Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Hoe hoog is ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden?

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van ontslagvergoedingen.

 

Wat ontvangt u bij ontslag met wederzijds goedvinden

De meeste ontslagen vinden plaats via wederzijds goedvinden, waarbij werkgever en werknemer onderling ontslag-afspraken maken. Meer over ontslag wederzijds goedvinden.

 

Ontslagvergoeding + loondoorbetaling zonder te werken

Gemiddeld ontvangt een ontslagen werknemer bruto €24.000, waarvan €12.000 ontslagvergoeding en €8.000 vrijstelling van werk (salaris loopt door zonder te werken).

Vaak ontvangen werknemers ook nog een budget voor outplacement, cursussen of loonaanvulling. Lagere ontslagvergoedingen worden gecompenseerd met langere periodes loondoorbetaling tijdens vrijstelling van werk.

 

Wanneer hoge ontslagvergoeding, wanneer lage ontslagvergoeding

De reden van ontslag bepaalt mede de onderhandelingspositie van de werknemer (onderhandelingsvaardigheden zijn ook belangrijk). Als de reden van ontslag bij de werkgever ligt, heeft de werknemer een betere onderhandelingspositie en is de ontslagvergoeding hoger. De ontslagregeling is het gunstigst bij het vervallen van de functie. De gemiddelde ontslagvergoeding is €28.000. Bij verschil van inzicht over invulling van de functie is de ontslagvergoeding het laagst. Ook bij onacceptabel handelen van werknemer gelden lage ontslagvergoedingen, ca. €9.000.

Meer over onderhandelen ontslagvergoeding

 

Hogere ontslagvergoedingen bij grotere bedrijven

Ontslagvergoedingen liggen hoger bij grotere bedrijven. Ontslagen werknemers bij grotere bedrijven hebben een hoger salaris en zijn langer in dienst. Mannen, fulltimers en ouderen ontvangen ook hogere vergoedingen. Ouderen hebben vaker een lang dienstverband. De sector industrie betaalt de hoogste ontslagvergoedingen en de sectoren vervoer en communicatie de laagste. De ontslagvergoeding is het hoogst bij een sociaal plan of een regeling van de vakbond.

 

Hoogte ontslagvergoeding gebaseerd op transitievergoeding, onderlinge afspraken en kantonrechtersformule

De ontslagvergoeding is vaak gebaseerd op de transitievergoeding (50 %).  In 35 % van de ontslaggevallen wordt de hoogte onderling afgesproken. Vaak dient de transitievergoeding als ondergrens. Ook de kantonrechtersformule wordt nog gebruikt, namelijk bij 6 % van de ontslagregelingen.

Bereken verschil transitievergoeding-kantonrechtersformule

 

Wordt u ontslagen? Is uw ontslagvergoeding hoog genoeg? Laat u bijstaan door onze ontslagjuristen

Vraag hulp aan de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Heeft uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Doe gratis check vaststellingsovereenkomst

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen