Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding door kantonrechter

Bij de beëindiging van een dienstverband via de kantonrechter kan de kantonrechter 2 soorten vergoedingen toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding. De transitievergoeding wordt aan de hand van een formule berekend. De transitievergoeding is de werkgever verschuldigd als de werknemer 2 jaar of langer in dienst is en de werkgever het dienstverband beëindigd.

 

Extra ontslagvergoeding via kantonrechter nog onduidelijk

Over de toepassing van de extra ontslagvergoeding is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid niet duidelijk. De kantonrechter Noord-Nederland heeft recent uitgelegd waar naar gekeken wordt bij het toekennen van een extra ontslagvergoeding. Er moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever. Voorbeeld is een werkgever die consequent zijn verplichtingen niet nakomt en als gevolg een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat. Een ander voorbeeld is een werkgever die een valse grond voor ontslag aanvoert met als doel een onwerkbare situatie te creëren.

 

Extra ontslagvergoeding wegens ontslag vanwege ziekte

Recent heeft de kantonrechter Oost-Brabant aan een werknemer een extra ontslagvergoeding toegekend. De kantonrechter oordeelde dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De werkgever wilde het dienstverband namelijk vanwege de ziekmelding van de werknemer beëindigen. De werkgever wordt een ernstig verwijt gemaakt dat daardoor de arbeidsrelatie verstoord is geraakt. De hoogte van de extra ontslagvergoeding staat in relatie tot de ernst van het verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever, daar is geen vaste formule voor.

Meer over ontslag via kantonrechter

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen