Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Afspraken in CAO over transitievergoeding 2015

In 2015 gaat de nieuwe wet Werk en Zekerheid in. Deze wet behelst maatregelen over het ontslagrecht waaronder de vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding.  De wet Werk en Zekerheid maakt het lastiger om in CAO's (Collectieve Arbeids Overeenkomst) afwijkende afspraken te maken. Dit geldt echter niet voor de ontslagvergoeding en/ of transitievergoeding. Daarover kunnen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) elke gewenste afspraak maken.

 

Opleidingskosten niet in mindering op transitievergoeding

Bij het Rotterdamse havenbedrijf EMO is de eerste afwijkende CAO-afspraak met betrekking tot de transitievergoeding gemaakt. De transitievergoeding is bedoeld voor werk naar werk (outplacement) trajecten. Hieronder valt ook scholing (die als doel hebben het vergroten van de baankansen voor de ontslagen werknemer). De Wet Werk & Zekerheid bepaalt dat werkgevers kosten voor opleiding mogen aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag van de werknemer. In de nieuwe CAO EMO is echter toch afgesproken dat de opleidingskosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dat is in het voordeel van de werknemers. 

 

Heeft u vragen over transitievergoeding of outplacement ?

Financieel advies of outplacement advies?

 

GRATIS check van uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2023.


Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie