Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding 2017

Transitievergoeding bij cao vanaf 2017

Momenteel kan in een cao een vervangende voorziening dan de transitievergoeding worden opgenomen. Men kan dus in een cao afwijken van de wettelijke transitievergoeding als er maar een vergelijkbare regeling tegenover staat. Dit speelt bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen. De vervangende voorziening moet gelijkwaardig zijn aan de wettelijke regeling.

 

Vanaf 2017 wordt het aan de cao-partijen overgelaten om zelf de omvang van de voorzieningen te bepalen. Dit betekent dat de voorzieningen niet meer gelijkwaardig hoeven te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.

  

Transitievergoeding 2017 na ontslag bij 2 jaar ziekte

Als u ziek bent, is de werkgever verplicht om tijdens ziekte loon door te betalen. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, dan moet de werkgever bij ontslag via UWV de transitievergoeding betalen. Voor werkgevers is dit onwenselijk. In de praktijk houden sommige werkgevers de werknemer na 2 jaar ziekte in dienst. Dit heet een slapend dienstverband. Als u in dienst wordt gehouden hoeft de werkgever dus niet de transitievergoeding te betalen.

 

Vanaf 1 april 2020 wordt de werkgever gecompenseerd als zij na 2 jaar ziekte de transitievergoeding verschuldigd is. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in slapend dienstverband worden gehouden. Deze compensatie  geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De compensatie wordt betaald uit publieke middelen (Algemeen werkloosheidsfonds Awf). Om dit te bekostigen wordt de premie verhoogd. De werkgever ontvangt als compensatie maximaal de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben na 2 jaar ziekte. Voor de periode dat de werknemer slapend in dienst is geweest krijgt werkgever GEEN compensatie.

 

Voorbeeld transitievergoeding slapend dienstverband

Op 1 juli 2015 is de werknemer ziek geworden. Op 1 juli 2017 is de werknemer 2 jaar ziek en wordt vervolgens slapend in dienst gehouden. De werkgever ontslaat de werknemer op 1 april 2020 en betaalt de transitievergoeding. De werkgever ontvangt compensatie voor de transitievergoeding opgebouwd tot 1 juli 2017. Voor het deel dat de werknemer slapend in dienst is geweest (1 juli 2017 tot 1 april 2020), wordt werkgever niet gecompenseerd.

Transitievergoeding na 2017

De hoogte van de transitievergoeding blijft niet ieder jaar hetzelfde. Reken uw transitievergoeding uit in onze actuele berekenaar.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie