Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechtersformule of transitievergoeding

Dit commentaar is afkomstig van de AWVN, een werkgeversvereniging. De achtergrond is als volgt. Eind november/ begin december 2013 zal het wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" in de Tweede Kamer worden ingediend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin staan voorstellen over flexibele arbeid, verplichte ontslagroute, versoepeling ontslagrecht en de introductie van de transitievergoeding. De transitievergoeding ziet de AWVN als de meest ingrijpende positieve vernieuwing en zou volgens de AWVN ook het einde betekenen van de bekende kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt nu gebruikt voor de berekening van de ontslagvergoeding, zowel bij individueel ontslag als bij collectief ontslag. Bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule vastgelegd in het sociaal plan. De transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule en dus is dit in het voordeel van de werkgever (en in het nadeel van de werknemer).  Transitievergoeding berekenen

Vanaf 2015 altijd een transitievergoeding bij einde dienstverband van 2 jaar of langer

Een werknemer ontvangt vanaf 2015 altijd een transitievergoeding van zijn werkgever bij het beëindigen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever het initiatief heeft genomen. Dus ook bij het aflopen van een tijdelijk contract van minimaal 2 jaar. Alleen bij uitzonderingen zoals ernstige verwijtbaarheid van hetzij de werkgever, hetzij de werknemer, zal de kantonrechter afwijken van de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde  maandsalaris voor de eerste 10 dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Het maximum is € 75.000 of een jaarinkomen voor inkomens boven € 75.000. Daarmee is de transitievergoeding veel lager dan de huidige kantonrechtersformule (grofweg een maand per gewerkt jaar).

Transitievergoeding in plaats van de kantonrechtersformule in een sociaal plan?

Volgens AWVN is met de invoering van de transitievergoeding de kantonrechtersformule niet langer de norm in een sociaal plan. Deze stellingname (wens?) van AWVN is logisch, want AWVN behartigt de belangen van de werkgevers. Werknemers zijn juist gebaat bij de huidige, hogere  kantonrechtersformule. Vakbonden en werknemers zullen het waarschijnlijk niet eens zijn met de AWVN. De nieuwe wet bepaalt trouwens ook dat zowel in sociaal plannen als in individuele vaststellingsovereenkomsten de werkgever en werknemer zelfstandig en naar eigen inzicht afspraken mogen maken over de hoogte van de ontslagvergoeding.  

Geef uw mening: is het vervangen van de kantonrechtersformule door de transitievergoeding een goede zaak? 

31 Reacties

Mylene Blok
december 04, 2013 14:26
1
Gezien de hoogte van de transitievergoeding geeft de transitievergoeding (vooral oudere) werknemers na ontslag weinig kansen op de arbeidsmarkt. Serieuze outplacement kost meer tijd en geld dan door het transitiebudget wordt gedekt.Van inkomensderving lijkt al helemaal geen sprake meer. Laat het dus - in geval van ontslag met wederzijds goedvinden-aan werkgever en werknemer over om onderling afspraken te maken over de hoogte van de ontslagvergoeding.
Marius
februari 18, 2014 19:15
1.1
Ook in het nieuwe ontslagrecht mogen werkgevers en werknemers in onderling overleg afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze mag dus hoger zijn dan de transitievergoeding. Ook in een sociaal plan zullen vakbonden streven naar de kantonrechtersformule in plaats van de transitievergoeding, is mijn verwachting
merci
december 20, 2013 20:48
2
Het is schandalig, wederom wordt de hardwerkende man /vrouw weer de dupe. Dit met name de mensen met een modaal of onder modaal inkomen en de hoge pieten krijgen een mooie bonus mee. Nederland is naar de knoppen! Laten ze eerst maar beginnen met de bonussen etc te beperken. Tegenwoordig sta je zo op straat als ze je kwijt willen lukt dat toch wel hoe hard je ook werkt.
t haasje
december 22, 2013 15:59
1.2
Ja ik vind het ook echt niet kunnen , diegene die altijd hard gewerkt hebben ,lief en zaligheid in hun werk hebben gestopt zodat de baas zeer goed maand salaris en evt bonus er op binnen haalt, kan je nu erg makkelijk inruilen , jong , goedkoop, kneedbaar ... houdoe en bedankt .Houd kantonrechter gebeuren aub in stand. een beetje doekje voor het bloeden als er afscheid van je genomen wordt.
Wiebe
februari 18, 2014 20:55
1.1.2
Daar ben ik het nou helemaal mee eens. Met een max. vergoeding van 75.000 kun je gewoon niets. Hoezo inzetten voor scholing? Er zijn geen banen, moet ik als commercieel opgeleide werknemer maar een lascursus volgen??
mterme
januari 02, 2014 06:56
3
Wordt er dan ook iets gedaan aan de wachtgeldregeling voor politici? Als politicus neem je namelijk zelf bewust het risico dat je er na (max) 4 jaar werkloos wordt. En dat wordt op deze manier (on)behoorlijk gesubsidieerd. Dus ook politici naar een transitievergoeding!
M Chrisikopoulou
februari 09, 2014 15:02
4
De transitievergoeding geeft geen voordeel aan werknemers die alang bij een bedrijf gewerkt hebben en zeker boven 50 jaar oud. In dit geval, zou de kantonrechter ingeschakeld moeten worden en vastgesteld in alle overeenkomsten en sociale plannen.
Marius
februari 18, 2014 17:48
1.4
Onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer blijven mogelijk. Daarbij kan nog steeds de kantonrechtersformule afgesproken worden. Dat geldt ook voor een sociaal plan.
Wiebe
februari 18, 2014 20:52
5
Werk en zekerheid? Daar gaat het toch over?? Ik voel dat anders. Weinig zekerheid over je werk en het behouden van je werk. Ben ik blij dat ik niet in 2014 wordt ontslagen. We gaan er als werknemers beslist niet op vooruit.
Marius
augustus 22, 2014 16:08
1.5
Wiebe, onderdeel transitievergoeding van Wet Werk & Zekerheid gaat in per 1 juli 2015.
leo
februari 18, 2014 21:41
6
NEE natuurlijk is het geen goede zaak want al die dik betaalde banen krijgen veel meer dan die minderbetaalde banen,houd dus in, rijk word rijker en arm mag weer doodvallen.
Bob
februari 19, 2014 21:35
7
In een woord: schandalig! De werkende klasse wordt weer hard gepakt! Allemaal dankzij de dames en heren die het zonder problemen wel redden, over de rug van de werkenden rijk geworden en de makkelijkste weg kiezen: haal het maar bij de grootste meute weg. We zijn al bijna weer terug In de middeleeuwen!
Andries
april 08, 2014 10:37
8
Het lijkt erop dat hier één ding vergeten word. De mensen die nu na drie jaar contracten op straat gezet worden krijgen in ieder geval iets mee. Dat was helemaal niets.
Marius
april 10, 2014 18:22
9
Andries, Klopt. Na 2 jaarcontracten ontvangen werknemers vanaf 2015 een transitievergoeding, terwijl men nu na 2 aflopende jaarcontracten geen ontslagvergoeding ontvangen.
Anton
november 21, 2014 13:34
10
Heeft de nieuwe wet (Werk en Zekerheid) of de transitievergoeding gewijzigde (positieve of negatieve) gevolgen voor langdurig zieken (langer dan 2 jaar) waar afscheid van wordt genomen ten opzichte van de op dit moment gehanteerde procedures/afspraken?
Hans
november 24, 2014 09:56
1.10
De WWZ geeft de zieke werknemer meer bescherming. Ten eerste omdat er een absoluut ontslagverbod komt voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn (korter dan twee jaar). Na twee jaar kan de werknemer (net als nu) worden ontslagen. Hierbij is de werkgever wel verplicht de transitievergoeding te betalen. Dat is onder de huidige wetgeving niet zo.
Roshnie
juni 03, 2015 10:45
11
Transitie vergoeding is bullshit! Mijn werkgever ontslaat mij zonder gegronde reden... gewoonweg omdat ik te duur ben geworden...dit was een risico die hij zelf heel bewust heeft genomen, maar nu met de nieuwe regeling per 1 juli, kan hij me er zonder moeite uitgooien en ook nog met een waardeloze transitievergoeding...wie is er nu meer beschermd het bedrijf of de medewerker! WAARDELOZE REGEL DIE TRANSITIEVERGOEDING!
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 05, 2015 21:03
1.11
Roshnie, jouw werkgever moet een gegronde reden hebben, anders kan hij jou niet ontslaan. UWV of kantonrechter zullen ontslag afwijzen als er geen gegronde reden is.
Jan
juni 30, 2015 20:27
12
Mijn vrouw zit bijna 2 jaar inde ziektewet,ze is 63 jaar,de werkgever mag haar ontslaan na 2 jaar,heeft ze na 1 juli met het nieuwe ontslagrecht ook recht op een transitievergoeding?ze heet 14 jaar al een vast kontract.
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 01, 2015 22:42
1.12
Beste Jan, Ik ga ervan uit dat de werkgever de ontslagprocedure nog moet starten bij UWV, dus na 1 juli 2015. Als dat zo is, dan heeft jouw vrouw inderdaad recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ontslagprocedures na 1 juli gestart bij UWV (bijv. vanwege 2 jaar ziekte) geven recht op een transitievergoeding.
Dhr D R Rosenkrantz
juli 04, 2015 11:39
13
Beste Marius, ik zit sinds 27-07-2013 in de ziektewet. De UWV arbeidsmedewerker heeft mij op 80/100 geschat aangezien er vele restricties zijn waar mijn nieuwe baan aan moet voldoen. Nu het volgende, mijn werkgever heeft mijn ontslag aangevraagd op 24-06-2015 daar hebben zij antwoord op gekregen dat ze niet de benodigde stukken hadden. wat ontbrak was een laatste rapport van de bedrijfsarts. deze heeft mijn werkgever op 2 juli naar het uwvgstuurd Heb ik recht op een transitie vergoeing?
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 04, 2015 19:18
14
Beste heer Rosenkrantz, u heeft geen recht op een transitievergoeding, omdat uw werkgever de UWV procedure voor 1 juli 2015 heeft gestart. Dan gelden nog de "oude' ontslagregels: geen transitievergoeding of ontslagvergoeding bij ontslag via UWV.
Dhr D R Rosenkrantz
juli 05, 2015 16:28
1.14
Dag Marius, ik dacht dat ze mij niet eerder mochten ontslaan vanwege de beschermingsstatus. Dus pas vanaf 27-07-2015. Hoe werkt dit dan?
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 05, 2015 19:22
1.1.14
Beste R. Rosenkrantz, Het klopt dat je tot 27-7-2015 ontslagbescherming hebt, echter de meeste werkgevers starten de ontslagprocedure op voordat de 2 jaar ziektetermijn doorlopen is. Als UWV de ontslagvergunning afgeeft, dan stopt jouw salaris per 27-7-2015. Ik adviseer je in jouw verweer wel te benadrukken dat jouw werkgever de procedure vroeg (wellicht te vroeg) heeft opgestart. Ik weet niet hoe UWV hiermee omgaat. Ik neem aan dat je begeleid wordt door een arbeidsjurist ?
Dhr D R Rosenkrantz
juli 06, 2015 07:50
1.1.1.14
Bedankt Marius, Ik heb wel een verweerschrift van het UWV gekregen. Vandaag ook bezoek van mijn re-integratie bureau, daar kan ik het ook nog bij voorleggen. Ik heb op dit moment geen jurist ingeschakeld. Ik heb wel een rechtsbijstand verzekering. Dus mss dat ik die ook nog kan inschakelen.
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 06, 2015 11:37
1.1.1.1.14
Beste R. Rosenkrantz, graag gedaan. Ik adviseer je inderdaad de jurist van de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Zij hebben hier veel ervaring mee.
jan
november 13, 2015 16:54
15
Hallo,mijn vraag, Ik ben 2 jaar ziek en mijn werkgever vraagt geen ontslag aan bij uwv,laat dus het dienstverband bestaan,maar ik kan niet werken ,echter na 2 jaar is er geen doorbetalingsplicht meer door mijn werkgever,dat betekend geen loon en geen ontslagvergoeding,en geen ww,want het uwv keurt mij niet af,wat ik doen in deze situatie,er is dan sprake van een slapend dienstverband.
jan
november 14, 2015 11:19
16
Herstel, De werkgever vraagt wel ontslag aan bij uwv,maar zegt het arbeidscontract niet op.
Anne (arbeidsjurist)
november 18, 2015 14:59
1.16
Beste Jan, begrijp ik goed dat je werkgever jouw ontslag aanvraagt, dat het UWV de ontslagvergunning toekent maar dat je werkgever de vergunning niet gebruikt om je daadwerkelijk te ontslaan? In dat geval heb je mogelijk wel recht op de transitievergoeding. Ik raad je aan een jurist in te schakelen om je hier verder over te laten adviseren. Uiteraard kun je hiervoor contact met ons opnemen via info@transitievergoeding.nl
Marieke
januari 17, 2017 17:57
17
Mijn vraag: indien in vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (met inachtnem.wettelijke opzegterm.)wordt beeindigd per 28/2/17 en tevens wordt opgenomen dat er na datum beeindiging arbeidsovereenkomst nog twee maanden loon wordt doorbetaald (ipv transitievergoeding omdat dit belastingtechnischer voordeliger zou zijn voor werknemer), vanaf wanneer heeft de werknemer dan recht op ww? vanaf 1 maart 2017 al of pas vanaf 1 mei 2017??
Patrick (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 23, 2017 23:28
1.17
Beste Marieke, de werknemer komt in aanmerking voor een WW-uitkering wanneer de opzegtermijn in acht is genomen. In het geval dat u heeft geschetst hangt het af van hoe het in de vaststellingsovereenkomst komt te staan. Het is ook nog maar de vraag hoe het UWV naar een dergelijke constructie kijkt (loondoorbetaling ná einde dienstverband). Het is in uw geval zeker verstandig om een specialist naar de vaststellingsovereenkomst te laten kijken.

Reageer

Annuleren

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie