Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Onenigheid over ontslag afspraken leidt tot ontslag ZONDER transitievergoeding

Een secretaresse in een ziekenhuis besluit in overleg met de directie te stoppen. Boventalligheid of ontslag speelt geen rol. De secretaresse denkt te goeder trouw met vervroegd pensioen te gaan. Een periode van 3 jaar tot haar officiële pensioendatum. Er ontstaat onduidelijkheid over de afspraken. Deze zijn niet goed besproken en vastgelegd.

  

Zij krijgt geen salaris meer, geen prepensioen en komt niet in aanmerking voor een uitkering. Ze ontvangt ook geen ontslagvergoeding.

 

De vrouw stapt naar de kantonrechter

Voor de rechter eist de vrouw doorbetaling van salaris tot ontslagdatum, en een transitievergoeding van 46.000 euro op ontslagdatum. Het ziekenhuis wijst naar de vaststellingsovereenkomst. Die zegt niets over een transitievergoeding. Het ziekenhuis stelt dat de vrouw zelf haar arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. Dus zijn de financiële gevolgen voor haar, redeneert het ziekenhuis. Echter, deze vaststellingsovereenkomst vermeldt maar één handtekening: die van het ziekenhuis. De ondertekening van de secretaresse ontbreekt. Haar advocaat meldt een verstoorde arbeidsverhouding en een onwerkbare situatie. Het ziekenhuis zegt niets van een arbeidsconflict gemerkt te hebben en geeft aan dat mevrouw zó weer mag beginnen met werken, als zij dat wil.

 

Kantonrechter moet beslissen omdat partijen er samen niet uitkomen

Werkgever en werknemer komen er samen niet uit, dus de kantonrechter beslist. De kantonrechter oordeelt dat de secretaresse ontslag krijgt ZONDER recht op een transitievergoeding. De slechtst denkbare uitkomst voor de werknemer.

 

Ontslag in onderling overleg de beste oplossing

De meeste ontslagen worden onderling geregeld. Werkgever en werknemer maken afspraken over hoogte ontslagvergoeding en datum ontslag. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer laat zich vaak juridisch bijstaan door een jurist zodat zijn/ haar rechten gewaarborgd worden. Dit voorkomst een ontslagprocedure bij de kantonrechter waar de uitkomst onzeker is en nadelig kan uitpakken.

Meer over ontslag met wederzijds goedvinden

Dreigt voor u ontslag? Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie