Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag via de kantonrechter in het nieuwe ontslagrecht

In het ontslagrecht volgens de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) zijn inmiddels een aantal ontslagzaken door kantonrechters behandeld. De kantonrechters kunnen verschillend omgaan met ontslagzaken.

  

Kantonrechter Leeuwarden

De kantonrechter Leeuwarden oordeelt over het ontslag van een niet functionerende werknemer in het onderwijs waarbij de werkgever bereid is een vergoeding van 5.000 euro voor outplacement te betalen. De kantonrechter stelt echter dat een zelf afgesproken bedrag van 5.000 niet strookt met de kantonrechters-richtlijnen en hij slechts 2 soorten vergoedingen kan toekennen, namelijk:

  • de transitievergoeding (volgens vaste formule) en
  • de extra ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding

 

De transitievergoeding is NIET verschuldigd omdat het ontslag voor 1 juli 2015 in gang is gezet (overgangsrecht transitievergoeding). De extra ontslagvergoeding kan de kantonrechter alleen toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit is niet het geval, dus heeft de werknemer ook geen recht op de extra ontslagvergoeding. De kantonrechter hanteert een strikte toepassing van de Wet Werk en Zekerheid en laat dus ook geen ruimte voor onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer. Werknemer heeft dus geen recht op vergoeding van 5.000 euro voor outplacement.

 

Reactie Juristen ArbeidsRecht Nederland: als werkgever en werknemer het ontslag onderling hadden geregeld en niet de route via de kantonrechter hadden gevolgd, hadden ze de afspraak over de 5.000 outplacement kunnen maken. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd, die rechtgeldig is. Op deze wijze worden tegenwoordig de meeste ontslagen onderling geregeld. De kantonrechter komt er niet aan te pas.

Meer over ontslag met wederzijds goedvinden via vaststellingsovereenkomst

 

Kantonrechter Almelo

De kantonrechter Almelo oordeelt over een medewerker in het onderwijs die niet goed functioneert. Werkgever is bereid bij ontslag een vergoeding van  €23.000,- mee te geven. De kantonrechter Almelo stelt dat hij maar 2 vergoedingen kan toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding.

 

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst, zonder tussenkomst van de rechter, middels wederzijds goedvinden beëindigd kan worden. Dit voorkomt onnodige belasting van de rechterlijke macht. Bij ontslag met wederzijds goedvinden komen werkgever en werknemer het ontslag onderling overeen. De afspraken, waaronder de ontslagvergoeding,  worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werkgever betaalt een ontslagvergoeding van €23.000,- aan de werknemer.

  

Conclusie ontslag via kantonrechter

Als ontslag via de kantonrechter loopt, kan de kantonrechter het ontslag afwijzen (werknemer blijft in dienst) of het ontslag toewijzen onder toekenning van de transitievergoeding en eventueel de extra ontslagvergoeding. Als werkgever en werknemer al afspraken hebben gemaakt, kan de kantonrechter een ontslagzaak ook terugverwijzen (kantonrechter Almelo). Werkgever en werknemer zullen dan zelf het ontslag + de ontslag-afspraken moeten bevestigen en vastleggen. De kantonrechter speelt dan geen rol meer.

Meer over ontslag via kantonrechter

  

Zoekt u een arbeidsjurist?

Dreigt ontslag voor u en zoekt u een arbeidsjurist ? Bel 088-20 50 899 of vraag advies arbeidsjuristHet eerste advies is gratis

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie