dat het ontslag in oktober is geweest. Ik denk dat dit dus te lang geleden is. Mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden. Ik raad je aan je vraag, met bijbehorende stukken, voor te leggen aan een jurist.
Janneke
december 08, 2015 23:44
174
Beste mensen, Mijn vraag is of ik in mijn geval recht heb op een transitievergoeding: na een verlenging wordt mijn jaarcontract van rechtswege niet verlengd. Ik heb dus onafgebroken 2 jaar gewerkt op 2 tijdelijke contracten bij deze werkgever. De crux zit in de aanzegging. In het voorjaar heb ik schrifteljjk de bevestiging gekregen dat mijn contract niet wordt verlengd. Dus de aanzegging is voor 1 juli gebeurd. Mijn einde contractdatum na 1 juli 2015 (dec 2015). Heb ik dan recht op een transit
Anne (arbeidsjurist)
december 11, 2015 16:15
1.174
Beste Janneke, voor de transitievergoeding is in dit geval van belang wanneer je contract afloopt. Dit is in december 2015 en je hebt recht op de transitievergoeding omdat je dienstverband 2 jaar heeft geduurd en je werkgever het contract niet verlengd. De vergoeding moet een maand na einde dienstverband aan je betaald zijn. Als de werkgever dat niet doet, heb je nog twee maanden om actie te ondernemen. Ik raad je aan dan een jurist in te schakelen.
mona
december 09, 2015 08:39
175
Hallo mij vraag is ik ben pas bevallen van een zoon ik sta er opeens alleen voor dus alleenstaande moeder ik werk altijd 38uur wisseldienst nu alleen er voor sta kan dit werk eigelijk niet meer doen mij vraag is kan ik als ontslag neem een uitkering krijgen tot ik ander werk heb ik zit er zo mee en ik weet niet wat moet doen na mij verlof mij werk gever wil mij tijden niet verandere
Anne (arbeidsjurist)
december 11, 2015 16:17
1.175
Beste Mona, als je zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een WW uitkering. Ik raad je dus niet aan zelf ontslag te nemen. Misschien wil de werkgever over een andere oplossing meedenken?
lotte
januari 16, 2016 13:32
176
Hallo mijn vraag is ik voorheen op een speciaalonderwijs gezeten en heb daarna nooit mij opleiding kunnen afmaken om dat ik dat veelste moeilijk vond maar heb begrepen dat als je op een speciaalonderwijs hebt gezeten recht hebt op een uitkereing heeft daar iemand michien verstand van mij dank is groot.
Anne (arbeidsjurist)
februari 02, 2016 08:04
1.176
Beste Lotte, je geeft aan dat je op het speciaal onderwijs hebt gezeten. Ik neem aan dat je dan onderwijs hebt gevolgd als leerling. Je hebt dan op basis van het arbeidsrecht geen recht op een uitkering. Als je in het speciaal onderwijs hebt gewerkt, zou je wel recht kunnen hebben op een uitkering. Dit ligt aan de regeling die van toepassing is. Ik raad je aan dan een jurist in te schakelen.
Guus
januari 20, 2016 19:48
177
in januari 2014 toegezegd dat ik met 1-8-2016 met pensioen zou gaan. Maar we worden het niet eens wat er verder in de vaststellings overeenkomst komt te staan. Mijn werkgever heeft in juli 2015 gezegd dat ze wat anders willen vanwege de RVU (hoge boete) en in dec 2015 komen ze met een vaststelling geld en met pensioen 1-1-2016. Ik teken dit laatste niet. Kunnen ze mij dan houden aan de toezegging van met pensioen op 1-8-2016. Of geldt de WWZ.Of is dit niet meer geldig niet voortvarend handele
Guus
januari 20, 2016 19:50
178
vervolg Guus. n. Ik heb dus nog nooit iets getekend
Robin (arbeidsjurist)
januari 22, 2016 12:07
1.178
Beste Guus, een vaststellingsovereenkomst kan alleen schriftelijk worden aangegaan. Mondelinge toezeggingen kunnen daardoor niet bindend zijn. Verder was de afspraak dat u met pensioen zou gaan mits de overige voorwaarden gunstig genoeg zouden zijn, gezien de overige voorwaarden niet gunstig zijn kunnen ze ook niet houden aan de pensioendatum. (mits de datum een eerdere datum is dan de wettelijke pensioen/aow datum)
Brigitte
februari 10, 2016 17:56
179
Miv half november 100%WAO ivm toenemende arbeidsongeschiktheid. De keuringsarts van het UWV wil na een half jaar opnieuw keuren, hopend op verbetering. Dit staat echter niet in zijn rapport. Enige wat erin staat: ik acht de prognose gunstig. Op basis van de verwachte herkeuring, gaf de arbeidsdeskundige aan dat ontslagaanvraag van de werkgever waarschijnlijk niet gehonoreerd zou worden. Nu krijg ik een oproep van de Arbo voor een keuring met mogelijke ontslagaanvraag... Kan dat?
Anne (arbeidsjurist)
februari 17, 2016 15:53
1.179
Beste Brigitte, mijn advies is gehoor te geven aan de oproep van de bedrijfsarts. Mocht je werkgever inderdaad ontslag bij het UWV aanvragen, zal het UWV de aanvraag beoordelen. Bij het schrijven van het verweer, raad ik je aan je bij te laten staan door een jurist.
Klaar
februari 17, 2016 11:54
180
Ziet UWV een eventuele transitievergoeding als inkomen i.r.t. een ophoging oude WAO na 2 jaar arbeidsongeschiktheid?
Anne (arbeidsjurist)
februari 17, 2016 15:53
1.180
Beste Klaar, de transitievergoeding heeft geen invloed op de hoogte van een WAO uitkering.
Ace
maart 01, 2016 12:09
181
Beste, op hoeveel jaar transitievergoeding heb ik recht nav onderstaande casus? Vanaf 05-11-2009 was ik gedetacheerd bij Aegon via tempo team. (per juni 2011 is dit overgenomen door Randstad, wel nog steeds bij Aegon) Dit contract liep tot 31-12-2011. Op 07-04-2012 ben ik weer begonnen bij Aegon via Randstad (gedetacheerd) tot 31-12-2013. Op 06-04-2014 ben ik wederom weer begonnen bij Aegon via Randstad (gedetacheerd) tot 31-12-2015.
Anne (arbeidsjurist)
maart 02, 2016 09:00
1.181
Beste Ace, ik begrijp dat het dienstverband per 1 januari 2016 beëindigd is. Je hebt dan nog de maand maart om de vergoeding te claimen. Doe je dit niet op tijd, komt je recht te vervallen. Contracten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding.
Ace
maart 02, 2016 20:57
182
Dank voor de informatie en snelle reactie Anne.
Meo
maart 09, 2016 11:56
183
In mei 2015 ben ik na 29 jaar in dienst van de overheid ontslagen wegens slecht functioneren. (Niet beheersen van de nieuwe automatiseringstools). Krijg nu een WW-uitkering van het UWV. Op basis van de berekening die de salarisadministratie voor me toen gemaakt heeft, voor de hoogte van mijn uitkering (netto p.m €1840), heb ik me neergelegd (niet geaccepteerd) bij het ontslag. Mijn uitkering van het UWV is echter lager (netto p.m. €1620) omdat die een andere berekeningsmethode toepassen nl.
Meo
maart 09, 2016 12:04
1.183
Vraag van Meo: wat kan ik nu nog tegen mijn ex-werkgever ondernemen??
Robin (Arbeidsjurist)
maart 10, 2016 07:30
184
Meo, U kunt op het moment niks ondernemen tegen het ontslag en tegen uw ex-werkgever aangezien het ontslag bijna 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
niels
mei 26, 2016 18:01
185
Ik heb na 26 vaste dienst in oktober 2015 mijn ontslag gekregen i.v.m. bedrijfseconomische redenen. Uit de financieele gegevens blijkt dat in 2013 een groot bedrag van de BV naar de Holding is overgeschreven. Het verlies in het eerste jaar is € 2500,- Ik ben van mening dat mijn baas met de cijfers heeft geknoeid om er met een lage transitievergoeding vanaf te komen. Maak ik kans op een hogere vergoeding als ik een zaak tegen mijn baas aanspan?
Eveline (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
mei 31, 2016 11:42
1.185
Beste Niels, wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de transitievergoeding dan kunt u een procedure opstarten bij de kantonrechter. Deze procedure moet echter binnen 3 maanden na einde dienstverband worden opgestart. Als deze termijn is verstreken, dan kunt u geen aanspraak maken op een hogere transitievergoeding.
noortje45
oktober 26, 2016 10:54
186
Hallo ik heb 8 jaar een vaste dienstverband 4 jaar gelden bedrijfsoneval gehad bedrijf is aansprakelijk gesteld en ze hebben geaccepteert 3 jaar doorbetaald maar laatste jaar ben ik 100% afgekeurd nu pas willen ze mij ontslaan heb ik recht op transitievergoeding en kan dat hoger uitkomen omdat de schuld van bedrijf is alvast bedankt.....
Patrick Tates (arbeidsjurist)
november 04, 2016 14:24
1.186
Beste Noortje, als u wordt ontslagen dan heeft u recht op de transitievergoeding. In dat geval wordt bij de hoogte van de transitievergoeding enige verwijtbaarheid van het bedrijf niet meegenomen. Alleen de rechter kan bepalen dat het bedrijf ernstig verwijtbaar is geweest en een billijke vergoeding toewijzen.
PBPetrus
december 13, 2016 03:06
187
20 jr bij gemeente, 2 jaar ziek. Nog wel in dienst van de gemeente, met een WAO uitk vanaf mei jl. UWV 1 nov.jl positief beslist 100% WAO. Eervol ontslag per 1 januari 2017.Las net op de site:Vanaf 2017 zal het reguliere arbeidsrecht op bijna alle ambtenaren van toepassing worden. Dit heeft als gevolg dat u -vanaf 2017- in aanmerking komt voor een transitievergoeding, indien u 2 jaar of langer bij uw werkgever hebt gewerkt en het contract wordt beëindigd. Geldt dit ook voor deze ambtenaar? BVD
Patrick Tates (arbeidsjurist)
december 16, 2016 09:25
1.187
Beste PBPetrus, dit is een wetsvoorstel dat rond 2017-2018 in werking zal treden. Of deze wijziging per 1 januari 2017 in werking zal treden is nog onzeker. Er loopt namelijk nog een procedure tegen dit voorstel.
Rini
augustus 04, 2017 18:43
188
Beste L.s, ik was in dienst bij de politie na drie ziek ben 100% afgekeurd nu ben per augustus ontslagen. Ik was 12 jaar in dienst heb ik recht op transitievergoeding. Vr. Gr Rini
Latoya (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
augustus 09, 2017 13:19
1.188
Beste Rini, dit hangt er vanaf of u als ambtenaar werkzaam was of als werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst. Wanneer u als ambtenaar werkzaam bent geweest heeft u geen recht op de transitievergoeding. Een ambtenaar valt niet onder het Arbeidsrecht maar onder het Ambtenarenrecht. De transitievergoeding is een regeling uit het Arbeidsrecht en geldt alleen voor werknemers die werkzaam zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst.
WIEBE
januari 26, 2020 15:34
189
na een opzegtermijn men zegt 10 maanden krijg ik ontslag met wederzijtse toezegging of via uwv of kantonrechter is die hoger dan wettelijke transitie

Reageer

Annuleren

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie