Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Opmerkelijk ontslag van een predikant

Arbeidsrecht gaat boven de kerkorde

Zaken voor de rechter rondom ontslag van predikanten eindigen altijd met de conclusie dat kerken zelfstandig bevoegd zijn en rechters dus geen ontslag kunnen uitspreken. Rechters nemen de scheiding van kerk en staat heel serieus. Echter, bij een recente ontslagzaak van een predikant komt de kantonrechter toch tot een ander, afwijkend oordeel.

 

Kerk moet ontslagvergoeding van 68.000  betalen

Een kerkorde wilt een predikant ontslaan. De kerkorde oordeelt dat er géén arbeidsovereenkomst bestaat tussen de predikant en de kerkorde. Maar de rechtbank vindt dat het arbeidsrecht boven de kerkorde gaat. De positie van beide partijen wijst op een arbeidsrelatie. Dus, zegt de kantonrechter, ‘kunnen wij de wederzijds vastgelegde rechten en plichten betitelen als een arbeidsovereenkomst’. Ook kwalificeert de rechtbank het ontslag van de predikant als “onredelijk” en “onrechtmatig”. Dit verplicht de kerkorde tot het betalen van een ontslagvergoeding van €68.000. Beduidend minder trouwens dan de 1,3 miljoen die de predikant eistte.

Meer over ontslag kantonrechter

Meer over hoogte ontslagvergoeding

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een arbeidsjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

  

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie