Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

55-plussers moeilijk aan nieuw werk

De werkloosheidscijfers over 2013 waren desastreus. Nog nooit zijn er zoveel WW-uitkeringen uitgekeerd. Met name de positie van oudere werknemers is zorgwekkend. Er vallen meer ontslagen onder oudere werknemers en na ontslag vinden zij niet snel een nieuwe baan. De verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling doorzet. De vraag is welke invloed het nieuwe ontslagrecht 2016 heeft op deze tendens. Het doel van de versoepeling van het ontslagrecht is dat werknemers sneller doorstromen naar een andere baan. 

 

Door automatisering verdwijnt werkgelegenheid

Op grote schaal wordt arbeid overbodig door automatisering, robotisering en gewijzigd koopgedrag door internet. Door automatisering verdwijnen veel banen, vooral administratieve. Dit vindt onder andere plaats bij banken en verzekeraars. Het banenverlies wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door groei van werkgelegenheid in de informatietechnologie en aanverwante sectoren. Er zijn ook positieve ontwikkelingen voor de werkgelegenheid. Deze zijn vooral van demografische aard. De Nederlandse bevolking vergrijst. Dat leidt tot banengroei in de zorg en in specifieke bedrijfstakken die goederen of diensten leveren voor ouderen. Pas op de lange termijn zal de bevolking in Nederland krimpen, men schat over ca. twintig jaar. Als de beroepsbevolking mee krimpt, zal de werkloosheid dalen omdat er dan minder gegadigden zijn voor de beschikbare banen. Echter, de komende jaren stijgt ook de AOW- leeftijd tot 67  jaar. Als gevolg van alle, deels tegenstrijdige ontwikkelingen, verwacht het CBS dat de potentiële beroepsbevolking op peil blijft.

 

Doorstromen naar andere sectoren wordt lastiger

In de meeste functies vindt verdergaande specialisatie plaats. Dit maakt doorstroming tussen sectoren, bijvoorbeeld van de industrie naar de automatisering of de zorg, maar ook binnen sectoren van de ene functie naar de andere, moeilijker. De overheid wil het switchen bij ontslag versoepelen door de introductie van de transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag moet gebruikt worden voor omscholing en/ of voor begeleiding van werk naar werk. Meer over transitievergoeding en scholing

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie