Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag van lid motorclub teruggedraaid, ambtenaar krijgt baan terug

 

Het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie is ongedaan gemaakt. Hij kreeg eerder ontslag vanwege zijn lidmaatschap van de motorclub Satudarah.

De ambtenaar kreeg ontslag omdat hij lid was van Satudarah. Echter, de Centrale Raad van Beroep bepaalde in tweede instantie dat de minister van Justitie deze ambtenaar niet zomaar ontslag had mogen geven. Het ministerie paste de regels te kortzichtig toe, aldus de Centrale Raad van Beroep. Echter, weer later besloot de minister de beslissing van het ontslag te handhaven. De ambtenaar ging hiertegen opnieuw in beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

 

Onverwachte wending leidt tot herroepen van ontslag

Satudarah is sinds medio 2018 door de rechtbank in Den Haag verboden en direct ontbonden. Dus oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat er geen sprake meer is van lidmaatschap van een motorclub. Als gevolg daarvan wordt het dienstverband van de ambtenaar vanaf de datum van ontslag hersteld.

Meer over ambtenaar en ontslag

 

Bent u ambtenaar? Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ambtenarenjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen