Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding NIEUW of OUD: welke is hoger?

Ik ben met mijn werkgever in gesprek over ontslag, waarbij ik de transitievergoeding meekrijg. Volgens mij wordt de transitievergoeding lager vanaf 1 januari, dan is het toch gunstiger om voor 1 januari ontslagen te worden?

Ik werk er trouwens al meer dan 25 jaar.

Conny Knols

156 Reacties

Jasper
augustus 13, 2019 11:50
1
Het klopt dat er vanaf volgend jaar een andere berekening geldt voor de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding zal hierdoor lager uitvallen dan nu het geval is. Als het ontslag plaatsvindt voor 1 januari 2020 dan maakt u aanspraak op een hogere transitievergoeding dan als het ontslag na 1 januari 2020 plaatsvindt.
Van Anrooij
oktober 29, 2019 10:40
1.1
Ik ben vanaf 2009 tot nu werkzaam bij dezelfde werkgever. Ik ben in 2011 zes maanden naar Bonaire geweest. Moet ik voor de berekening van de tranisitievergoeding uitgaan van 2009 of van 2011?
receptie
oktober 30, 2019 12:55
1.1.1
De transitievergoeding wordt berekend op basis van het arbeidsverleden. Als u nog in dienst was toen u naar Bonaire ging, moet uitgegaan worden van 2009. Als u nadat u naar Bonaire bent geweest weer in 2011 in dienst bent getreden, moet uitgegaan worden van 2011.
Henk
oktober 30, 2019 18:24
1.1.1.1
Op al de salarisstroken staat datum in dienst 2009. Alleen op de laatste salarisstrook staat datum in dienst 2016. Kan ik met de salarisstroken aantonen dat ik vanaf 2009 in dienst ben geweest?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 31, 2019 10:05
1.1.1.1.1
Beste Henk, Als u middels uw salarisstroken kunt aantonen dat u sinds 2009 in dienst bent, dan is uw bewijspositie sterk. Het zal ook helpen als u middels uw arbeidsovereenkomst kunt aantonen dat u sinds 2009 in dienst bent. De werkgever moet dan aantonen dat het dienstverband niet in 2009 is overeengekomen, maar in 2016. Aan gewijzigde salarisstroken alleen heeft de werkgever dan niet genoeg.
Henk
oktober 31, 2019 14:23
1.1.1.1.1.1
Bedankt voor je heldere antwoord. Op mijn laatste loonstrook heeft mijn werkgever de datum in dienst aangepast van 2009 naar 2016. Moet ik daar nog bezwaar tegen maken of kan ik het beter zo laten omdat we waarschijnlijk toch naar een vaststellingsovereenkomst gaan?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 31, 2019 14:30
1.1.1.1.1.1.1
Beste Henk, Het is verstandig om aan te geven bij de werkgever dat de verkeerde datum qua indiensttreding op het loonstrookje. Het is uiteindelijk voor de vaststellingsovereenkomst belangrijk dat de juiste datum vermeldt staat. Als u nu aangeeft dat de datum op de oude loonstrook niet klopt, kan de werkgever hier zich later niet meer op beroepen.
Henk
oktober 31, 2019 14:35
1.1.1.1.1.1.1.1
Top ga ik doen!
Henk
november 05, 2019 15:11
2.1.1.1.1.1.1.1
Er is sprake van een overname door een andere eigenaar en ik zou onder dezelfde voorwaarden meekunnen met dat bedrijf. Ik heb daar niet heel erg veel zin in. Mijn werkgever stelt nu een vaststellingsovereenkomst voor. Is dat voor de werkgever bindend of kan mijn werkgever daar later nog op terug komen.
s Barbe
november 14, 2019 12:47
2.1
Beste , Mijn vader is al reeds 20 jaar in slapend dienstverband. Hij is destijds volledig afgekeurd. Nu probeert hij ivm een transitie vergoeding al geruime tijd om zijn werkgever ertoe te bewegen hem te ontslaan. Tot nu toe Zonder succes. Nu heeft hij na al die jaren binnenkort eindelijk een gesprek met de directeuren van het ( grote ) bedrijf. Ik ben daarover eigenlijk verwonderd want per 1 2020 wordt de vergoeding minder EN met in het aankomend jaar bereikt mijn vader de pensioenleeftijd. Het lijkt er aan de ene kant dus op alsof er nu bereidheid is tot actie maar ik vertrouw het nog niet helemaal. Kunt u aangeven waar wij in jet gesprek Alert op Moeten zijn en met name ivm zijn pensioenleeftijd.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 14, 2019 13:41
1.2.1
Beste Barbe, Als uw vader de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is de werkgever geen transitievergoeding meer verschuldigd. Vandaar dat het van belang is dat het ontslag wordt gerealiseerd voordat uw vader deze leeftijd bereikt. Ook is het van belang dat de juiste transitievergoeding wordt toegekend. Het is afhankelijk van het moment waarop het ontslag bij het UWV wordt aangevraagd welke regelgeving van toepassing is voor de transitievergoeding. Als het ontslag wordt gerealiseerd middels een vaststellingsovereenkomst, zijn de werknemer en de werkgever vrij om te bepalen wat de hoogte van de transitievergoeding is.
Desiree
december 14, 2019 14:33
1.1.2.1
Hallo ik heb 2 banen, bij een wergever krijg ik transitie vergoeding. Kan ik dan bij mijn andere werkgever blijven werken ik heb die baan al 2 jaar
tonia
november 15, 2019 11:59
2.2.1
Je moet zorgen dat hij een brief stuurt naar de werkgever om het slapende dienstverband te beindigen voor 31-12-2019. Indien hij geen goede overeenkomst kan sluiten met de directeur makenkan hij wel aanspraak maken op den hoger transitievergoeding. Misschien toch even langs bij je advocaat of het juridisch loket, om je rechten te behouden.
Caroline
december 12, 2019 09:20
3.1
Ik heb mijn ontslag gekregen op 30 augustus 2019. Mijn transitie vergoeding wordt op 1 januari uitgekeerd. Moet ik uitgaan van de nieuwe of oude berekening. Alvast bedankt
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 12, 2019 09:22
1.3.1
Beste Caroline, als het ontslag in 2019 heeft plaatsgevonden en u langer dan 2 jaar in dienst bent geweest, heeft u recht op de transitievergoeding volgens de oude berekening (2019).
Rob
februari 09, 2020 12:24
4.1
In de cao Jeugdzorg is dit niet geval. Als het niet wordt overeengekomen tussen vakbond en werkgever en beschreven dan geldt de oude regeling. Dit staat in de nieuwe CAO Jeugdzorg.
Bosch
februari 13, 2020 13:28
5.1
Ik las ergens dat als de ontslagaanvraag voor 1 januari 2020 aangevraagd is bij het uwv dat je dan nog onder de 'oude' regeling valt, klopt dit?
Jasper
februari 13, 2020 13:55
1.5.1
Beste Bosch, dat klopt als het ontslag al is ingezet in het vorige jaar (aanvraag ingediend bij het UWV in 2019) dan valt u nog onder de oude regeling.
menno
september 12, 2019 16:30
2
ik wou dat ze de transisievergoeding nooit hadden uitgevonden kreeg 24000 euro vergoeding en moet aan de belasting bijna 28000 euro terug betalen . dan vraag je je toch af waarom zoveel geld meegeven als toch de belasting ermee vandoor gaat.
Marius Winter (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
september 26, 2019 16:42
1.2
Hallo Menno, het kan niet dat de belasting hoger is dan de transitievergoeding. In 2019 betaal je maximaal 51,75 % belasting over jouw transitievergoeding. Dat percentage van 51,75 % geldt VANAF een totaal inkomen (salaris + transitievergoeding) van 68.507,- per jaar. Is het inkomen lager dan 68.507,- per jaar, dan betaalt u minder belasting (36,65 % of 38,1 %).
Mark
september 23, 2019 14:17
3
De vraag is denk ik of de aanvraagdatum bepalend is of de ingangsdatum van het ontslag. Ik zit in dezelfde situatie.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
september 25, 2019 15:18
4
Indien een ontslagaanvraag bij het UWV of een ontslagverzoek bij de kantonrechter voor 1 januari 2020 is ingediend, wordt de oude transitievergoeding berekening toegepast. Voor alle ontslagaanvragen en -verzoeken vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe berekening van de transitievergoeding. Als een werknemer en -gever uit elkaar willen gaan middels een vaststellingsovereenkomst, is het afhankelijk van de onderhandelingen hoe hoog de transitievergoeding wordt.
Erna
oktober 23, 2019 15:43
1.4
Bedoelen jullie met indienen, aanvragen voor 1 jan 2020. Als je 8 jan 2020 2 jaar ziek is en dan ontslag via UWV krijgt waar moet je dan rekening mee houden? De oude of nieuwe regeling
receptie
oktober 25, 2019 09:47
1.1.4
Beste Erna, Voor de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod voor de werkgever. Hij kan gedurende deze twee jaar de arbeidsovereenkomst niet opzeggen via het UWV. Pas als sprake is van twee jaar ziekte, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om een verzoek tot een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. In de situatie die u schetst kan vanaf 8 januari 2020 een verzoek tot een ontslagaanvraag ingediend worden. Dit betekent dat de nieuwe regelgeving van toepassing is.
Gadiza
januari 09, 2020 16:28
2.4
Mijn werkgever heeft in oktober 2019 een ontslagverzoek ingediend bij het UWV i.v.m 2 jaar ziekte. Ontslag is door het UWV toegekend. Mijn ontslag gaat in februari 2020 in. Val ik dan alsnog in de oude regeling voor de transitievergoeding omdat mijn werkgever al in 2019 dit heeft aangevraagd bij het UWV. Vriendelijk bedankt gadiza
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 13, 2020 08:51
1.2.4
Beste Gardiza, omdat de ontslagaanvraag in 2019 bij het UWV is ingediend, geldt de oude rekenformule van 2019 voor het berekenen van de transitievergoeding.
Gadiza
februari 12, 2020 15:19
2.2.4
Goedenmiddag meneer Jasper, Ik wil u hartelijk bedanken voor u bericht. Mvg Gadiza
Katy
oktober 01, 2019 11:33
5
En hoe zit dit met aanzeggen voor een contract wat afloopt in 2020? Als in 2019 wordt aangegeven dat een jaarcontract wat loopt tot 20 januari 2020 eindigt, heeft de medewerker dan wel recht op de transitievergoeding?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 01, 2019 12:01
6
De werkgever moet 1 maand voor het einde van het contract laten weten: wel of niet verder te willen met de werknemer. In uw geval moet de werkgever u voor 20 december daar schriftelijk van op de hoogte brengen. U heeft in ieder geval recht op een transitievergoeding volgens de nieuwe berekening. Vanaf 2020 hebben werknemers namelijk vanaf hun eerste werkdag al recht op een transitievergoeding. Met vriendelijke groet, Juristen Arbeidsrecht Nederland
Esther
oktober 16, 2019 16:48
1.6
En dient de transitievergoeding dan te worden berekend over de gehele looptijd van het contract of vanaf 1-1-2020 tot 20-1-2020?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 16, 2019 16:56
1.1.6
Beste Esther, voor de berekening van de transitievergoeding moet er gekeken worden naar de gehele looptijd van het dienstverband. Ook opeenvolgende contracten bij dezelfde werkgever mogen bij elkaar opgeteld worden zolang er niet langer dan 6 maanden tussen heeft gezeten.
Gigi
december 13, 2019 23:59
2.6
Beste Jasper, Ik lees net op arbeidsrechter.nl dat als een tijdelijk contract (minder dan 24 maanden) afloopt in 2020 en het in december 2019 wordt aangezegd er geen recht op transitievergoeding is.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 16, 2019 09:42
1.2.6
Beste Gigi, als de ontslagdatum in 2020 ligt, dan is er een wettelijk recht op de transitievergoeding, ook al is er in 2019 aangezegd.
Dineke
oktober 01, 2019 18:39
7
Ik ben op 23 mei afgekeurd door UWV en heb nu een WIA uitkering mijn werkgever wil mijn pas in januari 2020 ontslaan dan hoeft hij minder transitie vergoeding te geven kan dat zomaar
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 02, 2019 08:47
1.7
De werkgever mag na 2 jaar ziekte bepalen op welk moment er tot ontslag wordt overgegaan. Uw werkgever kan er dus voor kiezen om het ontslag pas in 2020 te laten plaatsvinden zodat er een lagere transitievergoeding betaald hoeft te worden. U kunt uw werkgever helaas niet verplichten om het ontslag dit jaar te laten plaatsvinden. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Ans
oktober 01, 2019 18:57
8
Heb ik het mis of niet: als je werkgever je vrijstelling geeft van werk, blijft het recht op een transitievergoeding van kracht.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 02, 2019 08:54
9
Dat ligt eraan wat u bent overeengekomen met uw werkgever. Alleen als u 2 jaar of langer in dienst bent en uw contact loopt af, de werkgever heeft een ontslagvergunning van het UWV gekregen of de rechter heeft het ontslag uitgesproken, is er een wettelijk recht op een transitievergoeding. Als u met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, ligt het eraan wat u met uw werkgever bent overeengekomen. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Rob
oktober 02, 2019 21:21
10
Stel: -aansluitend op een periode van 2 jaar ziek zijn, wordt in 2019 Wia toegekend. - ontslag met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen. - de opzegtermijn is 4 maanden, waarmee de opzegtermijn in 2019 start en de datum van ontslag in 2020 ligt. Vraag: moet voor de berekening van de transitievergoeding uitgegaan worden van de regels van vóór 2020 of van die die per 1-1-2020 gelden.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 03, 2019 08:52
11
Dat ligt eraan wat u in de vaststellingsovereenkomst met uw werkgever heeft afgesproken. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de voorwaarde staan waaronder het ontslag zal plaatsvinden. De transitievergoeding die daarin wordt overeengekomen moet u uitonderhandelen me uw werkgever. Voor ontslag met wederzijds goedvinden zijn er namelijk geen wettelijke regels die de hoogte van de transitievergoeding bepalen. Alleen als het ontslag loopt via het UWV of de kantonrechter en de procedure is in 2019 gestart, wordt er uitgegaan van de berekening van 2019 voor de wettelijke transitievergoeding. Met vriendelijke groet, Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 14:14
1.11
Beste Rob, ter aanvulling: jouw ontslag is in 2019 afgesproken, dus logisch is om de transitivergoeding 2019 te gebruiken. Maar, zoals gezegd: bij ontslag met wederzijds goedvinden onderhandel je over de hoogte. Ik adviseer in te zetten op de -hogere-transitievergoeding 2019.
Dees
oktober 07, 2019 22:58
12
Mijn twee jaar einde dienstverband zit er 6 november op de uitbetaling is tussen een en twee maanden als dat januari word kom ik dan in het nieuwe transitie vergoeding ?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 09:30
1.12
Als uw dienstverband op 6 november 2019 wordt beëindigd, heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding volgens de berekening van 2019. Het ontslag heeft namelijk in 2019 plaatsgevonden en daarom gelden ook nog de regels van 2019. Dat eventuele betaling pas in 2020 plaatsvindt heeft geen invloed op de berekening van de transitievergoeding.
Dees
oktober 09, 2019 22:24
1.1.12
Ik had nog een vraagje hoelang duurt het voor ze een transitievergoeding uit betalen of hoelang mag het duren groetjes
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 10, 2019 08:43
1.1.1.12
Beste Dees, De transitievergoeding moet worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, tegelijk met de betaling van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. De transitievergoeding moet binnen een maand na het einde van het dienstverband worden uitbetaald. In uw geval dus op of voor 6 december 2019. Eventueel kan de transitievergoeding in termijnen worden uitbetaald, maar dit moet expliciet (uitdrukkelijke instemming) met u zijn overeengekomen.
Colleke
november 24, 2019 20:58
1.1.1.1.12
Mijn werkgever stopt per 1 januari 2020 dus mijn contract loopt 31 dec af. Valt de vergoeding dan belastingtechnisch nog onder 2019? Ook als pas in januari wordt uitgekeerd? In termijnen uitkeren is geen optie, omdat het bedrijf in 2020 niet meer bestaat. Wat is dan de beste optie? Storten op een lijfrentespaarrekening?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 26, 2019 08:27
1.1.1.1.1.12
Normaliter vindt de uitkering plaats binnen 30 dagen na het einde van de dienstbetrekking. Dat zou betekenen 2020. Het netto bedrag kan vervolgens in een lijfrente worden gestort maar niet eerder dan dat er belasting is afgedragen.
Jan
januari 04, 2020 13:28
1.1.1.1.1.1.12
Wordt de vergoeding dan bijgeteld in 2019 0f wanneer wordt uitbetaald 2020
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 06, 2020 08:36
1.1.1.1.1.1.1.12
Beste Jan, in dit geval wordt de vergoeding bijgeteld in 2020 omdat de uitbetaling ook in 2020 plaatsvindt.
Dees
oktober 07, 2019 23:00
13
Ben namelijk 10 jaar in dienst me ontslag komt omdat ik ben afgekeurd .
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 14:19
1.13
Beste Dees, ik lees dat je 10 jaar werkt. TOT 10 jaar is er GEEN verschil tussen transitievergoeding 2019 en 2020. Namelijk elk gewerkt jaar levert 1/3 maand transitievergoeding op. In 2019 ontvang je NA 10 jaar werken 1/2 maand per gewerkt jaar (en 50-plussers 1 maand per gewerkt jaar). Vanaf 2020 vervalt deze hogere vergoeding en ontvang je voor elk gewerkt jaar 1/3 maand.
Dees
oktober 09, 2019 22:04
1.1.13
Dank u dan heb ik nog wat te krijgen met me 56 ste leeftijd groetjes
Dees
oktober 29, 2019 22:42
2.13
Nog een keer met mij ik kreeg vandaag een bericht dat ze na twee maanden na me einde dienstverband een voorstel krijg mag dat zo lang duren ik heb me een juridische in de arm genomen ik heb een vermoeden dat ze tijd willen trekken dat die drie maanden om zijn en ze eronder uit willen komen . Groetjes
receptie
oktober 30, 2019 16:08
1.2.13
Beste Dees, Zo te zien wil uw werkgever u in een slapend dienstverband houden tot een datum vanaf 2020. Ik raad u aan om contact op te nemen met uw jurist om mogelijk een vervroegde arbeidsovereenkomst beëindiging te realiseren. Met vriendelijke groet, Geert van Doornmalen Juristen Arbeidsrecht Nederland
Dees
oktober 31, 2019 02:49
1.1.2.13
Dank u voor het bericht nee ze willen niet het juidte betalen ze willen in de nieuwe wet betalen , maar andere vraag ik heb jaren voor me vast contract ook al eens 3 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt via uitzendburo tellen die mee . Dank u groetjes
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 31, 2019 14:21
1.1.1.2.13
Beste Dees, Indien u dezelfde werkzaamheden en verantwoordelijkheden had toen u via het uitzendbureau werkzaam was bij het bedrijf, moeten de drie jaren waarin u werkzaamheden verrichte via het uitzendbureau meegerekend worden.
Dees
oktober 08, 2019 10:33
14
Dank u voor het bericht groetjes
Dees
november 11, 2019 19:23
1.14
Goede avond bij me werk hebben ze 2 maanden voor ik het ontslag niet tekenen hoelang erna krijg ik uitbetaald .
Dees
november 11, 2019 19:24
1.1.14
Niet moet moet zijn sorry dankje
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 12, 2019 09:00
2.1.14
Beste Dees, De transitievergoeding dient tezamen met zogenaamde eindafrekening binnen een maand na het einde van het dienstverband te worden uitbetaald.
Amy
oktober 08, 2019 15:40
15
Goedemiddag, Ik werk bij een kleine werkgever met financiële problemen en door ziekte werk ik op dit moment niet volledig. Volgens het opbouwschema van de arboarts ben ik half december weer fulltime aan het werk. Ik verwacht dan ontslagen te worden door een reorganisatie. Ik ben al bijna 19 jaar in dienst. Ik heb een opzegtermijn van 4 maanden. En de arbeidsovereenkomst kan slechts tegen het begin van een nieuw kalendermaand worden opgezegd. Als ik in december wordt ontslagen geldt dan de regeling van 2019 of die van 2020? Voor mij is de regeling van 2020 beter.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 08, 2019 16:11
1.15
Beste Amy, in geval van ontslag door een reorganisatie is het gebruikelijk dat het ontslag loopt via het UWV. Als het UWV een ontslagvergunning verleent kan de werkgever overgaan tot ontslag. In uw geval geldt er een wettelijke opzegtermijn van 4 maanden die ingaat op de eerste van de volgende maand. Als de ontslagprocedure bij het UWV in 2019 wordt gestart dan geldt de regeling van 2019. Alleen als de procedure in 2020 wordt gestart, geldt de regeling van 2020.
Whaj smits
oktober 09, 2019 10:21
16
Hallo.Ik ben vanaf november 2015 in slapend dienstverband gehouden totdat ik aan mijn aow gerechtigde leeftijd ben.Dat was afgelopen juni 2019.Heb ik ook recht op mijn transitievergoeding die ik nooit ontvangen heb,met vriendelijk groet. Dhr smits.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 09, 2019 10:31
1.16
Beste Whaj, helaas bestaat er geen recht op een transitievergoeding op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Uw werkgever heeft u waarschijnlijk in een slapend dienstverband gehouden tot aan uw pensioen zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden.
Mar
oktober 09, 2019 10:28
17
Goedendag, ik heb na 2 jaar ziekte een aanvraag lopen bij UWV voor een WIA uitkering. Nu heeft het UWV mijn werkgever een loonsanctie opgelegd met een aantal vragen bij de verslagen over re-integratie. Voor mij is het financieel onvoordelig als ik mijn ontslag krijg na jauarie 2020, omdat ik dan de transitievergieding voor mij wordt gehalveerd ( ik ben 59 en 17 jaar in dienst). Mijn werkgever heeft met de nieuwe regelmrecht op compensatie transitievergieding van het UWV. Dus lijkt het in het voordeel van het UWV om mijn WIA uitkering en intslag uit te stellen tot na 1 januari 2020. Zou het kunnen zijn dat ze het nu bewust uitstellen door die loonsanctie op te leggen? Groet, M
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 09, 2019 10:46
1.17
Beste Mar, omdat er een loonsanctie is opgelegd kan uw werkgever pas overgaan tot ontslag als de loonsanctie voorbij is. Hierdoor zal het ontslag in 2020 plaatsvinden en krijgt u een lagere transitievergoeding. Het lijkt mij niet dat het UWV expres een loonsanctie oplegt zodat er een lagere compensatie betaald hoeft te worden. Het UWV legt juist loonsancties op zodat werkgevers zich in het vervolg wel houden aan de re-integratieverplichtingen.
deen
oktober 11, 2019 16:05
18
Mijn man hoorde dat functies op afdelingen worden samengevoegd en van 20 banen max. 5 overblijven. Een dame met 21 dienstjaren ging in paniek. Ze wil geen verandering. Tegeliijk is ze volgens oude systeem beter uit dan in 2020-systematiek. Wat te communiceren ?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 11, 2019 17:31
1.18
Beste Deen, reorganisatie is een manier voor een werkgever om werknemers te ontslaan. De werkgever moet aan UWV toestemming vragen voor het ontslag. Er moet een bedrijfseconomische reden zijn. Ook moet de juiste ontslagvolgorde worden gevolgd (afspiegeling). Bij ontslag via UWV heeft uw man recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding in 2019 is 1/3 maandloon per jaar voor de eerste tien jaren in dienst. Na 10 jaar is de transitievergoeding 1/2 maand per jaar. 50-plussers die minstens tien jaar in dienst zijn, krijgen 1 maand per gewerkt jaar. Vanaf 2020 is de transitievergoeding 1/3 maand per jaar voor alle werknemers. Vanaf 2020 wordt de transitievergoeding dus lager bij dienstverbanden langer dan 10 jaar.
Rene steman
oktober 11, 2019 19:26
19
Ik word op 1 november als rijksambtenaar na ruim 2 jaar ziek te zijn ontslagen ontvang inmiddels een WIA uitkering . Heb ik recht op een transitievergoeding.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 14, 2019 08:28
1.19
Beste Rene, het recht op de transitievergoeding bestaat als de arbeidsovereenkomst na minimaal 2 jaar wordt beëindigd. Ambtenaren werken NIET op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een publiekrechtelijke aanstelling. Daarom is de transitievergoeding niet van toepassing op ambtenaren.
I smit
november 17, 2020 13:50
1.1.19
Ik zit in een soortgelijke situatie, ben als gemeente ambtenaar per 15-8-2019 minder uren gaan werken wegens een herleving van mijn WIA. Is er op geen enkele manier recht op een financiële compensatie?
Jasper
november 17, 2020 15:08
1.1.1.19
Ambtenaren hebben pas vanaf 2020 recht op een transitievergoeding. Dus alleen als het moment van 2 jaar ziekte is gelegen na 1 januari 2020, heeft u als ambtenaar recht op een transitievergoeding.
Sylvia
oktober 13, 2019 19:27
20
Geldt de belastingheffing van 51% over de minder dan 68.000 euro totaal salaris alleen over mijn salaris? Of wordt het salaris van mijn man daar door de belastingdienst ook bij opgeteld?
Sylvia
oktober 13, 2019 19:33
21
Excuses, 51% over meer dan 68000 euro bedoelde ik en tussen de 36 en 38% over minder dan 68000 euro totaal.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 14, 2019 15:39
1.21
Beste Sylvia, De hoogte van het belastingpercentage hangt af van UW totale inkomen + transitievergoeding. Het salaris van uw fiscale partner telt NIET mee. Boven 68.000 inkomen betaalt u 51 % belasting. Tot 68.000 inkomen betaalt u 38 % belasting. Dit geldt voor 2019. In 2020 wordt de belasting lager.
David
oktober 19, 2019 14:08
22
Ik zou eigenlijk per september 2019 ontslag krijgen, maar de UWV heeft een loonsanctie opgelegd aan mijn werkgever, wegens onvoldoende actie 2de spoor. Dit loonsanctie kan tot volgend jaar september 2020 (1 jaar) duren maar ook tot april 2020 (paar maanden). Kan ik nog aanspraak maken op mijn transitievergoeding uit 2019 of gaat dit ook aan mijn neus voorbij???
David
oktober 19, 2019 14:41
1.22
Was vergeten te melden dat ik 47 jaar ben en 24 jaar in dienst ben bij mijn werkgever. Ik verwijt mijn bedrijfsarts, dus ook mijn werkgever, want zij moest 6 maanden over doen om mijn FML goed op te stellen en ook moest er een second opinion arts aan te pas komen. Ook mijn re-integratie bureau heeft onzorgvuldig te werk gegaan met een afwachtende houding. Dus ik kom straks met minder transitievergoeding en ook geen 25 jaar beloning, wat die krijg ik pas in december 2020. Kan ik hier tegenin gaan?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 21, 2019 14:01
2.22
Beste David, omdat er een loonsanctie is opgelegd kan er pas tot ontslag worden overgaan als de loonsanctie is verlopen. In uw geval betekent dat er pas in 2020 kan worden overgegaan tot ontslag. Daardoor zal u waarschijnlijk een lagere transitievergoeding ontvangen dan als het ontslag in 2019 had plaatsgevonden. Helaas zijn er geen mogelijkheden om nog dit jaar naar een ontslag toe te werken.
Daan
oktober 22, 2019 06:41
23
Ik heb sinds 2016 een slapend dienstverband vanwege het niet willen betalen van de transitievergoeding. Is een werkgever dit vanaf 2020 verplicht of kan hij nog steeds onder de transitievergoeding uitkomen?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 22, 2019 09:05
1.23
Beste Daan, uw werkgever is niet verplicht op vanaf 2020 het slapend dienstverband te beëindigen. Wel is onze verwachting dat de rechter steeds vaker het slapend dienstverband zal gaan beëindigen. Er is laatst een advies uitgebracht wat doorgaans wordt opgevolgd door de rechter. Maar het is nog even afwachten of de rechter het advies daadwerkelijk gaat overnemen. Buiten de rechter om, lukt het ons ook vaak om het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te realiseren. U kunt ons bellen op het nummer: 088 20 50 899, dan kunnen we bespreken of wij u hierbij kunnen helpen.
Daan
oktober 22, 2019 12:44
1.1.23
Hartelijk dank voor uw reactie. Is het verstandig om eerst zelf contact met mijn werkgever op te nemen en dit aan te kaarten? Destijds was hun standpunt dat ik geen transitievergoeding zou ontvangen omdat dit in hun ogen voor werk naar werk bestemd is. Ik ben na twee jaar ziektewet volledig arbeidsongeschikt verklaard.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 22, 2019 14:11
1.1.1.23
Beste Daan, het is in de meeste gevallen niet verstandig om dit zelf aan te kaarten bij de werkgever. Ik wil u daarom adviseren om contact met ons op te nemen. Wij kunnen vervolgens telefonisch bespreken hoe we dit het beste kunnen aanpakken.
Rosie
oktober 30, 2019 17:06
24
Ik ben vanaf juli 2016 ziek en ontvang vanaf 2018 een wia uitkering die loopt af in 2020 ik ben slapend in dienst gehouden omdat mijn werkgever geen transitievergoeding geeft kan ik toch aanspraak maken op een transitievergoeding voordat mijn wia uitkering stopt
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 31, 2019 09:57
1.24
Beste Rosie, In een recent advies aan de Hoge Raad (hoogste rechtsinstantie in Nederland) staat dat een werkgever geen slapend dienstverband mag aanhouden als het doel is het niet hoeven betalen van de transitievergoeding. Het slapend dienstverband zou dus moeten eindigen onder betaling van een transitievergoeding. Dit is echter nog niet 100 % definitief, want de Hoge Raad komt nog met zijn uitspraak. Het feit dat uw WIA afloopt, staat hier helemaal los van.
Agnes
november 01, 2019 10:44
25
Mijn werkgever wil mij per eind november 2019 ontslaan. Omdat ik 18 jaar dienstverband heb, zijn er 4 maanden opzegtermijn. Einde dienstverband zal dus zijn op 31 maart 2020. Hierna zal er transitievergoeding betaald moeten worden. Mijn werkgever geeft aan dat ze gebruik willen maken van de overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers die nog loopt tot 31 december 2019. Met deze regeling vervallen er 12 jaar van mijn arbeidsverleden voor berekening van de transitievergoeding. Erg ongunstig voor mij. Mag mijn werkgever nog gebruik maken van deze regeling omdat het ontslag is aangezegd voor 31 december 2019 of moet de reguliere regeling van 2020 toegepast worden ivm einde contractsdatum op 31 maart 2020? Ik hoor graag van jull
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 04, 2019 09:25
26
Beste Agnes, er kan alleen gebruik worden gemaakt van de overbruggingsregeling voor mkb’ers wanneer het ontslag via het UWV loopt. Een werkgever kan zich hier dus niet ‘zomaar’ op beroepen, zeker niet als dit via een vaststellingsovereenkomst gaat. Als een ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV in 2019 is ingediend, zijn de regels van 2019 van toepassing. Dus zowel de overbruggingsregeling als de berekenwijze van 2019 zijn dan nog van toepassing. Het UWV moet alleen nog wel beoordelen of de werkgever wel in aanmerking komt voor de overbruggingsregeling. Gaat het via een vaststellingsovereenkomst dan kan dit dus niet. Een vaststellingsovereenkomst is altijd vormvrij. Een werkgever kan dus minder aanbieden.
Agnes
november 04, 2019 13:10
1.26
Beste Roegsanah Bedankt voor uw reactie. Ik heb niet het idee dat mijn werkgever het ontslag bij het UWV zal gaan indienen. Ze hebben mij al een voorstel gedaan dat hoger ligt dan de normale transitievergoeding, weliswaar wel gebaseerd op de transitievergoeding uit de overbruggingsregeling die voor mij erg ongunstig is. Nu is het voor mij zaak om te weten te komen hoe sterk ik sta mocht mijn werkgever de aanvraag toch via het UWV zal laten verlopen. Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding moet mijn werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat het gemiddelde netto resultaat van 2016/2017 en 2018 lager dan 0 moet zijn. Voor de bv waar ik op de loonlijst sta, klopt dit inde
Agnes
november 04, 2019 13:12
27
VERVOLG inderdaad. Echter, er is ook nog een zusterbedrijf dat wel winst gemaakt heeft waardoor het geconsolideerde netto resultaat wel hoger dan 0 uitkomt over deze 3 jaren. Mag er dan wel van deze regeling gebruik gemaakt worden door mijn werkgever? Groeten Agnes
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 06, 2019 10:42
1.27
Beste Agnes, De voorwaarden om een verklaring te krijgen van het UWV kunt u raadplegen op hun website. Het klopt inderdaad dat één van de voorwaarden inhoudt dat het gemiddelde nettoresultaat over de 3 boekjaren, vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, lager is dan 0. Indien vast komt te staan dat een zusterbedrijf een nettoresultaat heeft dat hoger is dan 0, dan heeft uw werkgever geen recht op de overbruggingsregeling. Uw werkgever probeert dit echter via een vaststellingsovereenkomst met u te regelen, de kans bestaat dat uw werkgever denkt dat dit via het UWV niet gaat lukken en via deze weg ‘goedkoop’ van u af wilt komen.
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 06, 2019 10:44
1.1.27
(vervolg) Het valt aan te raden de vaststellingsovereenkomst bij ons up te loaden, zodat wij deze voor u kunnen checken en uw onderhandelingspositie kunnen inschatten. Wij doen dit graag voor u.
agnes
november 06, 2019 12:14
2.1.27
beste Roegsanah ik heb inderdaad het idee dat ze zich wel willen beroepen op de overbruggingsregeling maar hiervoor eigenlijk niet aan alle voorwaarden voldoen. ik heb tot nu toe alleen een klein opzetje tot een voorstel op de mail van mijn werkgever ontvangen. zodra ik een vaststellingsovereenkomst heb, zal ik deze aan jullie voorleggen. bedankt zo ver!
agnes
november 06, 2019 09:46
28
zou iemand mijn laatste vraag nog kunnen beantwoorden? hier zou ik heel erg mee geholpen zijn! alvast bedankt
kaatje
november 06, 2019 10:43
29
Goedemorgen, vanaf 17-12 krijg ik een Iva uitkering, mijn werkgever wil mij nu pas in 2020 uit dienst melden via het UWV, omdat dan de transitievergoeding lager is, kan/mag dat? Grt. K.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 07, 2019 16:08
1.29
Beste Kaatje, Een werkgever is momenteel nog niet verplicht om een werknemer te ontslaan die langer dan twee jaar ziek is. Het in dienst houden van een zieke werknemer, wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Er spelen momenteel ontwikkelingen die het mogelijk maken om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit zal in uw situatie echter lastig worden, aangezien u pas vanaf 17 december 2019 twee jaar ziek bent en het dan zeer kort dag wordt om een ontslag voor 1 januari 2020 te realiseren.
Lique
november 06, 2019 17:43
30
Goedendag, Vraagje begin okt heeft mijn baas ontslag aangevraagd wegens bedrijfseconomische redenen via t uwv. Per 1 maart stopt hij ermee.dus nog geen faillissement aangevraagd.er staat nergens dat ik recht heb op transitievergoeding? Terwijl ik januari a.s 25 jaar in dienst ben.moet ik nu afwachten totdat hij in maart over de brug komt. Of moet hij het zwart op wit aangeven dat ie dat gaat betalen? Help wat moet ik doen. Want heb er toch wel recht op. Groetjes lique
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 08, 2019 09:51
1.30
Beste Lique, De werkgever is verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemers als de onderneming haar deuren sluit. Houdt er rekening mee dat de werkgever geen transitievergoeding is verschuldigd indien het faillissement wordt uitgesproken. Het is verstandig om bij de werkgever aan te kaarten at u bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen recht heeft op een transitievergoeding. Mocht de werkgever niet overstag gaan, moet u binnen drie maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om de transitievergoeding op te eisen.
Anja
november 07, 2019 13:35
31
Ik heb sinds februari een IVA uitkering, deze is vervroegd aangevraagd na 1 jaar ziekte. Officieel ga ik 1 februari 2020 pas uit dienst, omdat dan de 2 jaar pas om zijn. Val ik nu in de oude of nieuwe regeling? Ik heb begrepen dat de datum waarop het ontslag is aangevraagd bepalend is. Is hiervan sprake omdat ik al een uitkering krijg van het UWV? Alvast bedankt voor de info.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 07, 2019 13:46
1.31
Beste Anja, De datum waarop de ontslagaanvraag is ingediend, is leidend voor het bepalen welke regelgeving van toepassing is. Voor ontslagaanvragen die voor 1 januari 2020 zijn ingediend geldt dat de oude regelgeving van toepassing is. Voor ontslagaanvragen vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe regelgeving.
Anja
november 07, 2019 14:05
1.1.31
Maar hoe weet ik wanneer de ontslagaanvraag is ingediend? Als ik per 1 februari 2020 ontslagen wordt, wanneer moet de werkgever dit dan aanvragen?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 07, 2019 15:54
1.1.1.31
Beste Anja, Voor de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dit betekent dat de werknemer niet kan worden ontslagen. Zoals u het schetst, bent u vanaf februari 2020 twee jaar ziek. Nadat deze termijn is verstreken, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit betekent dat de nieuwe regelgeving van toepassing zal zijn. Dat u een vervroegde IVA-uitkering heeft ontvangen, staat hier helemaal los van.
E.Bergsma
november 14, 2019 13:55
32
Geachte, Per 1-11-2019 ontslagbrief getekent na 21 jaar dienstverband; zaak( 2 werknemers)sluit ivm pensioen eigenaar;ontslag volgt op 1-03-2020. Brief tav transitiebedrag en andere relevante zaken laat vooralsnog op zich wachten...... Wat te doen. Graag enige tips danwel voorlichting Bij voorbaat mijn hartelijke dank en groet Edmond
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 22, 2019 11:40
1.32
Wanneer een werkgever stopt met zijn onderneming is hij verplicht om de werknemers die in dienst zijn te ontslaan. Het ontslag moet voldoen aan de wettelijke regelgeving, waar de transitievergoeding onder valt. U heeft dus recht op een transitievergoeding. Ik raad u aan om uw werkgever te verzoeken om alsnog over te gaan tot ontslag met het toekennen van een transitievergoeding.
Piet
november 15, 2019 13:31
33
Hoi, Het FNV heeft mijn werkgever verzocht mij uit het slapenddienstverband te ontslaan en de transtitievergoeing te regelen dit is 4 wkn geleden gebeurt is de werkgever dan wel verplicht om dit,dit jaar dan nog te doen mvg Piet
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 22, 2019 12:16
1.33
Beste Piet, De Hoge Raad heeft zich niet specifiek uitgelaten over het punt of het ontslag in 2019 of 2020 gerealiseerd moet gaan worden. De Hoge Raad geeft aan dat de werkgever verplicht is om de arbeidsovereenkomst van een werknemer met een slapend dienstverband te ontbinden als de werknemer dit verzoekt. Als u dus de werkgever verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan zal hij dit verzoek moeten honoreren. Als de werkgever niet akkoord gaat met het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, heeft u de mogelijkheid om middels een procedure alsnog de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.
Els
november 21, 2019 09:33
34
Hallo, ik word tot einde dvb 15-01-2020 vrijgesteld van arbeid. Mijn werkgever houdt de transitievergoeding in ter compensatie van het vrijstellen van arbeid. mag dit?
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 22, 2019 11:49
1.34
Het is niet de bedoeling dat op deze wijze geminderd wordt op de transitievergoeding. De werkgever kan dit alleen doen als het ontslag middels een vaststellingsovereenkomst is gerealiseerd. Ik raad u niet aan om akkoord te gaan met deze vaststellingsovereenkomst. Indien u de vaststellingsovereenkomst al heeft ondertekend, heeft u twee weken de tijd om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden.
sanne
november 26, 2019 16:45
35
Goedemiddag, ik zit midden in een wia aanvraag en las dat ik recht heb op een transitie vergoeding. Mijn vraag is nu hoe kom ik aan het juiste gemiddelde maandsalaris? Ik werk 12 jaar bij deze werkgever. Ik ben met een klein contract begonnen maar werk nu 4 dagen per week. Mijn maand salaris is dus erg veranderd met de jaren. Hoe kom ik nu tot het juiste gemiddelde maandsalaris waarmee mijn transitie vergoeding berekend gaat worden? Alvast bedankt. Vriendelijke groet, Sanne
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 27, 2019 08:38
36
Beste Sanne, voor de berekening van het maandsalaris moet er gekeken worden naar de 12 maanden voorafgaand aan de ziekteperiode. Als er verschillen zitten in het maandinkomen in die periode, dan wordt het naar ratio berekend.
Sanne
november 28, 2019 19:01
1.36
Dank je wel voor je antwoord Jasper! Is nu duidelijk voor me hoe te berekenen.
Bianca
november 29, 2019 10:21
37
Als een medewerker ouder is dan 50 jaar, 15 jaar gewerkt heeft en voor 1-1-2020 aangezegd wordt (met wederzijds goedvinden) en na de verplichte opzegtermijn in de loop van 2020 werkelijk uit dienst zal treden, dient hij dan toch een transitievergoeding te krijgen volgens de berekening 2019? Dit ivm dat de aanzegging in 2019 plaatsvond, maar hij gaat het bedrijf in 2020 verlaten. Of dient hij dan toch de transitievergoeding te ontvangen volgens de berekening van 2020? Er zit namelijk een erg groot verschil in de bedragen.
Geert (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
november 29, 2019 10:46
1.37
Beste Bianca, voor een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst geldt dat de werknemer en de werkgever vrij zijn om de inhoud van de overeenkomst in te vullen. Dit betekent dat er geen verplichtingen gelden ten aanzien van de transitievergoeding. Desondanks is het belangrijk dat een werknemer een gerechtvaardigde transitievergoeding ontvangt. Indien u niet tevreden bent met de geboden transitievergoeding, moet u niet akkoord gaan met de overeenkomst. Als u de overeenkomst al ondertekend heeft, beschikt u over de mogelijkheid om binnen 14 dagen de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst te ontbinden.
Manon
november 29, 2019 16:15
38
Ik ben 9,5 jaar in dienst en mijn werkgever doet nu een aanbod om via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Nu willen zij dit zsm doen, binnen dit jaar. Maar ik zie niet in hoe dit in mijn voordeel werkt(hoelanger het duurt, hoe hoger mijn transitievergoeding).verder vraag ik mij vooral af welke eisen het uwv stelt aan een vastellingsovereenkomst ivm behoud van mijn WIA. Is het belangrijk/mag ik hen houden aan de 2 maanden opzegtermijn?
Manon
november 29, 2019 16:18
1.38
Toevoeging: Ik ben meer dan 2 jaar ziek en ontvang nu iets meer dan een jaar een wia uitkering. Ik ben 80 tot 100 procent afgekeurd.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 02, 2019 08:44
1.1.38
Beste Manon, u zit momenteel in een slapend dienstverband en de werkgever wil dat gaan beëindigen. De transitievergoeding zal in 2019 in veel gevallen hoger uitvallen dan in 2020. Dat komt omdat onder andere de 50+ regeling vervalt in 2020. Daarnaast telt de tijd dat u in een slapend dienstverband zit, niet mee bij uw arbeidsverleden en zal uw transitievergoeding niet hoger uitvallen.
Manon
december 03, 2019 09:43
1.1.1.38
Ik ben niet 50+, ik ben korter dan 10 jaar in dienst. Dus volgens mij maakt het toch geen verschil of ik in 2019 of 2020 mijn transitievergoeding krijg? Verder ben ik vooral onzeker over de vaststellingonvereenkomst ivm mijn WIA, welke eisen stelt het UWV hieraan voor het behoud van WIA?
receptie
december 04, 2019 09:04
1.1.1.1.38
Beste Manon, in uw geval maakt het inderdaad niet uit of de berekening van 2019 of 2020 wordt gebruikt. Voor de zekerheid kunt u de vaststellingsovereenkomst door ons laten controleren, het UWV kijkt voornamelijk of u twee jaar ziek bent geweest en alle re-integratieverplichtingen goed zijn verlopen.
Fj Bruger
december 04, 2019 14:18
39
Na 28 dienstjaren, ivm longemfyseem, 80-100% afgekeurd en nu een IVA uitkering UWV Nu na 28 jaar te hebben gewerkt, nu een slapend dienstverband, omdat er volgens de werkgever geen reden is om ontslagen te worden. Heb vorig jaar een VSO via de mail gekregen, waarin enkel instond dat enkel verlofuren en vakantiegeld bij ontslag zou krijgen. Natuurlijk hier niet mee akkoord gegaan. Nu word het bedrijf per 1 januari 2020 overgenomen. Niet om faillisement, maar gewoon om sterker op de markt te staan. Sinds februari 2018 word mijn uitkering geheel betaald door het UWV. Heb inmiddels nogmaals contact gezocht met de werkgever, maar tot op heden geen gehoor. Ik ben een vrouw van 61 Longemfyseem goldklasse 3 IVA uitkering 80% tot 100% Waarom wo
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 04, 2019 14:27
1.39
Beste, wij kunnen u helpen bij het beëindigen van het slapend dienstverband. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer: 088-2050899. Vervolgens kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Leo
december 05, 2019 07:05
40
Hallo, Ik ben in 2011 ziek geworden en in 2013 volledig arbeidsongeschikt verklaard. Mijn werkgever heeft me in een slapend dienstverband gestopt. Nu zeggen ze dat ik geen recht heb op transitievergoeding omdat ik voor 2015 in het slapend dienstverband ben gekomen. Hoe zit dit?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 05, 2019 08:36
1.40
Beste Leo, pas in 2015 is de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden en is de transitievergoeding een wettelijk recht geworden. Omdat u in een slapend dienstverband terecht bent gekomen voor 2015 kunt u geen aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding. Wel kunt u het slapend dienstverband laten beëindigen, maar u kunt helaas geen aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding.
Leo
december 05, 2019 10:16
1.1.40
Weet u dat zeker? Op rijksoverheid.nl wordt namelijk wel gesproken van een TV voor werknemers die voor 2015 in een slapend dienstverband zijn gekomen. Het enige verschil is dat het UWV in dit geval de TV niet vergoedt aan mijn werkgever.
madelon
december 05, 2019 12:55
41
In maart 2020 ben ik 2 jaar ziek bij mijn werkgever. Nu wil ik vanaf januari weer proberen mijn huidige functie uit te voeren dit met goedkeuring van de bedrijfsarts. Ik ben erachter gekomen dat mijn werkgever in gebreken is gebleven wat betreft wet poortwachter ect. Het is ook zeker dat zij minimaal 3 maanden sanctie opgelegd krijgen en ik dus vanaf januari 6 maanden de tijd hebt om weer voor 100% terug te keren in eigen functie. Wat als het lukt om binnen 6 maanden te re-integreren en het lukt uiteindelijk toch niet om medische reden heb ik dan mijn transitievergoeding verspeeld? En mag je als je aan het re-integreren en bv 4 uur per dag weer werkt ontslagen worden als je aan bijna 2jaar ziektewet zit? De sanctie even buiten beschouwing?
madelon
december 05, 2019 12:57
1.41
ik bedoel als het NIET lukt om binnen 6 maanden volledig te re-integreren
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 05, 2019 13:17
1.1.41
Beste Madelon, als het niet lukt om binnen 6 maanden volledig te re-integreren dan verspeelt u niet uw recht op een transitievergoeding. Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt er een ontslagverbod. Als u na deze 2 jaar of langer i.v.m. (sanctie werkgever) nog steeds ziek blijkt te zijn, dan kunt u de werkgever verzoeken om uw dienstverband te beëindigen en de daarbij behorende transitievergoeding uit te keren.
Harry Moes
december 06, 2019 15:26
42
Dag, Mijn vriendin werkt in een UMC, valt nu onder ambtenarenrecht TOT 1-1-2020. Na 1-1-20 Burgerlijk recht (Wnra). Zij verwacht ontslagen te worden i.v.m. ziekteperiode. Als ontslag aangezegd wordt vóór 1-1-20, gaat dit zeker in na 1-1-20, maar heeft ze dan wel recht op een transitievergoeding? Dank alvast voor het antwoord.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 12, 2019 14:00
1.42
Beste Harry, tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt er een ontslagverbod, pas na de 2 jaar kan er tot ontslag worden overgegaan. Als de 2 jaar ziekte van mevrouw in 2019 zijn verlopen dan valt ze onder het ambtenarenrecht en is er geen recht op een transitievergoeding. Maar als de termijn van 2 jaar in 2020 valt, dan kan mevrouw wel aanspraak maken op de wettelijke transitievergoeding.
Gonny
december 10, 2019 12:43
43
Hallo, ik krijg vanaf 2015 een WIA. Nu heb ik papieren ontvangen voor mijn transitievergoeding. Mijn vraag is, mijn werkgever heeft mij vier jaar lang in een slapend dienstverband gehouden, heb ik over die laatste vier jaar ook recht op transitievergoeding? In de papieren staat namelijk uit dienst 2015. Bedankt alvast voor u antwoord.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 10, 2019 14:19
1.43
Beste Gonny, bij slapend dienstverbanden worden de jaren die u in een slapend dienstverband heeft gezeten niet meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Alleen de jaren tot aan het einde van de 2 jaar ziekte worden tot het arbeidsverleden gerekend.
Nola
maart 22, 2020 12:45
1.1.43
Dit is niet correct. De jaren in het slapend dienstverband worden wel degelijk meegenomen. De compensatie die de werkgever ontvangt van het UWV loopt wel alleen tot einde loondoorbetalingsverplichting.
Jasper
maart 26, 2020 10:01
1.1.1.43
Beste Nola, normaal gesproken wordt inderdaad de transitievergoeding berekend tot aan het eind van het dienstverband. Echter wordt er door het UWV maar gecompenseerd tot het moment van 2 jaar ziekte. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vergoeding niet meer hoeft te bedragen dat hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.
Harry
december 20, 2019 23:09
44
Dag, Als vervolg op mn bericht van 6-12: per aug liep de ziekteperiode met ontslagbescherming (2,5 jaar) af, op 12 dec ontslaggesprek gehad, met ontslag per 15 dec.(!). Mn vriendin werkt al 20 jaar in dit UMC. Moet hier niet een opzegtermijn in acht genomen worden? Dank alvast voor uw reactie.
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
december 23, 2019 09:42
1.44
Beste Harry, bij een slapend dienstverband hoeft de wettelijke opzegtermijn niet in acht worden genomen.
Peter
januari 03, 2020 14:58
45
Geachte ik ben een rijksambtenaar die na twee jaar ziekte een aanvraag indiende bij het UWV, en een WGA uitkering toegewezen heeft gekregen per 29-10-2019. Maar mijn werkgever betaald nu nog steeds 70% van mijn salaris ( is eigen risicodrager ). Nu heeft hij mij schriftelijk te kennen gegeven dat ik per 01-02-2020 eervol ontslag zou krijg. dagtekening van deze brief is 05-12-2019. Deze brief ontving ik echter op 03-01-2020. Ontslag volgens ARAR artikel 98. Maar deze artikel is per 01-01-2020 komen te vervallen. Is deze aanzegging rechtsgeldig? en kom ik nu ook in aanmerking voor een transitie vergoeding?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 03, 2020 15:23
1.45
Beste Peter, uw vraag is te specifiek voor deze weblog. We willen u graag verder helpen. Kan onze ambtenarenjurist contact met u opnemen?
Ron
januari 06, 2020 11:55
46
Ik heb een slapend dienstverband. In maart 2018 was ik 3 jaar ziek en ik ontvang sinds die tijd een WGA uitkering. De werkgever wil nu alsnog het dienstverband beeindigen via een vaststellingovereenkomst. Hij wil dit per datum ondertekening doen, dus zonder rekening te houden met enige opzegtermijn. Geldt er in deze situatie een opzegtermijn?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 06, 2020 12:03
1.46
Beste Ron, bij een slapend dienstverband hoeft u geen rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn omdat u momenteel al een uitkering ontvangt. Mocht u de vaststellingsovereenkomst willen laten controleren, dan kunt u deze naar ons toesturen voor een vrijblijvende controle.
marianne
januari 14, 2020 22:50
47
ik ben arbeidsongeschikt heb nu een iva uitkering van 29 oktober 2019.ik ben per 1 december uit dienst ik krijg in januari een transitievergoeding..is dat dan van het jaar 2019.omdat het in het jaar 2020 uitgekeerd word..ik was 57 toen ik uit dienst ging en heb 19 jaar gewerkt..met vriendelijke groet marianne
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 15, 2020 08:28
1.47
Beste Marianne, omdat het ontslag in 2019 heeft plaatsgevonden worden de regels van 2019 gebruikt. Dat betekent dat de transitievergoeding berekend wordt volgens de rekenformule van 2019.
marianne
januari 15, 2020 09:25
1.1.47
heel erg bedankt..groeten marianne
Marcel
januari 17, 2020 08:50
48
Situatie: sinds begin 2019 WIA-uitkering na 2 jaar ziekte. Werkgever doet nu (in 2020) voorstel om met een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ik begrijp dat dan de rekenregels van 2020 gelden voor de transitievergoeding. Maar hoe zit het met de datum uitdienst die gebruikt moet worden voor de berekening? Is dat de ingangsdatum van de WIA (begin 2019 dus), of is dat de datum van de daadwerkelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ergens rond 1 maart 2020)?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 20, 2020 09:13
1.48
Beste Marcel, de datum waarop u een WIA-uitkering heeft ontvangen (begin 2019) wordt gebruikt als datum van uitdiensttreding. Het jaar dat u slapend in dienst heeft gezeten (moment dat u geen loon meer ontving maar een uitkering) telt niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
Ruud
januari 29, 2020 19:28
49
Mijn baas is bezig mij te ontslaan. Ik werk 3 dagen in de week. Wat gebeurt er met mijn ww uitkering als het me lukt tussen nu en ontslagdatum werk te vinden op de overige 2 dagen? Krijg ik ww over mijn huidige salaris en geldt mijn overige inkomen daarbij niet mee? Dus geen korting op ww...
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 30, 2020 09:12
1.49
Beste Ruud, dat is per geval verschillend en heeft ook te maken met het inkomen dat u verdiende over deze 3 dagen en het WW-maandloon. U kunt deze vraag daarom beter even voorleggen aan het UWV.
Cor
februari 07, 2020 11:01
50
Goedendag, ik was in eerste instantie 2 keer 80%-100% niet duurzaam afgekeurd door het Uwv, bij de derde keer werd dat 54% (mei 2019) na bezwaar van zowel werkgever als werknemer (bezwaar werd gegrond verklaard) werd ik 100% duurzaam afgekeurd met terugwerkende kracht tot mei 2019. Ontslag procedure word nu in werking gezet. Met welke transitie berekening moet er nu gerekend worden, die van 2019 of 2020? Het kan toch niet zo zijn dat door een verkeerde beslissing van het Uwv mijn transitie vergoeding veel lager uitvalt?
Jasper (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
februari 07, 2020 12:07
1.50
Beste Cor, wij kunnen u helpen om alsnog de rekenformule van 2019 te laten hanteren voor het berekenen van uw transitievergoeding. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer: 088-2050899
Melanie
maart 01, 2020 12:10
51
Ik ben 1 mei 2019 in dienst getreden bij het bedrijf per 1maart 2020 ben ik uit dienst ik kreeg helaas geen 3de contract heb 2 contracten gehad de 1ste van 8 maanden en de 2de van 3 maanden. Heb ik recht op een transitie vergoeding?.
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
maart 02, 2020 14:33
52
Beste Melanie, u heeft recht op de wettelijke transitievergoeding als uw contract niet verlengd wordt op initiatief van de werkgever. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. Aangezien uw contract van rechtswege afloopt op 1 maart 2020, heeft u vanaf deze datum 3 maanden de tijd om de transitievergoeding te vorderen bij uw werkgever. Na deze periode vervalt uw recht op de transitievergoeding.
Gijs
maart 10, 2020 17:53
53
i.v.m mijn chronische ziekte, ben ik begin december 2013 voor 25% afgekeurd. Door dezelfde chronische ziekte ben ik half juni 2016 weer ziekgemeld en begin november 2016 met terugwerkende kracht per half juni 2016 door het UWV duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, met een IVA uitkering (75%) In verband met betalingsonmacht is mijn (oude) werkgever begin november 2016 failliet gegaan. Vanaf december 1995 was ik in dienst bij deze werkgever, Mijn vraag : Kan ik nog aanspraak maken op de transitievergoeding
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
maart 20, 2020 11:32
54
Beste Gijs, U kunt geen aanspraak maken op de transitievergoeding, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard.
Anita
april 02, 2020 15:20
55
Beste, indien een ambtenaar na 2 jaar loondoorbetaling ziek uit dienst gaat per 2017, heeft zij dan met terugwerkende kracht recht op een transitievergoeding? dienstjaren ongeveer 14 jaar, 65 jaar op dit moment en volledig afgekeurd.
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
april 02, 2020 15:28
56
Beste Anita, helaas kunt u in dit geval geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 werkten ambtenaren op basis van een publiekrechtelijke aanstelling, waarvoor andere regels golden. Bovendien moet u de transitievergoeding vorderen, binnen 3 maanden nadat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd. Daarna vervalt uw recht.
Els
april 08, 2020 15:30
57
Ik ben 2 jaar ziek en ben 80 tot 100% afgekeurd. Mijn werkgever moet mij de wia gaan betalen. Heb ik ook recht op transitie?
Roegsanah (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
april 08, 2020 15:46
58
Beste Els, U heeft recht op de wettelijke transitievergoeding als uw contract wordt beëindigd of niet verlengd wordt op initiatief van de werkgever. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. Mocht u een vaststellingsovereenkomst ontvangen, dan kunt dat ter vrijblijvende beoordeling naar mij mailen naar juridischmedeweker@juristenan.nl
Cees Bruijn
april 14, 2020 15:37
59
Ik ben na 2 jaar ziekte per 24-10-2018 in de IVA beland. Sinds die datum ben ik slapend in dienst. Ik heb geen ontslag gehad. Nu , via de rechtsbijstand, willen ze mij een transitie vergoeding betalen naar de nieuwe normen van 2020. Kan dit zomaar, want dat scheelt mij veel geld. Ben nu namelijk 64 jaar. Graag een reactie. Groetjes Cees Bruijn
Roegsanah
april 16, 2020 08:50
60
Beste Cees, wij kunnen u bijstaan in de onderhandelingen met uw werkgever voor een hogere ontslagvergoeding. U heeft in beginsel recht op de ''oude'' transitievergoeding. U kunt gratis en vrijblijvend telefonisch contact opnemen op 088-20 50 899 of u telefoonnummer mailen naar juridischmedewerker@juristenan.nl. Wij zullen dan de mogelijkheden met u bespreken.
Max
september 28, 2020 16:46
61
Mijn partner heeft reeds 2 jaar een slapend dienstverband na 104 weken arbeidsongeschikt te zijn geweest. Nu wil de werkgever een vaststellingsovereenkomst sluiten. Telt de duur van het slapend dienstverband mee bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding?
Jasper
september 29, 2020 08:32
1.61
Beste Max, de jaren die een werknemer in een slapend dienstverband is gehouden tellen niet mee bij de berekening van de transitievergoeding.

Reageer

Annuleren

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie