Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Weigerende chauffeur loopt ontslagvergoeding van € 85.000 mis

Een ambassade in Den Haag vraagt de chauffeur van de ambassadeur om ook auto's van diplomaten te wassen. Zijn antwoord luidt: “Ik heb niet de taak om de auto's van de diplomaten schoon te houden.” Later geeft hij aan daar 'in uitzonderlijke gevallen' wel bereid toe te zijn. Vervolgens stapt de ambassade naar de rechter om ontslag aan te vragen. Want er zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan. Naast auto's wassen weigert de man ook baliewerkzaamheden. De chauffeur vindt dat er geen reden is om hem te ontslaan. Als ontslag toch onontkoombaar is, eist hij € 85.000 euro extra ontslagvergoeding bovenop de reguliere transitievergoeding.

Meer over extra ontslagvergoeding, wanneer?

 

Kantonrechter geeft werkgever gelijk

De kantonrechter vindt dat de ambassade van de chauffeur wel degelijk mag vragen om soms ook auto's van personeel te wassen. De rechter vindt dat de werkzaamheden met de chauffeur zijn besproken en 'in het verlengde liggen van zijn primaire taak'. Ook weegt de rechter mee dat de werknemers van de ambassade privéauto's soms ook zakelijk nodig hebben. Het wassen kan gebeuren tijdens 'losse uren'. Daar is geen overwerk voor nodig.

 

Wel ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding, geen extra ontslagvergoeding

De kantonrechter stelt vast dat er door de discussie een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Die is de werkgever niet te verwijten. Dus hoeft de ambassade de chauffeur niet de geëiste extra ontslagvergoeding van € 85.000 te betalen. Wel ontvangt de man de reguliere transitievergoeding. Deze bedraagt € 2.100.

Meer over ontslag verstoorde arbeidsverhouding

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. U kunt ook mailen naar info@transitievergoeding.nl.

 

Wat zeggen klanten over Juristen ArbeidsRecht Nederland

"Zeer prettig in persoonlijke ondersteuning en zeer professioneel in advisering."

  

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie