Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding door kantonrechter

Bij de beëindiging van een dienstverband via de kantonrechter kan de kantonrechter 2 soorten vergoedingen toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding. De transitievergoeding wordt aan de hand van een formule berekend. De transitievergoeding is de werkgever verschuldigd als de werknemer 2 jaar of langer in dienst is en de werkgever het dienstverband beëindigd.

 

Extra ontslagvergoeding via kantonrechter nog onduidelijk

Over de toepassing van de extra ontslagvergoeding is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid niet duidelijk. De kantonrechter Noord-Nederland heeft recent uitgelegd waar naar gekeken wordt bij het toekennen van een extra ontslagvergoeding. Er moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever. Voorbeeld is een werkgever die consequent zijn verplichtingen niet nakomt en als gevolg een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Een ander voorbeeld is een werkgever die een valse grond voor ontslag aanvoert met als doel een onwerkbare situatie te creëren.

 

Extra ontslagvergoeding wegens ontslag vanwege ziekte

Recent heeft de kantonrechter Oost-Brabant aan een werknemer een extra ontslagvergoeding toegekend. De kantonrechter oordeelde dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De werkgever wilde het dienstverband namelijk vanwege de ziekmelding van de werknemer beëindigen. De werkgever wordt een ernstig verwijt gemaakt dat daardoor de arbeidsrelatie verstoord is geraakt. De hoogte van de extra ontslagvergoeding staat in relatie tot de ernst van het verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever, daar is geen vaste formule voor.

Meer over ontslag via kantonrechter

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie