Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechter geeft minder vaak toestemming voor ontslag

Beter ontslagbescherming bij ontslag via kantonrechter

Werkgevers krijgen veel minder vaak toestemming van de kantonrechter voor ontslag van een werknemer sinds het nieuwe ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht is op 1 juli 2015 ingegaan. De ontslagbescherming voor werknemers is hiermee verbeterd.


50 % van ontslag-aanvragen wordt door kantonrechter afgewezen

Van de ontslagaanvragen die door de kantonrechter zijn behandeld wordt 50 % afgewezen. Oorzaak is dat de werkgever een enkelvoudige ontslag-reden (bijvoorbeeld disfunctioneren) uitvoerig moet bewijzen met een onderbouwd dossier. Voorheen konden werkgevers een optelsom maken van een aantal ontslag-redenen, zoals disfunctioneren, vaak ziek melden, nalatigheid en een verstoorde arbeidsrelatie. Dat was eenvoudiger voor de werkgever. Vanaf 1 juli 2015 moet de werkgever minimaal één ontslagreden uitputtend onderbouwen. In de praktijk lukt dat vaak niet. Dat verbetert de positie van de werknemer.

Meer over ontslag kantonrechter

 

Ontslagvergoeding niet meer smeerolie vanwege lagere transitievergoeding

Tweede reden is dat een kantonrechter vroeger pragmatisch te werk kon gaan door een hogere ontslagvergoeding (kantonrechtersformule) mee te geven aan de werknemer. Met de hoogte van de ontslagvergoeding  kon de kantonrechter uitdrukken of de werkgever of werknemer meer schuldig was aan het ontslag. Dit noemde men de smeerolie van het ontslag. Ook als het dossier niet goed onderbouwd was, werd de werknemer toch ontslagen, maar wel met een hogere ontslagvergoeding. Tegenwoordig ontvangt de werknemer een "vaste" transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding is bovendien lager dan de kantonrechtersformule, zodat het ontslag grotere negatieve -financiele- consequenties heeft voor de werknemer. Dat weegt de kantonrechter mee en dus zal hij vaker beslissen om de werknemer in dienst te laten.    

 

Alternatieve ontslagroute in onderling overleg middels een vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever niet afhankelijk wilt zijn van het oordeel van de kantonrechter, kan hij proberen een onderlinge vaststellingsovereenkomst te sluiten met de werknemer. Werkgever en werknemer maken onderling afspraken over het ontslag, waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding. De werknemer zal vaak de hogere kantonrechterformules eisen. Voor beide partijen is het voordeel dat de gang naar de kantonrechter wordt vermeden. Ontslag in onderling overleg zal veel vaker gebruikt gaan worden dan de kantonrechtersroute. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij ontslag in onderling overleg is het verstandig u bij te laten staan door een arbeidsjurist. Zit u zelf in een ontslagsituatie? Vraag advies aan arbeidsjurist

 

Meer weten over ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie