Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

55-plussers moeilijk aan nieuw werk

De werkloosheidscijfers over 2013 waren desastreus. Nog nooit zijn er zoveel WW-uitkeringen uitgekeerd. Met name de positie van oudere werknemers is zorgwekkend. Er vallen meer ontslagen onder oudere werknemers en na ontslag vinden zij niet snel een nieuwe baan. De verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling doorzet. De vraag is welke invloed het nieuwe ontslagrecht 2016 heeft op deze tendens. Het doel van de versoepeling van het ontslagrecht is dat werknemers sneller doorstromen naar een andere baan. 

 

Door automatisering verdwijnt werkgelegenheid

Op grote schaal wordt arbeid overbodig door automatisering, robotisering en gewijzigd koopgedrag door internet. Door automatisering verdwijnen veel banen, vooral administratieve. Dit vindt onder andere plaats bij banken en verzekeraars. Het banenverlies wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door groei van werkgelegenheid in de informatietechnologie en aanverwante sectoren. Er zijn ook positieve ontwikkelingen voor de werkgelegenheid. Deze zijn vooral van demografische aard. De Nederlandse bevolking vergrijst. Dat leidt tot banengroei in de zorg en in specifieke bedrijfstakken die goederen of diensten leveren voor ouderen. Pas op de lange termijn zal de bevolking in Nederland krimpen, men schat over ca. twintig jaar. Als de beroepsbevolking mee krimpt, zal de werkloosheid dalen omdat er dan minder gegadigden zijn voor de beschikbare banen. Echter, de komende jaren stijgt ook de AOW- leeftijd tot 67  jaar. Als gevolg van alle, deels tegenstrijdige ontwikkelingen, verwacht het CBS dat de potentiële beroepsbevolking op peil blijft.

 

Doorstromen naar andere sectoren wordt lastiger

In de meeste functies vindt verdergaande specialisatie plaats. Dit maakt doorstroming tussen sectoren, bijvoorbeeld van de industrie naar de automatisering of de zorg, maar ook binnen sectoren van de ene functie naar de andere, moeilijker. De overheid wil het switchen bij ontslag versoepelen door de introductie van de transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag moet gebruikt worden voor omscholing en/ of voor begeleiding van werk naar werk. Meer over transitievergoeding en scholing

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen