Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Lagere transitievergoeding, ontslag kantonrechter eenvoudiger

Lagere transitievergoeding bij dienstverband langer dan 10 jaar

Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontvangt een ontslagen werknemer nu ½ maand transitievergoeding. Dat wordt volgens het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans teruggebracht naar een derde maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt een ontslagen werknemer nu ook al een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Dat blijft gelijk. 50-plussers blijven volgens het nieuwe ontslagrecht een hogere transitievergoeding ontvangen na 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar.

  

Tweede wijziging: transitievergoeding al vanaf eerste dag dienstverband

Volgens de huidige ontslagwet ontvangen werknemers pas een transitievergoeding na 2 jaar dienstverband. In het nieuwe ontslagrecht krijgen werknemers vanaf de start van hun arbeidsovereenkomst de transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen (volgens de huidige transitievergoeding-formule)

  

Ontslag via kantonrechter wordt eenvoudiger, ontslagvergoeding mogelijk 50% hoger

Volgens de Overheid is ontslag via de kantonrechter in bepaalde situaties onnodig moeilijk. De kantonrechter moet ontslag toetsen op basis van 1 afzonderlijke ontslagreden. Er zijn 8 ontslagredenen, waaronder disfunctioneren, verwijtbaar handelen,  verstoorde arbeidsrelatie, etc. Als de kantonrechter GEEN akkoord voor ontslag geeft blijft de werknemer in dienst. In de toekomst moet mogelijk worden dat meerdere redenen gezamenlijk voldoende reden is voor ontslag (bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie). In die “combinatie”-gevallen mag de kantonrechter het ontslag toestaan waar dat nu niet mogelijk is. Als financiele compensatie voor het ontslag kan de rechter een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Meer over ontslag kantonrechter

 

Ingangsdatum nieuwe ontslagwet 1 januari 2020

Deze ontslagplannen uit het Regeerakkoord zijn uitgewerkt in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de WAB. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de WAB. Voorjaar 2019 gaat de WAB naar de Eerste Kamer.

 

Wilt u meer weten over ontslagrecht?

Bestel gratis boekje “ontslag en transitievergoeding 2019” van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Heeft u zelf te maken met ontslag? Bel Juristen ArbeidsRecht Nederland op 088 20 50 899. U krijgt meteen een jurist aan de lijn.

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen