Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding voor óf na 1 januari 2020?

Ik ben met mijn werkgever in gesprek over ontslag, waarbij ik de transitievergoeding meekrijg. Volgens mij wordt de transitievergoeding lager vanaf 1 januari, dan is het toch gunstiger om voor 1 januari ontslagen te worden?

Ik werk er trouwens al meer dan 25 jaar.

Conny Knols

35 Reacties

Jasper
augustus 13, 2019 11:50
1
Het klopt dat er vanaf volgend jaar een andere berekening geldt voor de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding zal hierdoor lager uitvallen dan nu het geval is. Als het ontslag plaatsvindt voor 1 januari 2020 dan maakt u aanspraak op een hogere transitievergoeding dan als het ontslag na 1 januari 2020 plaatsvindt.
menno
september 12, 2019 16:30
2
ik wou dat ze de transisievergoeding nooit hadden uitgevonden kreeg 24000 euro vergoeding en moet aan de belasting bijna 28000 euro terug betalen . dan vraag je je toch af waarom zoveel geld meegeven als toch de belasting ermee vandoor gaat.
Marius Winter (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
september 26, 2019 16:42
1.2
Hallo Menno, het kan niet dat de belasting hoger is dan de transitievergoeding. In 2019 betaal je maximaal 51,75 % belasting over jouw transitievergoeding. Dat percentage van 51,75 % geldt VANAF een totaal inkomen (salaris + transitievergoeding) van 68.507,- per jaar. Is het inkomen lager dan 68.507,- per jaar, dan betaalt u minder belasting (36,65 % of 38,1 %).
Mark
september 23, 2019 14:17
3
De vraag is denk ik of de aanvraagdatum bepalend is of de ingangsdatum van het ontslag. Ik zit in dezelfde situatie.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
september 25, 2019 15:18
4
Indien een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontslagverzoek bij de kantonrechter voor 1 januari 2020 is ingediend, wordt de oude transitievergoeding berekening toegepast. Voor alle ontslagaanvragen en -verzoeken vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe berekening van de transitievergoeding. Als een werknemer en -gever uit elkaar willen gaan middels een vaststellingsovereenkomst, is het afhankelijk van de onderhandelingen hoe hoog de transitievergoeding wordt.
Katy
oktober 01, 2019 11:33
5
En hoe zit dit met aanzeggen voor een contract wat afloopt in 2020? Als in 2019 wordt aangegeven dat een jaarcontract wat loopt tot 20 januari 2020 eindigt, heeft de medewerker dan wel recht op de transitievergoeding?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 01, 2019 12:01
6
De werkgever moet 1 maand voor het einde van het contract laten weten: wel of niet verder te willen met de werknemer. In uw geval moet de werkgever u voor 20 december daar schriftelijk van op de hoogte brengen. U heeft in ieder geval recht op een transitievergoeding volgens de nieuwe berekening. Vanaf 2020 hebben werknemers namelijk vanaf hun eerste werkdag al recht op een transitievergoeding. Met vriendelijke groet, Juristen Arbeidsrecht Nederland
Dineke
oktober 01, 2019 18:39
7
Ik ben op 23 mei afgekeurd door UWV en heb nu een WIA uitkering mijn werkgever wil mijn pas in januari 2020 ontslaan dan hoeft hij minder transitie vergoeding te geven kan dat zomaar
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 02, 2019 08:47
1.7
De werkgever mag na 2 jaar ziekte bepalen op welk moment er tot ontslag wordt overgegaan. Uw werkgever kan er dus voor kiezen om het ontslag pas in 2020 te laten plaatsvinden zodat er een lagere transitievergoeding betaald hoeft te worden. U kunt uw werkgever helaas niet verplichten om het ontslag dit jaar te laten plaatsvinden. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Ans
oktober 01, 2019 18:57
8
Heb ik het mis of niet: als je werkgever je vrijstelling geeft van werk, blijft het recht op een transitievergoeding van kracht.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 02, 2019 08:54
9
Dat ligt eraan wat u bent overeengekomen met uw werkgever. Alleen als u 2 jaar of langer in dienst bent en uw contact loopt af, de werkgever heeft een ontslagvergunning van het UWV gekregen of de rechter heeft het ontslag uitgesproken, is er een wettelijk recht op een transitievergoeding. Als u met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, ligt het eraan wat u met uw werkgever bent overeengekomen. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Rob
oktober 02, 2019 21:21
10
Stel: -aansluitend op een periode van 2 jaar ziek zijn, wordt in 2019 Wia toegekend. - ontslag met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen. - de opzegtermijn is 4 maanden, waarmee de opzegtermijn in 2019 start en de datum van ontslag in 2020 ligt. Vraag: moet voor de berekening van de transitievergoeding uitgegaan worden van de regels van vóór 2020 of van die die per 1-1-2020 gelden.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 03, 2019 08:52
11
Dat ligt eraan wat u in de vaststellingsovereenkomst met uw werkgever heeft afgesproken. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarde staan waaronder het ontslag zal plaatsvinden. De transitievergoeding die daarin wordt overeengekomen moet u uitonderhandelen me uw werkgever. Voor ontslag met wederzijds goedvinden zijn er namelijk geen wettelijke regels die de hoogte van de transitievergoeding bepalen. Alleen als het ontslag loopt via het UWV of de kantonrechter en de procedure is in 2019 gestart, wordt er uitgegaan van de berekening van 2019 voor de wettelijke transitievergoeding. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 14:14
1.11
Beste Rob, ter aanvulling: jouw ontslag is in 2019 afgesproken, dus logisch is om de transitivergoeding 2019 te gebruiken. Maar, zoals gezegd: bij ontslag met wederzijds goedvinden onderhandel je over de hoogte. Ik adviseer in te zetten op de -hogere-transitievergoeding 2019.
Dees
oktober 07, 2019 22:58
12
Mijn twee jaar einde dienstverband zit er 6 november op de uitbetaling is tussen een en twee maanden als dat januari word kom ik dan in het nieuwe transitie vergoeding ?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 09:30
1.12
Als uw dienstverband op 6 november 2019 wordt beëindigd, heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding volgens de berekening van 2019. Het ontslag heeft namelijk in 2019 plaatsgevonden en daarom gelden ook nog de regels van 2019. Dat eventuele betaling pas in 2020 plaatsvindt heeft geen invloed op de berekening van de transitievergoeding.
Dees
oktober 09, 2019 22:24
1.1.12
Ik had nog een vraagje hoelang duurt het voor ze een transitievergoeding uit betalen of hoelang mag het duren groetjes
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 10, 2019 08:43
1.1.1.12
Beste Dees, De transitievergoeding moet worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, tegelijk met de betaling van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. De transitievergoeding moet binnen een maand na het einde van het dienstverband worden uitbetaald. In uw geval dus op of voor 6 december 2019. Eventueel kan de transitievergoeding in termijnen worden uitbetaald, maar dit moet expliciet (uitdrukkelijke instemming) met u zijn overeengekomen.
Dees
oktober 07, 2019 23:00
13
Ben namelijk 10 jaar in dienst me ontslag komt omdat ik ben afgekeurd .
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 14:19
1.13
Beste Dees, ik lees dat je 10 jaar werkt. TOT 10 jaar is er GEEN verschil tussen transitievergoeding 2019 en 2020. Namelijk elk gewerkt jaar levert 1/3 maand transitievergoeding op. In 2019 ontvang je NA 10 jaar werken 1/2 maand per gewerkt jaar (en 50-plussers 1 maand per gewerkt jaar). Vanaf 2020 vervalt deze hogere vergoeding en ontvang je voor elk gewerkt jaar 1/3 maand.
Dees
oktober 09, 2019 22:04
1.1.13
Dank u dan heb ik nog wat te krijgen met me 56 ste leeftijd groetjes
Dees
oktober 08, 2019 10:33
14
Dank u voor het bericht groetjes
Amy
oktober 08, 2019 15:40
15
Goedemiddag, Ik werk bij een kleine werkgever met financiële problemen en door ziekte werk ik op dit moment niet volledig. Volgens het opbouwschema van de arboarts ben ik half december weer fulltime aan het werk. Ik verwacht dan ontslagen te worden door een reorganisatie. Ik ben al bijna 19 jaar in dienst. Ik heb een opzegtermijn van 4 maanden. En de arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het begin van een nieuw kalendermaand worden opgezegd. Als ik in december wordt ontslagen geldt dan de regeling van 2019 of die van 2020? Voor mij is de regeling van 2020 beter.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 16:11
1.15
Beste Amy, in geval van ontslag door een reorganisatie is het gebruikelijk dat het ontslag loopt via het UWV. Als het UWV een ontslagvergunning verleent kan de werkgever overgaan tot ontslag. In uw geval geldt er een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden die ingaat op de eerste van de volgende maand. Als de ontslagprocedure bij het UWV in 2019 wordt gestart dan geldt de regeling van 2019. Alleen als de procedure in 2020 wordt gestart, geldt de regeling van 2020.
Whaj smits
oktober 09, 2019 10:21
16
Hallo.Ik ben vanaf november 2015 in slapend dienstverband gehouden totdat ik aan mijn aow gerechtigde leeftijd ben.Dat was afgelopen juni 2019.Heb ik ook recht op mijn transitievergoeding die ik nooit ontvangen heb,met vriendelijk groet. Dhr smits.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 09, 2019 10:31
1.16
Beste Whaj, helaas bestaat er geen recht op een transitievergoeding op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Uw werkgever heeft u waarschijnlijk in een slapend dienstverband gehouden tot aan uw pensioen zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.
Mar
oktober 09, 2019 10:28
17
Goedendag, ik heb na 2 jaar ziekte een aanvraag lopen bij UWV voor een WIA uitkering. Nu heeft het UWV mijn werkgever een loonsanctie opgelegd met een aantal vragen bij de verslagen over re-integratie. Voor mij is het financieel onvoordelig als ik mijn ontslag krijg na jauarie 2020, omdat ik dan de transitievergieding voor mij wordt gehalveerd ( ik ben 59 en 17 jaar in dienst). Mijn werkgever heeft met de nieuwe regelmrecht op compensatie transitievergieding van het UWV. Dus lijkt het in het voordeel van het UWV om mijn WIA uitkering en intslag uit te stellen tot na 1 januari 2020. Zou het kunnen zijn dat ze het nu bewust uitstellen door die loonsanctie op te leggen? Groet, M
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 09, 2019 10:46
1.17
Beste Mar, omdat er een loonsanctie is opgelegd kan uw werkgever pas overgaan tot ontslag als de loonsanctie voorbij is. Hierdoor zal het ontslag in 2020 plaatsvinden en krijgt u een lagere transitievergoeding. Het lijkt mij niet dat het UWV expres een loonsanctie oplegt zodat er een lagere compensatie betaald hoeft te worden. Het UWV legt juist loonsancties op zodat werkgevers zich in het vervolg wel houden aan de re-integratieverplichtingen.
deen
oktober 11, 2019 16:05
18
Mijn man hoorde dat functies op afdelingen worden samengevoegd en van 20 banen max. 5 overblijven. Een dame met 21 dienstjaren ging in paniek. Ze wil geen verandering. Tegeliijk is ze volgens oude systeem beter uit dan in 2020-systematiek. Wat te communiceren ?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 11, 2019 17:31
1.18
Beste Deen, reorganisatie is een manier voor een werkgever om werknemers te ontslaan. De werkgever moet aan UWV toestemming vragen voor het ontslag. Er moet een bedrijfseconomische reden zijn. Ook moet de juiste ontslagvolgorde worden gevolgd (afspiegeling). Bij ontslag via UWV heeft uw man recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding in 2019 is 1/3 maandloon per jaar voor de eerste tien jaren in dienst. Na 10 jaar is de transitievergoeding 1/2 maand per jaar. 50-plussers die minstens tien jaar in dienst zijn, krijgen 1 maand per gewerkt jaar. Vanaf 2020 is de transitievergoeding 1/3 maand per jaar voor alle werknemers. Vanaf 2020 wordt de transitievergoeding dus lager bij dienstverbanden langer dan 10 jaar.
Rene steman
oktober 11, 2019 19:26
19
Ik word op 1 november als rijksambtenaar na ruim 2 jaar ziek te zijn ontslagen ontvang inmiddels een WIA uitkering . Heb ik recht op een transitievergoeding.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 14, 2019 08:28
1.19
Beste Rene, het recht op de transitievergoeding bestaat als de arbeidsovereenkomst na minimaal 2 jaar wordt beëindigd. Ambtenaren werken NIET op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. Daarom is de transitievergoeding niet van toepassing op ambtenaren.
Sylvia
oktober 13, 2019 19:27
20
Geldt de belastingheffing van 51% over de minder dan 68.000 euro totaal salaris alleen over mijn salaris? Of wordt het salaris van mijn man daar door de belastingdienst ook bij opgeteld?
Sylvia
oktober 13, 2019 19:33
21
Excuses, 51% over meer dan 68000 euro bedoelde ik en tussen de 36 en 38% over minder dan 68000 euro totaal.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 14, 2019 15:39
1.21
Beste Sylvia, De hoogte van het belastingpercentage hangt af van UW totale inkomen + transitievergoeding. Het salaris van uw fiscale partner telt NIET mee. Boven 68.000 inkomen betaalt u 51 % belasting. Tot 68.000 inkomen betaalt u 38 % belasting. Dit geldt voor 2019. In 2020 wordt de belasting lager.

Reageer

Annuleren

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen