Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Oorzaak van toename ontslag met wederzijds goedvinden

Tegenwoordig vindt 70% van de ontslagen plaats via wederzijds goedvinden. Bij wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken over de ontslagvergoeding, outplacement-ondersteuning en vergoeding voor juridische kosten. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

 

Ontslagen via kantonrechter of UWV komen nog maar weinig voor.

 

Waarom meer ontslagen met wederzijds goedvinden

Redenen vanuit de werkgever zijn: de werkgever wil of kan een onvolledig dossier niet op orde brengen. Bijvoorbeeld: bij een ontslag wegens disfunctioneren wil de werkgever geen langdurig verbetertraject inzetten. Of bij verstoorde arbeidsverhoudingen wil de werkgever geen mediation inzetten. Liever stuurt de werkgever aan op ontslag met wederzijds goedvinden.

Ook weet de werkgever zeker dat na een ontslag met wederzijds goedvinden de zaak afgesloten is en er geen risico is op een UWV of kantonrechter-procedure.

 

Redenen voor werknemer om akkoord te gaan met ontslag met wederzijds goedvinden

Werknemers gaan vaak akkoord omdat ze opzien tegen een UWV of kantonrechter-procedure of tegen dossieropbouw. Ook worden via ontslag met wederzijds goedvinden afspraken gemaakt over ontslagvergoeding, outplacement (hulp bij vinden van een nieuwe baan) en vergoeding voor juridische kosten. Bij een ontslag-procedure via UWV of kantonrechter, is er alleen de transitievergoeding en soms een extra ontslagvergoeding.

 

Krijgt u ontslag? Wilt u er met uw werkgever onderling uitkomen?

Laat u bijstaan door de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland.

Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

Heeft u al een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Doe gratis check vaststellingsovereenkomst

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen